Vuoden 2023 alkupuolella itslearning ja Norjan hallitus aloittavat hankkeen kehittääkseen Tansanian koulutussektoria ja digitaalisen oppimisen valmiuksia. Hanke toteutetaan yhteistyössä kahdeksan tansanialaisen oppilaitoksen kanssa, joissa on yhteensä 60 000 opiskelijaa. Hanketta rahoittaa Norjan hallituksen ohjelma Vision 2030, joka tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista.

Tansaniassa on hälyttävä pula ammattitaitoisista työntekijöistä lähes kaikilla aloilla. Kestävän talouskasvun tukemiseksi on tärkeää investoida ohjelmiin, jotka lisäävät tulevan työvoiman osaamista. Tansanian opetusviranomaisilla on pitkän aikavälin tavoitteena kehittää ammatillista koulutusta ja korkeakoulutusta, jotta ne voivat tuottaa osaamista, joka on linjassa kansainvälisten standardien ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 4 (Hyvä koulutus) kanssa.

Tansanian koulutussektorin ja digitaalisen oppimisen valmiuksien vahvistamiseksi Tansanian kansalliset opetusviranomaiset tekevät yhteistyötä Sanoman omistaman itslearningin ja sen suomalaisen koulutuskumppanin Edukon kanssa kehittääkseen uusia paikallisia pedagogisia viitekehyksiä ammatilliselle koulutukselle ja korkeakoulutukselle sekä oppimistyökaluja osallistuville oppilaitoksille. Hanke toteutetaan yhteistyössä kahdeksan tansanialaisen oppilaitoksen kanssa, joissa on yhteensä 60 000 paikallista opiskelijaa. Pilottivaiheen on tarkoitus alkaa näissä oppilaitoksissa jo vuoden 2023 alkupuolella. Yksi keskeinen askel on paikan päällä annettava laaja koulutus, jossa käytetään nykyaikaisia digitaalisia työkaluja ja parhaisiin käytäntöihin perustuvaa pedagogiikkaa. Näiden avulla osallistuvat oppilaitokset voivat parantaa opetuksen ja oppimisen laatua. Lisäksi hankkeessa kehitetään Tansanian kansallisen opetussuunnitelman perusteella mukautettuja ammatillisia kursseja.

Hanketta rahoittaa Norjan kehitysyhteistyövirasto NORAD yhteistyössä Innovation Norwayn kanssa. Norjan hallitus käynnisti vuonna 2014 Vision 2030 ‑hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää ja laajentaa innovatiivisia ratkaisuja ja teknologioita, jotka voivat nopeuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista koulutuksessa ja terveydenhoidossa. Sittemmin Tansaniassa on rahoitettu useita hankkeita norjalaisten kumppaneiden avulla.

Lue lisää ja katso osallistuvien oppilaitosten kommentit osoitteesta itslearning.com (in English).

imagex3xfn.png

Agreement was signed by Thomas Gunleiksrud of Sanoma Learning and Dr. Jofrey Oleke of NACTE.

itslearning

itslearning on johtava eurooppalainen koulujen ja yliopistojen oppimisalustojen tarjoaja. Erityisesti opetusta varten kehitettyä itslearningia käyttävät miljoonat opiskelijat ja opettajat ympäri maailmaa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Bergenissä, Norjassa, ja sillä on toimistoja kahdeksassa maassa. Vuodesta 2019 lähtien itslearning on ollut osa Sanoma-konsernia. Katso lisätietoja osoitteesta itslearning.com.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.