Malmberg, oppimisalan yhtiömme Alankomaissa, on käyttänyt sataprosenttisesti FSC-sertifioitua paperia painetuissa oppimateriaaleissa jo useamman vuoden. Sitoumuksensa vahvistamiseksi Malmberg on hankkinut FSC-tavaramerkkilisenssin koulukirjoilleen. FSC-lisenssin haltijana Malmberg voi käyttää lisenssiä tuotteissaan viestiäkseen sitoumuksestaan vastuulliseen hankintaan ja ympäristötyöhön.

Ilmaston ja ympäristön suojeleminen on yksi Sanoman vastuullisuusstrategian pääteemoista. Tuemme kestävää metsänhoitoa ja metsien hyödyntämistä käyttämällä paperilaatuja, jotka ovat peräisin luotettavista sertifioiduista lähteistä, kuten Forest Stewardship Councilista (FSC), joka on kansainvälinen kestävän metsänhoidon standardi. FSC-sertifioitujen metsien hoito toteutetaan huomioiden luonnon monimuotoisuus, vesivarannot ja ekosysteemit sekä samalla tuetaan metsistä riippuvaisia ympäröiviä yhteisöjä sosiaalisesta ja taloudellista näkökulmasta. Saadakseen FSC-tavaramerkkilisenssin koko arvoketjun tulee olla FSC-sertifioitu – metsästä paperitehtaalle ja aina koulukirjojen painatukseen asti. FSC-sertifiointi edellyttää myös läpinäkyvyyttä koko arvoketjun osalta.

“Teimme Malmbergilla jo muutamia vuosia sitten päätöksen käyttää koulukirjoissamme ainoastaan FSC-sertifioitua paperia, ja tavaramerkkilisenssin hankinta tuo meille liiketoiminnallisia ja viestinnällisiä hyötyjä. Meille on tärkeää viestiä asiakkaillemme, että teemme lapsille ja nuorille yhdenvertaisia oppimateriaaleja, jotka on tuotettu ympäristön kannalta mahdollisimman kestävällä tavalla. Lisenssi myös heijastaa sitoumustamme reiluun ja vastuulliseen hankintaan”, kertoo Filip Obers Malmbergin hankintayksiköstä.

Sanoman tavoitteena on jatkuvasti kasvattaa sertifioidun puukuidun määrää paperituotteissa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen suojelee lajipopulaatioita sekä tukee sopeutumista ilmastonmuutokseen. Tänä päivänä jo 95 prosenttia Sanoman käyttämistä paperilaaduista on peräisin FSC- ja PEFC-sertifioiduista lähteistä. Sanoman tavoitteena on vuoteen 2023 mennessä käyttää ainoastaan sertifioidusta puukuidusta peräisin olevaa paperia. Sanoman ilmastostrategian mukaisesti Sanoma aikoo olla hiilineutraali omassa tuotannossaan ja arvoketjussaan vuoteen 2030 mennessä, ja vastuullinen metsien käytön edistäminen tukee myös tätä tavoitetta.

Tämä artikkeli on osa juttusarjaa, jossa esitellään Learning-liiketoimintamme tuotteita ja palveluita ympäri Eurooppaa. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme läpi hankintaketjun Sanoman vastuullisuusstrategian mukaisesti.

Malmberg, oppimisalan yhtiömme Alankomaissa, kehittää painettuja ja digitaalisia oppimisratkaisuja ala- ja yläkouluille sekä toiselle asteelle. Malmberg on osa Sanoma Learning -liiketoimintaa, joka tavoittaa yli 20 miljoonaa oppilasta 11 maassa.

FSC (Forest Stewardship Council) on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää niin ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä kuin taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa.