Miten osallistaa oppilaita heterogeenisessä luokkahuoneessa ja tarjota heille yhdenvertainen ja yksilöllinen mahdollisuus oppimiseen? Miten luoda motivoiva ja rikastuttava oppimisympäristö, joka tukee paikallista opetussuunnitelmaa? Tähän digitaalinen oppimisalusta Bingel tuo ratkaisun.

Monimuotoisissa luokkahuoneissa on eri taustoista tulevia oppilaita, joilla on oppimisen suhteen erilaiset toiveet, tarpeet ja osaaminen. Pelillinen Bingel-maailma on suunniteltu tukemaan jokaisen oppilaan yksilöllistä oppimispolkua ja lisäämään yhdenvertaisuutta. Bingel tuo tervetullutta vaihtelua oppimiseen niin koulussa kuin kotonakin. Se auttaa osallistamaan ja motivoimaan oppilaita ja parantamaan samalla oppimistuloksia eriyttävän ja yksilöidyn sisällön avulla.

VAN IN, Belgiassa sijaitseva oppimisalan yhtiömme, julkaisi Bingelin vuonna 2011. Alakouluissa käytetty digitaalinen oppimisalusta on helppo räätälöidä kunkin maan paikallisiin tarpeisiin ja opetussuunnitelmaan sopivaksi, ja sitä voidaan käyttää minkä tahansa oppikirjasarjan kanssa. Mukautuvuutensa ansiosta Bingeliä käytetäänkin tänä päivänä laajasti ympäri Euroopan, Sanoma Learningin eri markkinoilla. Pelkästään Belgiassa Bingelissä tehdään yli 1,3 miljoonaa harjoitusta päivittäin.

Jokaisella luokka-asteella on oma “saarensa” Bingelissä, ja harjoitusten vaikeusaste määräytyy automaattisesti jokaisen lapsen osaamistason mukaisesti. Opettaja voi myös valita kolmesta eri vaikeusasteesta oikean tason koko luokalle, tietylle ryhmälle tai vain yhdelle oppilaalle. Oppilaat eivät näe toistensa harjoituksia, mikä tukee itsenäisestä oppimista kunkin omaan tahtiin.

Bingelin avulla opettajat näkevät jokaisen oppilaan yksilöllisen oppimistarpeen vain yhdellä hiiren napsautuksella. Opettaja voi tarkastella oman näkymänsä kautta oppilaiden edistymistä ja antaa palautetta ja lisä- tai kotitehtäviä oppilaan osaamisen ja oppimistarpeiden mukaan.

Bingel-moduulit tukevat yhdenvertaisuutta
Belgian Flanderissa vuonna 2015 julkaistu opetusalan säädös (M Decree) velvoittaa kouluja yhdenvertaisuuteen. Säädöksen myötä myös lasten, joilla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai vaihtelevat kognitiiviset kyvyt, tulee osallistua heterogeeniseen luokkaopetukseen normaaleissa kouluissa. Tukeakseen tätä tavoitetta ja auttaakseen jokaista oppilasta menestymään VAN IN on kehittänyt Bingelin moduuleita tukemaan eriyttämistä ja helpottamaan opettajien työn hallintaa.

Bingel on käytössä myös Suomen kouluissa. Voit tutustua tarkemmin Bingeliin Sanoma Pron sivuilla

Tämä artikkeli on osa juttusarjaa, jossa esitellään Learning-liiketoimintamme tuotteita ja palveluita ympäri Eurooppaa. Sanoman tavoitteena on kehittää yhdenvertaisia oppimisratkaisuja Sanoman vastuullisuusstrategian mukaisesti.

VAN IN on Belgian suurin oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja korkealaatuisia oppimisratkaisuja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. VAN IN on osa Sanoma Learning -liiketoimintaa, joka tavoittaa yli 20 miljoonaa oppilasta 11 maassa.