Sanoma julkaisee Euroopan komissiolle lähettämänsä toisen, täydentävän vastauksensa Liikenne- ja viestintäministeriön tekemään vastineeseen Yleä koskevasta valtiontukikantelusta. Vastaus keskittyy Ylen markkinavaikutuksiin, jotka tulisi huomioida Yleä koskevassa sääntelyssä.  

Sanoman ensimmäinen, 28.10. julkaistu vastaus täsmensi Yleä koskevan lainsäädännön puutteita: 1) Ylen julkisen palvelun tehtävää ei ole määritelty tarkasti, 2) Ylen uusille palveluille ei ole tehty sääntelyn edellyttämää toimeksiantoa 3) eikä Ylen valvontaa ole järjestetty lain edellyttämällä tavalla.

Nyt julkaistava toinen, täydentävä vastaus keskittyy Ylen markkinavaikutuksiin. Ylen toiminnalla on väistämättä vaikutuksia muuhun markkinaan, ja markkinavaikutukset tulisi huomioida Yleä koskevassa sääntelyssä. Samankaltaisia rajoituksia on myös muissa EU-maissa.

Sanoman tavoite on saada selkeys markkinan pelisääntöihin nopeasti digitalisoituvassa ja tiukasti kilpaillussa TV-markkinassa – tavoite ei ole lopettaa Ylen videopalveluja. Yle toimii karkeasti puolitoista kertaa suuremmalla sisältöbudjetilla kuin kaikki kaupalliset tv-yhtiöt yhteensä. Ylen roolista ja strategiasta päättävillä on merkittävä vastuu siitä, miten markkina kehittyy tulevaisuudessa ja onko sillä pitkällä tähtäimellä tilaa myös muille kotimaisille toimijoille Ylen lisäksi. Aidosti moniääninen media ja reilu markkina on tärkeä osa länsimaista yhteiskuntaa ja koko toimialan ja lopulta suomalaisen mediankuluttajan etu.

Liitteet:

Non-Confidential SA.62830 - State aid to Yle - Compass Lexecon - Public service broadcasting and the impact of Yle Areena on commercial operators.pdf

Non-Confidential Sanoma's response to the Finnish State's observations (Part II).pdf