Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 9.3.2021 klo 10.30

Sanoma asettaa vastuullisuudelle strategiset tavoitteet

Sanoma on julkaissut päivitetyn vastuullisuusstrategiansa. Strategia koostuu kuudesta teemasta: Innostamme oppimaan, Teemme mediaa suomalaisille, Suojaamme tietosi, Huolehdimme ympäristöstä, Olemme kehittyvä työpaikka ja Vastuulliset liiketoimintatavat. Tavoitteena on Sanoman yhteiskunnallisen vaikutuksen vahvistaminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Strategiansa myötä Sanoma sitoutuu myös valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Sanoman medioilla ja oppimisen ratkaisuilla on vaikutus miljooniin ihmisiin päivittäin.

”Tehtävänämme on laadukkaiden oppimateriaaliemme ja palvelujemme avulla tukea opettajia ja auttaa oppilaita parhaiden oppimistulosten saavuttamisessa. Medioidemme rooli on tuottaa riippumatonta suomalaista journalismia ja kiinnostavaa viihdettä. Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

Käytännössä päivitetty vastuullisuusstrategia tarkoittaa, että Sanoma jatkaa laadukkaiden oppimateriaalien ja digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämistä tukeakseen yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia.. Sanoman mediat vahvistavat avointa ja demokraattista yhteiskuntaa tuottamalla luotettavaa suomalaista journalismia ja kiinnostavaa kotimaista viihdettä.

Vastuullisuusstrategiansa päivittämiseksi Sanoma järjesti sidosryhmilleen verkkokyselyn keskeisistä tulevaisuuden vastuullisuuskysymyksistä. Kaikkiaan yli 1 500 asiakasta, yhteistyökumppania, sijoittajaa, järjestöä ja sanomalaista vastasi kyselyyn.

”Kysely antoi meille arvokasta tietoa ja auttoi muokkaamaan vastuullisuusstrategiaamme. Sidosryhmämme pitivät reilua ja läpinäkyvää datan käyttöä keskeisenä Sanomalle. Luotettava datan käyttö ja tietosuojan kunnioittaminen ovat tärkeitä arvoja meille. Datan avulla johdamme oppimisen digitaalista muutosta tukien opettajia ja oppilaita. Data myös rikastaa mediasisältöjämme ja parantaa asiakaskokemusta”, jatkaa Duinhoven.

Vaikka media toimialana on vähähiilinen, Sanomalle on tärkeää vähentää ilmastovaikutuksiaan. Tavoitteeksi on asetettu hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä läpi koko arvoketjun. 90 % Sanoman päästöistä tulee hankintaketjusta, ja Sanoma työskentelee yhteistyökumppaniensa kanssa ympäristö- ja ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Osatavoitteena Sanoma arvioi saavuttavansa hiilineutraaliuden oman toimintansa osalta jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2030.

Motivoituneet työntekijät ovat olennainen osa Sanoman menestystä. Sanoman tavoitteena on vahvistaa edelleen työn ja vapaa-ajan tasapainoa, tarjota yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja rakentaa yhdenvertaista työpaikkaa. Kestävät liiketoimintatavat läpi hankintaketjun luovat jokapäiväisen liiketoiminnan perustan.

Sanoma raportoi vastuullisuustyöstä läpinäkyvästi. Vastuullisuuskatsaus vuodelta 2020 julkaistiin eilen. Katsaus kattaa strategian kuusi teemaa tavoitteineen ja mittareineen ja tarjoaa tarkempaa tietoa Sanoman sitoutumisesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vastuullisuuskatsaus 2020 on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) -standardin mukaan. Lisätietoja Sanoman  vastuullisuudesta ja vastuullisuusteoista on saatavilla osoitteesta www.sanoma.com/fi/vastuullisuus.

Yhteystiedot

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja
s-posti kaisa.uurasmaa@sanoma.com puh. 040 560 5601  

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.