Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 14.12.2022 klo 9.30

Sanoma on saanut johtavan A- -tason luokituksen CDP:n ilmastonmuutosarvioinnissa

Sanoma on saanut johtavan A- -tason luokituksen globaalissa CDP:n ilmastoarvioinnissa. Johtavan tason luokitusta pidetään yritysten ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden johtavana standardina CDP:n luokitusten vaihdellessa välillä A−D. Lisäksi Sanoma sai hyvän B-luokituksen CDP:n metsäarviossa.
-
“Olemme erittäin iloisia saatuamme CDP:n A- -tason luokituksen osoituksena päättäväisistä toimistamme ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja läpinäkyvästä raportoinnistamme. Suhtaudumme ilmastokriisiin vakavasti ja hyödynnämme luokituksia toimintamme parantamisessa. Mielestämme uskottava ilmastotyö edellyttää viittä asiaa: kattava hiilijalanjäljen mittaaminen, kunnianhimoiset ilmastotavoitteet oman toiminnan lisäksi läpi koko arvoketjun, selkeät toimenpidesuunnitelmat päästöjen vähentämiseksi, ylimmän johdon vahva sitoutuminen ja läpinäkyvä viestintä. Toimimalla näiden periaatteiden mukaisesti olemme viime vuosina kiihdyttäneet ilmastotoimiamme ja parantaneet Sanoman vastuullisuusviestintää ja -luokituksia,” sanoo Kaisa Uurasmaa, Sanoman sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja.

Sanoma on integroinut ilmaston osaksi strategiaansa varmistaakseen liiketoimintansa mukautumisen matalahiilisen talouden vaatimuksiin. Sanoman tavoitteena on olla hiilineutraali koko arvoketjussaan vuoteen 2030 mennessä, ja sen tavoitteet ovat linjassa Science Based Taget -aloitteen ja Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Sanoma soveltaa ilmastojohtamisessaan ja vuosittaisessa ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien arvioinnissa sijoittajien suosimaa Task Force on Climate Related Disclosure (TCFD) -viitekehystä. Sanoma mittaa kasvihuonekaasupäästönsä niin omassa toiminnassaan (Scope 1 & 2) kuin arvoketjussaankin (Scope 3) Greenhouse Gas (GHG) -protokollan mukaisesti. Vuonna 2021 Sanoma puolitti omasta toiminnastaan aiheutuneet päästöt ja on jatkanut päästövähennystoimia edelleen vuonna 2022.

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio joka arvioi yritysten tekemää ympäristötyötä vuosittain. Sen antamat luokitukset perustuvat raportoinnin laajuuteen, ympäristöriskien tunnistamiseen ja hallintaan sekä ympäristöjohtamisen parhaiden käytäntöjen noudattamiseen. Johtavan luokituksen saavuttamiseksi edellytettävää rajaa tiukennetaan jatkuvasti. Vuonna 2022 lähes 20 000 organisaatiota ympäri maailman osallistui CDP:n ympäristöarviointeihin; näistä n. 330 saavutti johtavan tason luokituksen. Sanoma on osallistunut CDP:hen vuodesta 2010.

Lue lisää CDP:stä (englanniksi). Lue lisää Sanoman vastuullisuusluokituksista ja Sanomasta vastuullisena sijoituksena täältä.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.