Sanoma Oyj, pörssitiedote, 10.2.2021 klo 8.50
-

Sanoma jatkaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Sanoma Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joka koskee n. 230 työntekijää. Uusi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021-2023 ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2021-2023 ovat osa osakepohjaisia kannustinohjelmia, jotka on julkistettu alun perin 7.2.2013 ja 7.2.2014.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021-2023 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuonna 2021.

Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2024. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 495 000 Sanoman osaketta (bruttona ennen palkkioihin liittyvien verojen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023

Vuoden 2021 alussa käynnistyvän ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2024. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 25 000 Sanoman osaketta (bruttona). Ohjelma on tarkoitettu ainoastaan erityisiin palkitsemistarpeisiin, jotka eivät ole suoriteperusteisia.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.