Sanoma Oyj, pörssitiedote, 11.2.2022 klo 8.40

Sanoma jatkaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ja ehdottaa ansaintajakson pidentämistä yhdestä kahteen vuoteen

Sanoma Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joka koskee n. 220 työntekijää. Uusi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024 ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024 ovat osa osakepohjaisia kannustinohjelmia, jotka on julkistettu alun perin 7.2.2013 ja 7.2.2014.

Sanoman vuosina 2014−2021 lanseeraamissa suoriteperusteisissa osakepalkkiojärjestelmissä vuoden ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden odotusjakso. Nyt lanseerattavan suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 ansaintajakso pitenee kahteen vuoteen mikäli vuoden 2022 yhtiökokous, joka pidetään 7.4.2022, vahvistaa päivitetyn palkitsemispolitiikan. Tällöin kahden vuoden ansaintajaksoa seuraavan odotusjakson pituus on yksi vuosi.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuosina 2022−2023.

Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2025. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 540 000 Sanoman osaketta (bruttona ennen palkkioihin liittyvien verojen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024

Vuoden 2022 alussa käynnistyvän ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2025. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 20 000 Sanoman osaketta (bruttona). Ohjelma on tarkoitettu ainoastaan erityisiin palkitsemistarpeisiin, jotka eivät ole suoriteperusteisia.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.