Sanoma Oyj, sisäpiiritieto, 31.8.2022 klo 18.00 

Sanoma sai päätökseen Pearsonin Italian paikallisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan sekä kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan yritysoston ja päivittää sen myötä vuoden 2022 näkymiään

Sanoma on saanut päätökseen Pearsonin Italian paikallisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliiketoiminnan (”Pearson Italia”) ja kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan (”Pearson Saksa”) yritysoston, joka julkistettiin 7.6.2022. Ostettavista liiketoiminnoista tulee osa Sanoma Learningia 31.8.2022 alkaen, ja syys-joulukuun 2022 lukujen konsolidoinnista johtuen Sanoma päivittää näkymiään vuodelle 2022. Yritysosto kasvattaa konsernin liikevaihtoa, kun taas operatiiviseen liikevoittoprosenttiin ilman hankintamenojen poistoja sillä on hienoinen negatiivinen vaikutus oppimisliiketoiminnalle tyypillisen neljännen vuosineljänneksen alhaisen kannattavuuden vuoksi. Ilman yritysostoa näkymät pysyisivät ennallaan.

Uudet näkymät vuodelle 2022, päivitetty Pearson Italian ja Saksan yritysoston myötä:

Vuonna 2022 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,30–1,35 miljardia euroa (2021: 1,25). Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan n. 15 % (2021: 15,8 %).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että (ennallaan):

  • Koronaviruspandemialla ei ole merkittävää vaikutusta sen liiketoimintaan
  • Suomen mainosmarkkinat ovat vakaat.

Aiemmat näkymät:

Vuonna 2022 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,25–1,30 miljardia euroa (2021: 1,25). Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 15–16 % (2021: 15,8 %).

“Olen iloinen voidessani kertoa Pearson Italian ja Saksan yritysoston toteutumisesta. Yritysosto sopii hyvin strategiaamme, jonka mukaisesti kasvatamme perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaamme myös yritysostoin. Nyt tehty yritysosto kasvattaa Learningin osuuden konsernin tuloksesta (operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja) yli 70 %:iin. Yritysoston myötä Sanoman liiketoiminta laajenee Italiaan, joka on yksi Euroopan suurimmista perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden markkinoista. Näemme Italian koulutuksen digitalisoinnissa erinomaisia kasvumahdollisuuksia, joissa voimme hyödyntää vankkaa kokemustamme pitkälle digitalisoituneista maista ja viimeisten yli 10 vuoden aikana kehittämiämme digitaalisia oppimisalustoja. Pearson Italia kasvattaa toisen asteen koulutuksen osuutta liiketoiminnastamme huomattavasti, minkä vuoksi voimme seuraavien muutaman vuoden aikana investoida n. 10 milj. euroa tämän tärkeän segmentin digialustojen kehittämiseen”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven. ”Yritysoston toteutuminen ajoittuu oppimisliiketoiminnan vuotuisen sesonkihuipun lopulle, ja sillä odotetaan olevan maltillinen, 4–5 milj. euron positiivinen vaikutus vuoden 2022 operatiiviseen liikevoittoomme ilman hankintamenojen poistoja. Toivotan uudet kollegamme Italiassa ja Saksassa lämpimästi tervetulleeksi Sanomalle, ja odotamme jo läheistä yhteistyötä tiimien kesken onnistuneen integraation varmistamiseksi. Yritysosto vahvistaa Sanoma Learningin asemaa Euroopan johtavana perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden tarjoajana.”

Ostettavien liiketoimintojen oikaistut avainluvut
(pro forma, oikaistu alustavasti IFRS- ja Sanoman kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti, tilintarkastamattomat)

milj. euroa Q2 2022 Q1 2022   Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021  2021
 Liikevaihto 31 11   18 58 29 12 117
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 6 -4           18


Ostettavat liiketoiminnat ja avainluvut lyhyesti

Pearson Italia on kolmanneksi suurin perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoaja Italian pirstaloituneilla markkinoilla. Toisen asteen koulutuksen osuus Pearson Italian liikevaihdosta on n. 80 %, ja se on markkinajohtaja tietyissä oppiaineissa, kuten filosofiassa ja kirjallisuudessa. Vahvojen paikallisten brändiensä kautta Pearson Italia tarjoaa kouluille, opettajille ja oppilaille tunnustettuja ja maineikkaita korkeatasoisia oppimateriaaleja. Digitaalinen tarjooma täydentää yleensä painettuja sisältöjä. Ostettavat italialaiset perus- ja toisen asteen oppimateriaalit uudelleenbrändätään tulevien vuosien aikana Sanomaksi. Sanoma jatkaa Pearsonin englanninkielen opetusmateriaalien jakelua Italiassa.

Yritysosto sisältää myös Pearsonin pienen kokeisiin valmistavia materiaaleja tarjoavan liiketoiminnan Saksassa, joka jatkaa toimintaansa Stark-brändin alla.

Alustavan arvion mukaan ostettavien omaisuuserien arvo myyjän taseessa heinäkuun 2022 lopussa oli n. 161 milj. euroa, mistä aineettomien hyödykkeiden osuus oli n. 41 milj. euroa. Tämän perusteella alustava arvio yritysostosta aiheutuvista hankintamenojen poistoista on n. 5 milj. euroa vuodessa.

Sanoma arvioi, että yrityskaupasta syntyy täysimääräisenä 2–3 milj. euroa vuosittaisia synergioita. Synergioiden odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan 18–24 kuukauden aikana kaupan toteutumisesta, ja ne liittyvät pääasiassa jaettuihin tukitoimintoihin ja hankintaan.

Sanoma arvioi yritysostosta syntyvän separaatio-, integraatio- ja uudelleenbrändäyskuluja n. 14 milj. euroa, jotka tullaan kirjaamaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä 18–24 kuukauden aikana kaupan toteutumisesta. Niistä n. 3−4 milj. euroa arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 aikana.

Kauppahinta ja kaupan rahoitus

Ostettavien liiketoimintojen sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (ns. enterprise value) on 190 milj. euroa, ja se on maksettu käteisellä kaupan toteutumisen yhteydessä. Sanoma on rahoittanut yrityskaupan nelivuotisella 250 milj. euron lainalla, josta se on sopinut Nordea Bank Oyj:n, OP Yrityspankki Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n kanssa. Lainasta yli jäävä osuus tullaan käyttämään pääasiassa helmikuussa 2023 erääntyvän 50 milj. euron lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Sanoma tulee kirjaamaan n. 6 milj. euroa yrityskauppaan liittyviä transaktiokuluja vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Sanoma Learningin vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

Lisätietoja

Sijoittajille:      Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601
Medialle:          Christel Lammertink, viestintäjohtaja, Sanoma Learning, puh. +31 6 5715 3456

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.