Sanomalla on ennen pandemiaa tehty monet työt varsin tiiviisti työpaikan seinien sisällä. Poikkeusaika kuitenkin siirsi ison osan henkilöstöstä etämoodiin ja kotikonttoreille. Nyt, kun pandemia sallii turvallisen paluun toimistoille, haluamme löytää molemmista työskentelytavoista ne parhaat puolet.

Syntyi sekä–että: hybridityön malli, jota on työstetty ja kehitetään edelleen yhdessä henkilöstön kanssa. Kyse ei ole pelkästään fyysisestä tilasta, vaan toimintatavoista ja erilaisten toiveiden ja tarpeiden yhteensovittamisesta.

Mekin sen jo tiedämme: etätyö tuo arkeen joustavuutta ja keskittymisrauhaa, kun taas läsnätyö tarjoaa yhteisöllisyyttä, innovointia, toisilta oppimista ja rytmiä, energiaa ja vaihtelua viikkoon.

Kaikkia töitä ei mediatalossakaan toki voi tehdä etänä: esimerkiksi painotalot vaativat lähityövoimaa, uutistoimitusten deskit ja radiolähetykset sähäkkää kommunikointia paikan päällä. Toisaalta monissa tiimeissä on jo pitkä kokemus paikkariippumattomasta työskentelystä ja hybridipalavereista ennen kuin niitä keksittiin edes nimittää sellaisiksi.

Nyt kuitenkin moni sanomalainen on taas uuden edessä, kun vanhoja ja uusia kollegoita kohdataan myös kasvotusten ja konttoreilla on enemmän kuhinaa. Tiimien tehtävänä on nyt määritellä kullekin parhaat tavat tehdä työtä sekä työpaikalla että etänä.

Sekä–että ei ole vielä valmis eikä koko mitassaan vielä käytännössä kokeiltu, nyt sitä kehitetään yhdessä. Toimitiloihin tehdään ja on tehty muutoksia, joista kerätään palautetta, henkilöstöetuja uudistetaan vastaamaan paremmin hybridiajan tarpeita ja virallinen etätyön ohjeistuskin on päivitetty. Ihmisten tuntemuksia uudenlaisesta työarjesta kuunnellaan herkällä korvalla ja samalla jaetaan parhaita pieniä ja isoja oivalluksia tiimistä ja yksiköstä toiseen.

Yksi oivallus näkyy valokuvassa perjantailta 15. lokakuuta, jolloin juhlistimme etätyösuosituksen päättymistä yhteisellä aamupalalla eri toimipisteissä: työkaverin halausta on vaikea korvata etäyhteydellä.

Tervetuloa takaisin, sanomalaiset!