Sanoma Oyj, pörssitiedote, 28.7.2021 klo 8.30

Sanoma Oyj, Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Kummankin liiketoiminnan liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto kasvoivat vahvasti

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1. - 30.6.2021 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi.


Q2 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 303 milj. euroon (2020: 246) sekä Learningin että Media Finlandin liikevaihdon kasvaessa niin yritysostojen kuin vahvan orgaanisen kasvunkin ansiosta. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 10 % (2020: -14 %) ja sitä vauhditti pääasiassa mainosmyynnin toipuminen.
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 65 milj. euroon (2020: 54). Tulos parani Learningissä Santillanan yritysoston ja Media Finlandissa liikevaihdon kasvun ja alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ostosta saatujen synergioiden ansiosta.
 • Liikevoitto oli 52 milj. euroa (2020: 43). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -3 milj. euroa (2020: -6). Hankintamenojen poistot ja oikaisut kasvoivat 11 milj. euroon (2020: 6) Santillanan yritysoston seurauksena.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (2020: 0,21) ja 0,24 euroa (2020: 0,22) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (2020: 0,17) ja 0,22 euroa (2020: 0,20) sis. lopetetut toiminnot.
 • Sanoma ilmoitti 1.6. kasvattaneensa omistusosuutensa tapahtumajärjestäjä Nelonen Media Live Oy:stä 60 %:sta 100 %:iin.
 • Sanoma ilmoitti 29.4. saaneensa verotuksen oikaisulautakunnalta päätöksen, jonka mukaan lautakunta on hyväksynyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen liittyen verohallinnon Sanoma Media Finlandissa suorittamiin verotarkastuksiin vuosina 2015–2018. Sanoma pitää valitukseen liittyviä vaatimuksia täysin perusteettomina ja on valittanut päätöksestä. Sanoma maksoi vaaditun arvonlisäveron, sakon ja korot, yhteensä 25 milj. euroa 1.7. Maksu kirjataan saamisena vuoden 2021 kolmannelle vuosineljännekselle.


H1 2021

 • Molempien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostoin ja konsernin liikevaihto oli 513 milj. euroa (2020: 434). Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7 % (2020: -8 %) mainosmyynnin toipuessa edellisen vuoden koronaviruspandemian vaikutuksista ja Learningin 5 %:n orgaanisen kasvun ansiosta.
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 55 milj. euroon (2020: 46) sekä Learningin että Media Finlandin hyvän liikevaihdon kasvun vetämänä.
 • Liikevoitto oli 28 milj. euroa (2020: 26). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -7 milj. euroa (2020: -10). Hankintamenojen poistot ja oikaisut kasvoivat 20 milj. euroon (2020: 11) Santillanan yritysoston seurauksena.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos laski 0,11 euroon (2020: 0,14) korkeampien rahoituskulujen ja verojen vuoksi. Operatiivinen osakekohtainen tulos sis. lopetetut toiminnot oli 0,12 euroa (2020: 0,23).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (2020: 0,10) ja 0,08 euroa (2020: 0,18) sis. lopetetut toiminnot.
 • Vapaa rahavirta parani -51 milj. euroon (2020: -65) ja oli tyypillisen kausivaihtelunsa mukaisesti negatiivinen.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen kasvoi 3,1:een (2020: 2,6) Santillanan yritysoston ja tyypillisen kausivaihtelunsa seurauksena.


Näkymät vuodelle 2021 (ennallaan)

Vuonna 2021 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,2–1,3 mrd. euroa (2020: 1,1) ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan 14–16 % (2019: 14,7 %).

Toimintaympäristö ja sen vaikutukset liiketoimintaan ja talouteen huomioiden Sanoma arvioi, että:

 • Tapahtumaliiketoiminnan liikevaihto tulee olemaan noin puolet vuoden 2019 tasosta (2019: 35 milj. euroa) ja kannattavuus lähellä nollaa.
 • Mainonnan kysyntä tulee painottumaan toiselle vuosipuoliskolle.
 • Pitkittyneet koulujen sulkemiset eivät tule vaikuttamaan merkittävästi oppimisliiketoimintaan sen tärkeimmissä toimintamaissa.


Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Vuoden alkupuolisko oli meille kaikilla mittareilla vahva. Liikevaihto kasvoi ja tulos parani yritysostojen ja orgaanisen kasvun seurauksena sekä Learningissä että Media Finlandissa. Learningin orgaaninen kasvu oli 5 %, ja se oli erityisen vahvaa Hollannissa ja Puolassa, joissa on käynnissä opetussuunnitelmauudistus tai siirtyminen tilauspohjaiseen malliin. Olemme erittäin tyytyväisiä myös Santillanan tulokseen, joka oli odotustemme mukainen. Myös Santillanan integraatio etenee vakaasti suunnitelmiemme mukaan. Espanjan tiimimme on valmistautunut hyvin kolmannen vuosineljänneksen huippusesonkiin ja, mikä vielä tärkeämpää, vuosina 2022–2023 toteutuvaan koulutusuudistukseen. Santillanan oston myötä Learningin vuosittainen kausivaihtelu on entistä voimakkaampaa, sillä Espanjassa liiketoiminta painottuu vielä vahvemmin kolmannelle vuosineljännekselle kuin muissa toimintamaissamme. Oppimisliiketoiminnassa olemme jatkaneet etäopetuksen tukemista digitaalisilla työkaluillamme, emmekä odota pandemian vaikuttavan liiketoimintaan merkittävästi.

Media Finlandin hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä. Tilausmyynti jatkoi kasvuaan Helsingin Sanomien ja Ruutu+-suoratoistopalvelun vetämänä. Helsingin Sanomien tilausmäärä kasvoi 3 % vuoden takaiseen verrattuna. Mainosmyynnin toipuminen oli huomattavaa verrattuna vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen, jolloin koronaviruspandemia vaikutti siihen voimakkaasti. Olennaisempaa onkin verrata mainosmyyntiä vuoteen 2019, jonka vastaavasta ajanjaksosta jäimme vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6 %. Näkyvyys mainonnan kysyntään on edelleen hyvin lyhytaikaista, mutta arvioimme vuoden kokonaiskysynnän painottuvan enemmän toiselle vuosipuoliskolle, mikäli koronapandemian laantuminen jatkuu. Alueellinen sanomalehtiliiketoiminta on ollut osa Sanomaa nyt yli vuoden. Tiimit ja toiminnot ovat integroituneet hyvin, ja synergiaedut näkyvät tuloksessa. Melko pienestä koostaan huolimatta tapahtuma- ja festivaaliliiketoimintamme on ollut tänä vuonna kuuma puheenaihe. Kesäkaudella 2021 järjestämme 11 festivaalia juhannuksen ja heinäkuun lopun välillä. Suurimmassa osassa niistä osallistujamäärää on rajoitettu merkittävästi.

Toisella vuosineljänneksellä etenimme äskettäin julkaistun vastuullisuusstrategiamme toimeenpanossa. Toukokuussa sitouduimme YK:n Global Compact -aloitteeseen ja kesäkuussa puolestaan Science Based Targets -aloitteeseen, jonka kautta vahvistamme ilmastotavoitettamme hiilineutraaliudesta koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä. Esittelimme koko vastuullisuusstrategiamme sijoittajille ja analyytikoille virtuaalisessa vastuullisuuspäivässämme kesäkuussa. Tapahtuman esitykset ja tallenne ovat saatavilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat/.

Velkaantuneisuusasteemme nousi Santillanan yritysoston seurauksena ja oli kausivaihtelusta johtuvassa tyypillisessä huipussaan hiukan yli pitkän aikavälin tavoitteemme ”alle 3,0”. Liiketoimintamme ja taloudellisen kehityksemme kausivaihtelun huomioon ottaen palaamme tavoitetasollemme jälleen vuoden jälkipuoliskolla. Yleisesti ottaen olemme selviytyneet koronapandemiasta hyvin sekä oppimisliiketoiminnassa että etenkin Suomen medialiiketoiminnassa, joka on osoittanut selviytymiskykynsä jo entuudestaan suuren kuluttaja- ja tilauspohjaisen myyntinsä ansiosta. Emme ole muuttaneet pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme, ja strateginen muutoksemme on edistynyt hyvin kuluneen puolentoista vuoden aikana. Haluan kiittää tiimejämme eri liiketoiminnoissa sinnikkyydestä pandemian aikana ja keskittymisestä asiakkaisiin haastavissa olosuhteissa työskenneltäessä. Meillä on vakaa taloudellinen asema ja kyky kerryttää hyvää rahavirtaa, ja tavoitteenamme on jatkossakin kasvattaa liiketoimintaamme sekä orgaanisesti että yritysostoin erityisesti perus- ja toisen asteen koulutukseen keskittyvän oppimisliiketoiminnan osalta.”


Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroaQ2 2021Q2 2020MuutosH1 2021H1 2020Muutos 2020
Liikevaihto302,8246,023 %512,9433,618 %1 061,7
Operatiivinen käyttökate 1)103,787,219 %134,4117,914 %309,9
    prosentti 1)34,3 %35,4 % 26,2 %27,2 % 29,2 %
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2)65,054,020 %55,046,219 %156,5
    prosentti 2)21,5 %22,0 % 10,7 %10,7 % 14,7 %
Liikevoitto51,542,820 %27,725,87 %270,1
Tilikauden tulos37,029,525 %12,617,1-26 %237,8
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)0,240,2115 %0,110,14-20 %0,58
Osakekohtainen tulos, euroa0,220,1729 %0,080,10-23 %1,46
        
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   4 8874 15018 %4 255
Henkilöstömäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   5 0594 45714 %4 806

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3)

milj. euroaQ2 2021Q2 2020MuutosH1 2021H1 2020Muutos 2020
Tilikauden tulos36,933,510 %12,429,7-58 %247,1
        
Vapaa rahavirta-3,0-4,938 %-51,4-65,121 %94,8
        
Omavaraisuusaste 4)   32,9 %34,4 % 37,4 %
Nettovelka    769,8543,942 %660,7
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen    3,12,619 %2,6
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)0,240,229 %0,120,23-50 %0,67
Osakekohtainen tulos, euroa0,220,2013 %0,080,18-57 %1,51
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa-0,02-0,0338 %-0,32-0,4021 %0,58

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Vuonna 2021 lopetetut toiminnot käsittävät tietyt Learningin liiketoiminnot, joiden strategisia vaihtoehtoja arvioidaan. Vuonna 2020 lopetetut toiminnot käsittivät myös Sanoma Media Netherlandsin. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on s. 34.
4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 171,8 milj. euroa kaudella H1 2021 (2020: 164,9).


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi klo 11.00. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2021-q2-results.   

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0310. Vahvistuskoodi on 10291293#

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.


Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601


Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite