Huolella laadittu oppimateriaali antaa kaikille oppilaille ja opiskelijoille samat oikeudet ja mahdollisuudet opiskella yhdenvertaisesti ja kunnolla. Dosentti, oppimateriaalitekijä ja opettajankouluttaja Hannele Cantell avaa oppimateriaalien tärkeyttä Näkökulmia oppimiseen -blogin vieraskirjoituksessa.

Kuvittele, että rakentaisit puuhyllyä, mutta sinulla ei olisi hyllyiksi soveltuvaa materiaalia. Lisäksi sinulta puuttuisi työkalupakki, josta löytyisivät eri työvaiheisiin tarvittavat työkalut. Ruuvitkin olisivat hukassa puhumattakaan siitä, että saisit maalattua hyllystä juuri sellaisen, mikä sopisi sisustukseesi.

Tällaista opettajan työ pahimmillaan on: keskittymistä ja tarkkuutta vaativaa toimintaa ilman oikeanlaisia työvälineitä. Ja kun opettajalla ei ole erilaisiin opetustilanteisiin soveltuvia materiaaleja, seuraukset voivat näkyä oppimisessa. Oppilaan ja opiskelijan kannalta tilanne, jossa opettaja yrittää opettaa ilman kunnollista oppimateriaalia, saattaa aiheuttaa levottomuutta, epäselvyyksiä ja pahimmillaan virheellistä oppimista. Opettajat ovat koulutuksen ammattilaisia ja on tärkeää, että he saavat käyttää osaamistaan siihen, minkä he parhaiten osaavat: pedagogiikkaan.

Opettajan pitää voida keskittyä opettamiseen

Onko Suomessa unohdettu, mitä oppiminen ja opettaminen tarkoittavat? Olemmeko menneet siihen lankaan, että kansakuntamme hyvinvoinnin mahdollistanut kulmakivi, koulutus, olisi itsestäänselvyys? Värjöttelimmekö liian tyytyväisinä Pisa-nimisen nuotion lämmössä unohtaen sen pitkäjänteisen työn, jota hyvien oppimistulosten eteen tulee tehdä? Tutkimuksissa on tunnistettu useita seikkoja, jotka ovat avittaneet suomalaisia hyviin koulutuksen tuloksiin. Näistä yksi on laadukkaat oppimateriaalit.

Laadukkuus merkitsee oppimateriaaleissa monia eri asioita, ja laadukkuutta voidaan tarkastella niin opettajan, oppilaan ja opiskelijan kuin huoltajienkin kannalta. Opettajalle laatu merkitsee ennen kaikkea materiaalien – painettujen ja digitaalisten – helppokäyttöisyyttä, selkeyttä ja erilaisiin tilanteisiin soveltuvuutta.

Aivan keskeistä on, että laadukkaiden tekstien, tehtävien ja arviointiaineistojen avulla opettaja säästää työaikaa ja voi keskittyä siihen, mikä on keskeisintä: itse opetustyöhön, pedagogisten ratkaisujen tekemiseen esimerkiksi työtapojen ja arvioinnin osalta sekä oppilaiden ja opiskelijoiden kohtaamiseen. On vaarallinen tie jättää opettajat ilman tärkeitä työvälineitään, oppimateriaaleja. Onko materiaalien puute yksi syy opettajan työn houkuttelevuuden vähentymiseen, josta lehtien mielipidepalstat kertovat?

Laadukas oppimateriaali on ajankohtaista ja ikätasoista

Laadukas oppimateriaali takaa kaikkialla Suomessa oppilaalle ja opiskelijalle, opiskeli hän sitten Ivalossa, Vaasassa, Lieksassa tai Kirkkonummella, opetussuunnitelman mukaista tietoa ja toimintaan aktivoivia, innostavia tehtäviä. Tässä mielessä huolella laadittu oppimateriaali takaa demokratian toteutumisen, sillä sen avulla huolehditaan, että kaikilla on samat oikeudet ja mahdollisuudet opiskella yhdenvertaisesti ja kunnolla.

Laadukas oppimateriaali on myös ikätason mukaista. Kuvitellaan tilannetta, jossa 10-vuotiaan pitäisi oppia sydämen toiminnan ja verenkierron perusteet. Netistä haettujen materiaalien kanssa voi käydä niin, että oppilas painiskelee liian vaikeiden lääketieteellisten käsitteiden kanssa, joita aikuinenkaan ei ymmärrä. Näin ei käy, kun opiskellaan materiaaleista, jotka etenevät hierarkkisesti osana laajemman oppimateriaalisarjan kokonaisuutta. Ikätasoista tekstiä tukevat oppimista harjoittavat tehtävät sekä ymmärtämistä auttavat videot, hitaampaa lukijaa helpottavat ääneen luetut tekstit ja muut tärkeät oppimateriaalin osat.

Voi myös olla, että internetistä löytyvissä materiaaleissa käytetään vanhentuneita käsitteitä, jotka voivat olla virheellisiä. Kieli ja käsitteet muuttuvat, ja näin on tapahtunut esimerkiksi sukupuoleen tai globaaleihin ympäristökysymyksiin liittyen. Huolella laadittua oppimateriaalia tehdään pääsääntöisesti aina työryhmissä, joissa on monenlaista asiantuntemusta. Käsikirjoituksista annetaan palautetta pitkin matkaa, ja palautetta kysytään myös muilta asiantuntijoilta, muun muassa tutkijoilta ja kansalaisjärjestöistä. Lausunnonantajina toimivat myös materiaalin käyttäjät, eli opettajat ja oppilaat tai opiskelijat. Palautteenanto ja lausunnot ovatkin keskeisimpiä laadun varmistajia.

Yhdenvertaisuus ja moninaisuus näkyvät kuvituksessa

Nykyään visuaalisuus on yhä keskeisemmässä roolissa laadukkaissa oppimateriaaleissa. Hyvä visualinen suunnittelu tekee oppimateriaalista selkeän, innostavan ja helposti omaksuttavan. Visuaalisuuteen liittyvät myös laadukkaat kuvat, joissa näkyvät yhteiskunnan muutokset sekä ihmisten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja moninaisuus.

On tärkeää, että jokainen oppilas ja opiskelija voi tuntea olevansa kuin yksi kirjan tai muun oppimateriaaliaineiston päähenkilöistä. Jos kuvat ja tekstit ilmentävät moninaisuutta eli niissä näkyy erinäköisiä, -kokoisia ja -tyylisiä ihmisiä, jokainen voi kokea osallisuutta ja arvokkuutta. Myös vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden – ja myös opettajien – tulee näkyä kuvissa.

Huoltaja voi luottaa laadukkaaseen oppimateriaaliin

Laadukas oppimateriaali on merkityksellistä myös huoltajille. Sen turvin he voivat luottaa, että oppiminen etenee kuten pitääkin. Lisäksi kunnollinen oppimateriaali varmistaa sen, etteivät oppimistulokset ole kiinni siitä, ehtiikö tai kykeneekö huoltaja ohjaamaan lapsen opiskelua tai ostamaan hänelle lisämateriaalia, jos koulu ei ole pystynyt tarjoamaan opiskeluun kunnon materiaaleja. Ja koska laadukkaassa oppimateriaalissa on tarjolla arviointiaineistoa, voi huoltaja olla luottavainen myös asianmukaisen ja monipuolisen arvioinnin suhteen.

Koulutuksen laatu on suomalaisen yhteiskunnan turva

Suomessa on viimeisten vuosien aikana tapahtunut monia koulutukseen liittyviä uudistuksia, näistä yhtenä keskeisimpänä siirtyminen maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Samalla kun koulu ja opetus uudistuvat, tulee pitää kiinni koulutuksen tukipilareista eli laadukkaasta opettajankoulutuksesta ja osaavista opettajista, ajankohtaisesta opetussuunnitelmasisällöstä, toimivasta koulun toimintakulttuurista ja johtamisesta, opettajien työn arvostamisesta sekä luotettavista, laadukkaista oppimateriaaleista. Ne varmistavat sen, että opiskelu tapahtuu tutkitun tiedon perusteella, ja että koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu.

Oppimisen puuhyllyn pitää jatkossakin olla tukeva, ekologinen, tarkoituksenmukainen ja kauniskin. Sitä ei rakenneta, jos koulutuksen tukipilarit horjuvat. Opettajan työ ansaitsee arvostuksensa ja työnteon rauhan.

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Sanoma Pron Näkulmia oppimiseen -blogissa 10.10.2022.

Hannele Cantell on dosentti ja opettajankouluttaja Helsingin yliopistosta. Hän on toiminut monissa koulutuksen asiantuntijatehtävissä, muun muassa opetussuunnitelmatyöryhmissä. Hannele Cantell on kirjoittanut oppimateriaaleja kaikille luokka-asteille ja myös korkeakouluihin yli 30 vuoden ajan. Hän on myös julkaissut hiljattain omaa vammautumistaan kuvaavan kirjan Sekunnit ennen kaatumista.