Poikkeustilanteen aikana töitä hakeneista kolmasosa kokee työnhaun vaikeutuneen. Työnhakuprosesseja on joillakin hakijoilla siirretty eteenpäin tai keskeytetty toistaiseksi ja työn hakeminen vie nyt joiltakin hakijoilta enemmän aikaa.

”Olen ollut entistä aktiivisempi ja etsinyt eri mahdollisuuksia. Työhaastattelut toteutetaan nyt etänä”, eräs vastaajista kertoo poikkeustilanteen vaikutuksista työnhakuunsa.

Ansiotyötä tekevistä vastaajista 23 % kertoo työn määrän vähentyneen. Kokemus työn määrän vähenemisestä korostuu naisilla sekä 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä. Toisaalta 25 % sanoo työn lisääntyneen korona-aikana. Luvut ovat hyvin samansuuntaiset työssäkäyvillä ja yrittäjillä. Ajankohtaisimmillaan työnhaku on nyt kesätyöpaikkojen kohdalla.

”Koronakriisi on vaikuttanut jonkun verran myös kesätyöpaikkojen määrään ja toteutumiseen. Nuorten avuksi Oikotie on käynnistänyt yhdessä maatila- ja puutarhayrittäjien, kesätyötoimijoiden ja työnvälityksen ammattilaisten kanssa Pelastakaa sato 2020 -yhteistyön”, Päivi Salminen-Kultanen kertoo.

Pelastakaa sato 2020 -yhteistyön tavoitteena on löytää kesätyötä vaille jääville nuorille työmahdollisuuksia sekä tarjota työvoimaa maatila- ja puutarhayrittäjille. Marja- ja maatiloilla tarvitaan jopa yli 10 000 työntekijää tänä kesänä.

Etätyöt jatkuvat poikkeustilanteen jälkeen

Etätyön tekeminen on lisääntynyt poikkeustilan aikana valtavasti ja tämän uskotaan jatkuvan myös poikkeustilan jälkeen.

Tutkimukseen vastanneista kolmasosa on siirtynyt kokonaan tai lähes kokonaan etätyöhön. Nyt etätöitä tekevistä suurin osa uskoo etätöiden lisääntyvän poikkeustilanteen jälkeen tavalliseen verrattuna.

”On mielenkiintoista nähdä, millaisia pysyväisvaikutuksia koronakriisillä on työelämään. Näin pitkään jatkuneen poikkeustilan jälkeen muutoksia väistämättä on ja niistä kannattaa myös yrityksissä ottaa hyöty irti sen sijaan, että pyritään palauttamaan työnteon käytännöt täysin ennalleen”, Oikotie Työpaikkojen Business Manager Noora Holmström sanoo.

Kvantitatiivinen kyselytutkimus poikkeustilanteen vaikutuksista toteutettiin Sanoman Suomitutkassa 9.–16.4.2020. Oikotie Työpaikat selvitti Suomitutka-tutkimuksessa erityisesti työntekoon ja -hakuun liittyviä kysymyksiä. Kyselyyn vastasi 855. Otos on kansallisesti edustava.