Vastuullisuustyömme tavoitteena on maksimoida toimintamme myönteinen vaikutus yhteiskuntaan ja minimoida ympäristöjalanjälkemme. Vuonna 2021 vahvistimme oppimis- ja medialiiketoimintaamme useiden vastuullisuustoimenpiteiden avulla. Tässä kokoamme yhteen vuoden kohokohdat. Voit lukea lisää vastuullisuustyömme edistymisestä Vuosikertomuksesta 2021, joka julkaistiin 1. maaliskuuta.

Puolitimme oman toimintamme päästöt
Sanoman tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä oman toiminnan että arvoketjun osalta. Vuonna 2021 Sanoman oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt pienenivät 54 prosentilla. Lasku oli pääosin seurausta siirtymisestä hiilineutraaliin sähköön Suomen painotaloissa ja toimistoissa.

Henkilöstötutkimuksessa kaikkien aikojen korkein vastausprosentti: 90 %
Sanomalla on yli 5 000 asiantuntijaa 11 Euroopan maassa. Henkilöstön osallistaminen on keskeistä, kun kehitämme Sanomaa innostavana työpaikkana. Viimeisimmässä henkilöstötutkimuksessa vastausprosentti nousi hienosti 90 prosenttiin. Työntekijäkokemusindeksi oli 7,3, Euroopan vertailuarvon ollessa 7,1.

Johdossa näkyy sukupuolten tasapaino
Sanomalle on tärkeää luoda kulttuuri, jossa jokainen tuntee olevansa tervetullut omana itsenään. Tavoitteena on edistää kulttuuria, jossa sukupuolella ei ole merkitystä ja joka on monimuotoinen muutenkin kuin sukupuolen osalta. Seuraamme ja raportoimme kuitenkin myös naisten ja miesten osuutta johtotehtävissä. Sanoman johdossa sukupuolten monimuotoisuus on jo hyvällä tasolla, ja 39 prosenttia ylimmästä ja keskijohdosta oli naisia. Jatkamme monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämistä tulevina vuosina ja se on yksi vuoden 2022 painopisteistämme.

Vahvat vastuullisuustoimet ja läpinäkyvä raportointi näkyvät parantuneissa ESG-luokituksissa
Vuonna 2021 julkaistu selkiytetty vastuullisuusstrategiamme ja läpinäkyvämpi vastuullisuusraportointimme paransivat seuraavia keskeisiä ESG-luokituksia: MSCI (AA), ISS (C-) ja Sustainalytics (9,8). CDP:n ilmastonmuutosluokitus ja metsäluokitus nousivat D:stä B:hen.

YK:n Global Compact ja SBTi: sitoumukset vahvistavat vastuullisuustyötämme
Toukokuussa 2021 Sanoma liittyi YK:n Global Compactiin, maailmaan suurimpaan vastuullisuusaloitteeseen. Sanoman Eettinen ohjeisto kattaa Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työolosuhteisiin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen, ja Sanoman vastuullisuusstrategia tukee YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmaa. Kesäkuussa Sanoma sitoutui asettamaan päästövähennystavoitteet Science Based Target (SBTi) -aloitteen mukaisesti. Sitoutumalla Science Based Target -aloitteeseen Sanoma haluaa varmistaa kasvustrategiansa vastuullisuuden ja varmistaa, että sen päästövähennyssuunnitelmat täyttävät osaltaan Pariisin ilmastosopimuksen vaatimukset ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.

Sanoman liiketoiminnalla on erittäin positiivinen nettovaikutus
Sanoman liiketoiminnan nettovaikutuksia yhteiskuntaan arvioitiin Uprightin kehittämällä nettovaikutuksen arviointimallilla, joka pohjautuu tekoälyyn ja tieteellisiin artikkeleihin. Arviointi vahvisti, että Sanoman suurin positiivinen vaikutus syntyy tiedon jakamisesta journalismin, uutisten ja oppimateriaalien muodossa. Sanoman nettovaikuttavuuden luokitus oli AA+ (Excellent+), ja se kiteyttää Sanoman toiminnan positiiviset ja negatiiviset vaikutukset yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

Vastuullisuusraportti 2021 kertoo Sanoman strategian toteuttamisesta käytännössä
Sanoman Vastuullisuusraportti 2021 julkaistiin 1. maaliskuuta 2022 osana Vuosikertomusta 2021. Se noudattaa Global Reporting Initiative (GRI) -standardia ja se on varmennettu ulkopuolisen riippumattoman varmentajan toimesta. Ensimmäistä kertaa raporttiin sisältyy myös Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) Media & viihde, Markkinointi & mainonta ja Koulutus −toimialoja koskevien standardien mukainen tarkastelu. Lisäksi kuvaamme ilmastonmuutoksen vaikutuksia liiketoimintaamme Task Force on Climate-related Financial disclosure (TCFD) -viitekehyksen kautta.

Lue lisää Vuosikertomuksesta 2021