Suomessa on edelleen naisten ja miesten töitä sekä hyvin eriytyneet työmarkkinat, selviää Oikotie Työpaikkojen Näin Suomi hakee töitä -tutkimuksesta, jonka osana kartoitettiin naisten ja miesten välisiä eroja työnhaussa.

Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset hakevat töitä eri aloilta. Naisten suosiossa ovat asiakaspalvelu, toimistotyö, terveydenhuolto, sosiaali-, hotelli- ja ravintola-alat, julkishallinto, opetus ja henkilöstöhallinto. Miehet hakeutuvat IT:n ja tietoliikenteen, asennuksen ja huollon sekä liikenteen, kuljetuksen ja logistiikan pariin sekä johtotehtäviin.

Myös palkkatoiveissa on eroa: naiset pyytävät miehiä vähemmän palkkaa. Naisten vastauksissa seuraavan työpaikan palkkatoiveesta korostuvat alemmat palkkaluokat, erityisesti luokat 2 000–2 999 e/kk ja 1 500–1 999 e/kk. Miesten palkkatoiveissa sen sijaan korostuvat ylemmät palkkaluokat vähintään 6 000 e/kk, 5 000–5 999 e/kk ja 4 000 – 4 999 e/kk.

”Eroa palkkatoiveissa selittää osittain se, että miehet ja naiset hakeutuvat eri aloille ja tehtäviin. Osa naisvaltaisista aloista on historiallisista syistä jäänyt palkkakehityksessä jälkeen. Toisissa tutkimuksissa on todettu naisten pyytävän miehiä vähemmän palkkaa myös samoista työtehtävistä. Työnantajien olisikin syytä varmistaa palkkatasa-arvon toteutuminen oman henkilöstönsä osalta. Loistopaikka vaalia palkkatasa-arvoa on rekrytoinnin yhteydessä”, Oikotie Työpaikkojen Business Manager Noora Holmström sanoo.

Naiset vaihtavat miehiä useammin työpaikkaa työuransa aikana ja naiset myös katselevat työpaikkailmoituksia miehiä enemmän, vaikka eivät olisi aktiivisesti hakemassa töitä. Naiset selaavat ilmoituksia, jotta he pystyisivät hakemaan erityisen kiinnostavaa työpaikkaa.

Naisilla korostuu avoimeen työpaikkaan hakeutuminen, kun taas miehet lähestyvät työnantajaa useammin itse. Miehet myös vastasivat naisia useammin ryhtyneensä yrittäjiksi tai osakkaiksi.

Naiset haluavat merkityksellistä työtä, miehet hyvät työsuhde-edut

Kaksi tärkeintä asiaa uudessa työpaikassa ovat miehillä ja naisilla samat: hyvä ilmapiiri työpaikalla sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino.

Naisilla viiden tärkeimmän asian joukkoon nousevat lisäksi työturvallisuus ja -hyvinvointi sekä työn merkityksellisyys. Miehillä viiden kärkeen nousevat hyvä palkka ja työsuhde-edut sekä työpaikan varmuus.

Naisille yrityksen arvot sekä yrityksen vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta ovat huomattavasti tärkeämpiä kuin miehille. Naisilla korostuu hieman enemmän halu löytää työyhteisö, johon kokee kuuluvansa.

Naiset uskovat työmäärän kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana

Naiset haaveilevat miehiä useammin uudesta toimialasta tai ammatista.

41 % naisista kokee täydennyskoulutuksen työn ohessa mielekkääksi tavaksi kehittää omaa ammattitaitoa, kun miehistä näin kokee vain 27 %. Oppisopimus on naisten osalta myös mielekkäämpi tapa kehittää ammattitaitoa.

Naisista 41 % uskoo, että seuraavan viiden vuoden aikana oma työmäärä kasvaa. Miehistä näin ajattelee 31 %. Työtehtävien sisällön muuttumisessa, työn muuttumisesta vaativammaksi tai työn katoamisessa vastaavaa eroa naisten ja miesten välillä ei tutkimuksessa tullut esiin.

Näin Suomi hakee töitä -tutkimus avaa suomalaisia työnhakijoina, työnhakuprosessia sekä työelämän tulevaisuutta työntekijän näkökulmasta. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisesti verkkokyselyn avulla. Aineiston keruu suoritettiin elo-syyskuussa 2019. Tutkimukseen osallistui 1 506 18−63-vuotiasta suomalaista.

Otos on kansallisesti edustava. Tutkimuksen toteutti Oikotien toimeksiannosta Marketing Clinic.