Sanoma Oyj, pörssitiedote, 16.12.2022 klo 18.15

Sanoma on saanut vuosien 20192021 verotarkastuksen perusteella maksuunpanopäätöksen koskien Media Finlandin aikakauslehtien jakelun arvonlisäverokohtelua ja aikoo valittaa siitä

Sanoma on saanut verohallinnolta arvonlisäverojen maksuunpanopäätöksen Sanoma Media Finland Oy:ssä suoritetun vuosia 2019–2021 koskeneen verotarkastuksen perusteella. Tarkastus koski tiettyjen eri puolilla Eurooppaa painettujen ja keskitetysti norjalaisessa logistiikkakeskuksessa käsiteltyjen ja sieltä jaettujen aikakauslehtien arvonlisäverokohtelua. Saatu päätös on yhdenmukainen aiemman, vuosia 2015–2018 koskeneen verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen kanssa. Sanoma pitää myös uusia vaatimuksia täysin perusteettomina ja tulee valittamaan päätöksestä.

Saadun päätöksen perusteella Sanoma tulee maksamaan n. 11 milj. euroa arvonlisäveroa, veronkorotuksia ja korkoja vuoden 2022 loppuun mennessä välttääkseen lisäkoron kertymisen. Asiaan liittyen ei kirjata varauksia. Osingonmaksua varten konsernin vapaata rahavirtaa vuodelta 2022 tullaan oikaisemaan maksuunpannun veron määrällä.

Sanoma ilmoitti 29.4.2021 saaneensa verotuksen oikaisulautakunnalta vastaavanlaisesta aikakauslehtien jakelujärjestelystä vuosilta 2015–2018 päätöksen, jonka perusteella se velvoitettiin maksamaan arvonlisäveroa, veronkorotuksia ja korkoja n. 25 milj. euroa. Sanoma pitää vaatimuksia perusteettomina ja on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Arvonlisäveroa koskeva sääntely on muuttunut 1.7.2021 alkaen, joten vastaavia verotarkastuksia ei ole odotettavissa.

Lisätietoja

Sijoittajat:        Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601
Media:              Hanna Johde, viestintäjohtaja, Sanoma Media Finland, puh. 040 673 8977

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.