Sanoma Oyj, pörssitiedote, 11.2.2022 klo 8.30

Sanoma Oyj, Tilinpäätöstiedote 2021: Vahva liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton kasvu kummassakin liiketoiminnassa

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2021. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q4 2021  

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 252 milj. euroon (2020: 227) Santillanan yritysoston sekä erityisesti Learningin vahvan orgaanisen kasvun ansiosta. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 6 % (2020: 1 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli negatiivinen johtuen kasvavan Learning-liiketoiminnan tyypillisestä kausiluonteisesta vaihtelusta, ja oli -5 milj. euroa (2020: -2).
 • Liikevoitto oli -19 milj. euroa (2020: -23). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -5 milj. euroa (2020: -16). Hankintamenojen poistot ja oikaisut kasvoivat 8 milj. euroon (2020: 6) Santillanan yritysoston vuoksi.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (2020: -0,06) ja -0,07 euroa (2020: -0,07) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (2020: -0,14) ja -0,09 euroa (2020: -0,16) sis. lopetetut toiminnot.
 • Sanoma ilmoitti 21.12. nimittäneensä Alex Greenin konsernin talousjohtajaksi 1.3.2022 alkaen.

2021  

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 18 % 1 252 milj. euroon (2020: 1 062). Liikevaihto kasvoi kummassakin liiketoiminnassa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 7 % (2020: -4 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 26 % 197 milj. euroon (2020: 157), joka vastasi 15,8 %:n kannattavuutta (2020: 14,7). Operatiivisen liikevoiton parannusta tuki Learningin ja Media Finlandin vahva liikevaihdon kasvu.
 • Liikevoitto oli 142 milj. euroa (2020: 270). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -16 milj. euroa (2020: 136). Vuoden 2020 liikevoittoon ja vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi Oikotien myymiseen liittyvä 165 milj. euron myyntivoitto. Hankintamenojen poistot kasvoivat 39 milj. euroon (2020: 22) Santillanan ja alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan yritysostojen vuoksi.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos kasvoi 0,69 euroon (2020: 0,58). Operatiivinen osakekohtainen tulos sis. lopetetut toiminnot oli 0,69 euroa (2020: 0,67).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2020: 1,46) ja 0,61 euroa (2020: 1,51) sis. lopetetut toiminnot.
 • Vapaa rahavirta parani merkittävästi 140 milj. euroon (2020: 95) pääasiassa vahvan liikevaihdon ja siihen liittyvän käyttökatteen kasvun sekä Santillanan hyvän operatiivisen rahavirran ansiosta.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen laski 2,4:ään (2020: 2,6), mikä on selvästi alle pitkän aikavälin velkaantuneisuustavoitteen <3,0.
 • Sanoma ilmoitti 1.6. kasvattaneensa omistusosuutensa festivaali- ja tapahtumajärjestäjä Nelonen Media Live Oy:stä 60 %:sta 100 %:iin.
 • Sanoma ilmoitti 29.4. saaneensa verotuksen oikaisulautakunnalta päätöksen, jonka mukaan lautakunta on hyväksynyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen liittyen verohallinnon vuosina 2015–2018 Sanoma Media Finlandissa suorittamiin verotarkastuksiin. Sanoma pitää vaatimuksia perusteettomina ja on valittanut päätöksistä. Sanoma maksoi 1.7. vaaditun arvonlisäveron, sakon ja korot, yhteensä 25 milj. euroa, ja on kirjannut maksun saamisena.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,54 euroa osakkeelta kahdessa erässä, 0,27 euroa 20.4. ja 0,27 euroa arviolta marraskuussa.

Näkymät vuodelle 2022

Vuonna 2022 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,25–1,30 miljardia euroa (2021: 1,25). Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 15–16 % (2021: 15,8 %).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

 • Koronaviruspandemialla ei ole merkittävää vaikutusta sen liiketoimintaan.
 • Suomen mainosmarkkinat ovat vakaat.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Vuosi 2021 oli jälleen menestyksekäs vuosi Sanomalle. Konsernin liikevaihto kasvoi 18 %, operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja jopa hieman vahvemmin 26 % ja vapaa rahavirta 47 % eli 45 milj. euroa. Minua rohkaisee erityisesti sekä Learningin että Media Finlandin vahva 7 prosentin orgaaninen kasvu, joka osoittaa että keskittymisemme asiakkaisiin, digitaalisen tarjoomamme kehittäminen ja kasvanut mittakaavamme kiihdyttävät orgaanista kasvua ja parantavat kannattavuuttamme. Haluan kiittää kaikkia tiimejämme erinomaisesta työstä haastavissakin olosuhteissa vuoden aikana. Nähtyäni, kuinka ketteriä ja joustavia tiimimme ovat, olen varma, että pystymme sopeutumaan ja hyödyntämään ”paremman normaalin” hyvät puolet myös jatkossa.

Learningin osalta 2021 oli koko liiketoiminnan orgaanisen kasvun ja espanjalaisen Santillanan yritysoston ansiosta vahvan liikevaihdon ja kannattavuuden paranemisen vuosi. Santillanan integraatio on edennyt suunnitellusti, ja Santillanan ensimmäinen vuosi osana Sanomaa oli onnistunut. Santillanan tiimi on valmistautunut hyvin vuosien 2022–2023 koulutusuudistukseen, vaikka sen tahti ja vaiheistus ovat vielä hieman epävarmat riippuen Espanjan maakuntien paikallisviranomaisten lopullisista päätöksistä. Vuonna 2021 suurin osa Learningin orgaanisesta kasvusta tuli Puolasta, missä käsillä oli opetussuunnitelmauudistuksen viimeinen vuosi, sekä Alankomaista, missä kysyntää vahvistivat lisääntynyt julkisten varojen käyttö oppimateriaaleihin, tilausmyynnin osuuden kasvu sekä markkinaosuuden nousu.

Media Finlandissa orgaaninen kasvu oli vahvaa. Sitä edistivät mainosmyynnin elpyminen koronaviruspandemian aiheuttaman vuoden 2020 hiipumisen jälkeen ja mahdollisuus järjestää joitain tapahtumia ja festivaaleja viime kesänä. Sekä Helsingin Sanomien että Ruutu+:n tilaajamäärät jatkoivat hyvää kasvuaan, vaikka koronan vetämä vahva tilausmäärän kasvu osoittikin normalisoitumisen merkkejä vuoden lopulla. Digitaalisen mainosmyynnin kasvu kiihtyi vuoden aikana ja odotamme saman suuntauksen jatkuvan kuluvana vuonna. Olemme tyytyväisiä siihen, että nopeasti etenevä digitaalisen mainonnan kasvu peittosi viime vuonna painetun mainonnan laskun. Painetun mainonnan liikevaihtomme oli kokonaisuudessaan vain noin 60 milj. euroa. Liikevaihdon vahva kasvu tuki myös tulosta, ja kannattavuus parani hieman.

Odotamme vuoden 2022 olevan jälleen vahva vuosi Sanomalle. Odotamme konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,25–1,30 miljardia euroa (2021: 1,25) ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja 15–16 % (2021: 15,8 %). Learningissä odotamme koulutusuudistuksen siivittämänä vahvaa myynnin kasvua Espanjassa vuosina 2022–2023. Puolassa uskomme markkinakysynnän laskevan vuonna 2022 usean kasvuvuoden jälkeen, ja ennen vuonna 2023 alkavaa seuraavaa opetussuunnitelmauudistusta. Media Finlandissa mainosmyynnin hyvän kehityksen arvioidaan jatkuvan digitaalisen mainonnan vauhdittamana, mikä ylittääkin jo laskusuunnassa olevan painetun mainonnan osuuden. Vuoden aikana jatkamme digitaalisten alustojemme kehittämistä ja panostamme toimitilojemme mukauttamiseen tukeaksemme hybridityöskentelyä sekä Learningissä että Media Finlandissa. Arvioimme nousevien paperi- ja painokustannusten vaikuttavan tilapäisesti kannattavuuteen. Meillä on laaja valikoima yrityskauppamahdollisuuksia, joiden edistämistä ja kehittämistä jatkamme edelleen. Kaiken kaikkiaan pitkän aikavälin tavoitteemme pysyvät ennallaan: 2–5 % orgaaninen kasvu Learningissä ja vakaa +/- 2 % kehitys Media Finlandissa sekä yli 23 % operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja Learningissä ja 12−14 % Media Finlandissa.

Vuonna 2021 selkeytimme ja viestimme vastuullisuusstrategiamme, ja olemme erittäin tyytyväisiä nähtyämme, kuinka vahvaa vastakaikua se on herättänyt työntekijöidemme, asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja sijoittajien keskuudessa. Läpinäkyvämpi vastuullisuusraportointimme ja järjestelmällisempi lähestymistapamme vastuullisuuteen kokonaisuudessaan paransivat ESG-luokituksiamme merkittävästi, mikä voi houkutella uusia vaikuttavuus- ja ESG-sijoittajia sekä osake- että velkapuolella. Olemme erittäin iloisia, että oppimis- ja medialiiketoimintojemme positiivinen vaikutus yhteiskuntaan näkyy nyt selvemmin ESG-luokituksissamme.

Menestyksekkään vuoden 2021 jälkeen hallitus ehdottaa kasvavaa 0,54 euron osinkoa (2020: 0,52), joka vastaa 4 % osinkotuottoa. Lisäksi olemme valmiita ja halukkaita kasvattamaan Sanomaa edelleen. Fokuksemme on erityisesti perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintamme kasvattamisessa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta, joita varten meillä on vahva tase. Suomen medialiiketoiminnassa jatkamme digitaalisen tarjoomamme menestyksekästä kehittämistä kolmella strategisella painopistealueellamme – journalismissa, viihteessä ja B2B-markkinointiratkaisuissa.”

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot 

milj. euroaQ4 2021Q4 2020Muutos20212020Muutos
Liikevaihto252,4227,311 %1 251,61 061,718 %
Operatiivinen käyttökate 1)42,143,4-3 %361,0309,916 %
prosentti 1)16,7 %19,1 % 28,8 %29,2 % 
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2)-5,2-1,5-255 %197,2156,526 %
prosentti 2)-2,1 %-0,6 % 15,8 %14,7 % 
Liikevoitto-18,5-22,719 %142,4270,1-47 %
Tilikauden tulos-13,9-23,541 %101,4237,8-57 %
       
Operatiivinen osakekohtainen tulos,
euroa 1)
-0,06-0,06-2 %0,690,5819 %
Osakekohtainen tulos, euroa-0,09-0,1436 %0,621,46-58 %
       
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   4 8854 25515 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   4 8224 8060 %

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3) 

milj. euroaQ4 2021Q4 2020Muutos20212020Muutos
Tilikauden tulos-14,0-26,948 %101,2247,1-59 %
       
Vapaa rahavirta55,230,482 %139,794,847 %
       
Omavaraisuusaste 4)   40,6 %37,4 % 
Nettovelka   616,4660,7-7 %
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen   2,42,6-8 %
       
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)-0,07-0,072 %0,690,674 %
Osakekohtainen tulos, euroa-0,09-0,1644 %0,611,51-59 %
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa0,340,1982 %0,860,5847 %

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Vuonna 2021 lopetetut toiminnot käsittävät tietyt Learningin liiketoiminnot, joiden strategisia vaihtoehtoja arvioidaan. Vuonna 2020 lopetetut toiminnot käsittivät myös Sanoma Media Netherlandsin. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on tilinpäätöstiedotteen s. 36–37.
4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 155,2 milj. euroa vuonna 2021 (2020: 152,3).
5) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle vuodelta 2021.

Osinkoehdotus

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 417 milj. euroa, josta tilikauden voitto oli 191 milj. euroa. Jakokelpoiset varat olivat yhteensä 627 milj. euroa vapaan pääoman rahasto 210 milj. euroa mukaan lukien. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

 • Vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,54 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,27 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä on 20.4.2022. Sanoman hallitus päättää toisen erän, 0,27 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan lokakuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2022.
 • Omaan pääomaan jätetään 539 milj. euroa.

Sanoman tavoitteena on osinkopolitiikkansa mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2021-q4-results.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Kysymysten esittämiseksi puhelimitse pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0310. Vahvistuskoodi on 17112235#.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite