Sanoma on tehnyt valtiontukikantelun EU:n kilpailuviranomaiselle. Kantelun tarkoituksena on pyytää puolueettomalta taholta juridista arviota siitä, noudatetaanko Ylen toiminnassa EU:n valtiontukisääntelyä. Sääntelyn mukaan julkisen palvelun tehtävä tulee määritellä tarkasti, ja sen valvonta tulee osoittaa selkeästi asianmukaiselle taholle. Sanoman kantelu koskee erityisesti Yleisradion videopalvelua ja sähköisiä oppimissisältöjä. 

”Kantelu on median toimintaympäristöön liittyvä juridinen prosessi. Sitä ei ole tehty Yle Areenan kaatamiseksi tai sananvapauden rajoittamiseksi, päinvastoin: tavoitteena on turvata kaikkien, myös yksityisten toimijoiden elinvoimaisuus ja sitä kautta median aito moniäänisyys pitkällä tähtäimellä. Tämä on niin mediayhtiöiden, toimialan kuin lopulta suomalaisten yleisöjen etu. Nykyinen kehityskulku voi tahattomastikin johtaa yksityisen median elintilan kapenemiseen ja toimijoiden vähenemiseen. Terveessä markkinassa on tilaa sekä julkiselle että yksityiselle medialle”, kommentoi Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

Mediamarkkina on monitahoinen ja muuttuu nyt nopeasti. Erityisesti Suomen kaltaisilla pienillä markkinoilla on huolellisesti harkittava ja määritettävä pelisäännöt, joilla yksityinen ja julkinen media voivat toimia rinnakkain ja pysyä elinvoimaisina. Tätä huolellista harkintaa Sanoma on nyt EU-komissiolta pyytänyt kilpailuoikeuden ja valtiontukisääntelyn näkökulmasta. EU-komission Kilpailun pääosasto tekee asiasta aikanaan ratkaisun.

”Kyse on sen selvittämisestä, noudatetaanko Suomessa EU:n valtiontukisääntelyä, eli pohjimmiltaan siitä, käytetäänkö verovaroja oikein. Euroopan komission kilpailuviranomainen, kilpailun pääosasto on asiassa neutraali ja toimivaltainen taho, joka valvoo EU-jäsenmaiden valtiontukisääntelyn noudattamista. Ratkaisu auttaa meitä tekemään päätöksiä siitä, mille markkinasegmenteille investoimme jatkossa", Duinhoven jatkaa.