Suomalaisten työhyvinvointi on heikentynyt koronapandemian aikana: erityisesti nuoret työntekijät ja yksinasuvat etätyöntekijät kärsivät pitkittyneestä tilanteesta. HelsinkiMissio tarttuu tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen käynnistämällä maailman ensimmäisen ohjelman, joka keskittyy yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn työyhteisöissä. HelsinkiMissio kutsuu yritykset mukaan edistämään työhyvinvointia.

Yksinäisyyttä kokevat eivät ole yksin: jo joka kolmas suomalainen kärsii yksinäisyydestä ja sitä koetaan yhä enemmän myös työpaikoilla. THL:n asiantuntijaraportista ilmenee, että koronaepidemia on lisännyt yksinäisyyden tunnetta noin neljänneksellä työikäisistä ihmisistä: erityisesti nuorten ja yksinasuvien etätyöntekijöiden työhyvinvointi on heikentynyt.[1] Yksinäisyys ilmenee työpaikalla esimerkiksi lisääntyneinä sairauspoissaoloina.[2]

HelsinkiMissio puuttuu työyhteisöjen yksinäisyyteen julkaisemalla maailman ensimmäisen yhteenkuuluvuutta edistävän ohjelman ja sertifikaatin, minkä avulla taistellaan yksinäisyyttä vastaan. Mukana olevat yritykset sitoutuvat ottamaan käyttöönsä yksinäisyyttä ehkäisevät työkalut, jotta yksinäisyys vähenee kaikilla tasoilla yhteisöissä.

“Work to Belong -ohjelma kiinnittää huomiota erityisesti työelämän yksinäisyyteen. Toivomme, että ihmiset rohkaistuisivat ottamaan puheeksi omia yksinäisyyden kokemuksiaan, ja että yksinäisyyteen helposti liitettävä stigma vähenisi. Yksinäisyyttä on mahdollista ehkäistä ja hillitä tehokkaasti, kun haasteeseen tartutaan yhdessä eri toimijoiden kanssa”, toteaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

Sanoma ja Alko ensimmäisinä mukana sertifiointiohjelmassa

”Näinä poikkeusaikoina olemme varmasti kaikki kokeneet väkevästi yhteisöllisyyden arvon.  Nopeasti muuttuvassa työelämässä meidän on jatkuvasti löydettävä uusia keinoja sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Yksinäisyyden ennaltaehkäisy on siinä tärkeä työväline. On hienoa olla kehittämässä tähän uutta, yhteistä osaamista ja samalla rakentaa hyviä käytäntöjä omalla työpaikallamme”, sanoo Sanoma Media Finlandin viestintä- ja kulttuurijohtaja Hanna Johde.

"Joka kolmannen suomalaisen kärsiessä yksinäisyydestä, voi se meidän kokoisessamme yrityksessä tarkoittaa pahimmillaan sitä, että yli 800 alkolaista kokee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyydestä pitäisikin puhua enemmän, myös työyhteisössä, ja vahvistaa muun muassa yhteenkuuluvuutta. Siksi koimme tärkeäksi lähteä mukaan Work to belong -ohjelmaan", kertoo Alkon HRD-päällikkö Elisa Venäläinen.

 

Work to Belong on HelsinkiMission ohjelma yksinäisyyden vähentämiseksi työyhteisöissä. HelsinkiMissio on tehnyt yksinäisyyden vastaista työtä vuodesta 1883. Work to Belong -ohjelman pääyhteistyökumppaneita ja ensimmäisiä pilotoijia ovat Alko ja Sanoma.

Tutustu sertifikaattiin osoitteessa helsinkimissio.fi/worktobelong

 

Lisätiedot:

Tuula Colliander
Toiminnanjohtaja
HelsinkiMissio
tuula.colliander(at)helsinkimissio.fi

Hanna Johde
Viestintä- ja kulttuurijohtaja
Sanoma Media Finland
hanna.johde@sanoma.com


Lähteet:

[1] Yle (THL:n asiantuntijaraportti) yle.fi/uutiset/3-11639462

[2] Forbes forbes.com/sites/jasonwingard/2020/02/14/loneliness-is-crippling-workplace-productivity-heres-the-leadership-prescription/