Sanoma Oyj, pörssitiedote, 7.2.2020 klo 8.30

Tilinpäätöstiedote 2019: Liikevaihto kasvoi ja operatiivinen liikevoitto parani

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2019. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com.

10.12.2019 Sanoma ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen strategisen liiketoimintayksikkönsä Sanoma Media Netherlandsin myymisestä. Media Netherlands on tässä tilinpäätöstiedotteessa raportoitu lopetettuina toimintoina. Ellei toisin ilmoiteta, kaikki tässä raportissa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät vuosineljännestä ja koko vuotta koskevat luvut, mukaan lukien vertailuluvut vuodelta 2018, sisältävät vain jatkuvat toiminnot. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat strategiset liiketoimintayksiköt Sanoma Learning ja Sanoma Media Finland, jotka ovat tästä raportista alkaen myös Sanoman raportointisegmentit. Divestoinnin jälkeen jäljelle jäävät konsernikulut on kohdistettu Learning ja Media Finland -segmenteille, ja segmenttitason vertailutiedot vuosilta 2018 ja 2019 on oikaistu vastaavasti.

Q4 2019

 • Liikevaihto kasvoi 206 milj. euroon (2018: 184) pääosin Iddinkin yritysoston seurauksena. Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -1 % (2018: -4 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 2 milj. euroon (2018: -5).
 • Liikevoitto oli -10 milj. euroa (2018: -14). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -8 milj. euroa (2018: -7). Hankintamenojen poistot olivat 5 milj. euroa (2018: 2).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (2018: -0,05) ja 0,07 euroa (2018: 0,06) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (2018: -0,09) ja -0,63 euroa (2018 -0,03) sis. lopetetut toiminnot.
 • Marraskuussa Sanoma maksoi takaisin 200 milj. euron joukkovelkakirjalainan.
 • 10.12. Sanoma ilmoitti strategisen liiketoimintayksikkönsä Media Netherlandsin myymisestä DPG Medialle. Kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 460 milj. euroa. Divestoinnin johdosta Sanoma kirjasi 105 milj. euron myyntitappion lopetettujen toimintojen vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen.
 • 17.12. Sanoma täydensi pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta koskevilla segmenttikohtaisilla tavoitteilla.
 • Marras-joulukuussa Sanoma ilmoitti kolmesta yritysostosta Learning-segmentissä: Esseneristä, itslearningistä ja Clickedusta.

2019

 • Liikevaihto kasvoi 913 milj. euroon (2018: 891) pääosin Iddinkin yritysoston seurauksena. Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -1 % (2018: -4 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 135 milj. euroa (2018: 123). Vastaava operatiivinen liikevoittoprosentti oli 14,8 % (2018: 13,8 %).
 • Liikevoitto oli 102 milj. euroa (2018: 107). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -23 milj. euroa (2018: -10). Hankintamenojen poistot olivat 11 milj. euroa (2018: 7).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (2018: 0,49) ja 0,80 euroa (2018: 0,84) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (2018: 0,44) ja 0,07 euroa (2018: 0,76) sis. lopetetut toiminnot.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,7 (2018: 1,4). Suhde nousi väliaikaisesti yli pitkän aikavälin tavoitetason (<2,5) Iddinkin yritysoston ja IFRS 16 -standardin käyttöönoton vuoksi.
 • Vapaa rahavirta oli 131 milj. euroa (2018: 109) sis. jatkuvat ja lopetetut toiminnot. IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi vapaata rahavirtaa 25 milj. eurolla.
 • 4.2. Sanoma allekirjoitti 550 milj. euron syndikoidun rahoitussopimuksen.
 • 14.2. Sanoma ilmoitti myyneensä hollantilaisen LINDA-aikakauslehteä kustantavan Mood for Magazinesin. Kauppa saatiin päätökseen helmikuun lopussa.
 • 28.6. Sanoma ilmoitti kasvattaneensa omistusosuutensa suomalaisessa luokiteltuja ilmoituksia julkaisevassa Oikotie Oy:ssä 90 %:sta 100 %:iin.
 • 13.9. Sanoma sai päätökseen johtavan hollantilaisen oppimisratkaisujen ja -palvelujen toimittajan Iddinkin yritysoston.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta kahdessa erässä: 0,25 euroa huhtikuussa ja 0,25 euroa arviolta marraskuussa.

Näkymät vuodelle 2020

Vuonna 2020 Sanoma odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vakaa ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 % (2019: 14,8 %).

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroa Q4 2019 Q4 2018 Muutos 2019
 
2018 Muutos
Liikevaihto 205,6 184,1 12 % 913,3 891,4 2 %
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2,1 -5,1   135,2 122,8 10 %
  Prosentti 1,0 % -2,8 %   14,8 % 13,8 %  
Liikevoitto -10,2 -13,8 26 % 102,1 106,7 -4 %
Tilikauden tulos -10,2 -15,0 32 % 63,1 72,6 -13 %
             
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa -0,03 -0,05 49 % 0,49 0,49 0 %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,06 -0,09 30 % 0,38 0,44 -14 %
     
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna       3 567 3 404 5 %
Henkilöstömäärä vuoden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna       3 953 3 410 16 %

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 1)

milj. euroa Q4 2019 Q4 2018 Muutos 2019
 
2018 Muutos
Tilikauden tulos -103,2 -5,0   13,3 125,6 -89 %
             
Vapaa rahavirta 75,0 69,4 8 % 131,3 108,9 21 %
  IFRS 16 -standardin vaikutus 7,2     24,8    
     
Omavaraisuusaste       30,5 % 44,7 %  
Nettovelka       794,7 337,8  
  IFRS 16 -standardin vaikutus       188,4    
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen       2,7 1,4  
  IFRS 16 -standardin vaikutus       0,4    
             
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,06 18 % 0,80 0,84 -5 %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,63 -0,03   0,07 0,76 -91 %
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,46 0,43 8 % 0,81 0,67 21 %
  IFRS 16 -standardin vaikutus 0,04     0,15    
             
Osinko/osake, euroa 2)       0,50 0,45  

1) Vuonna 2019 lopetetut toiminnot käsittävät Sanoma Media Netherlandsin ja tietyt pienet vuonna 2019 hankitut tytäryhtiöt, jotka on tarkoitus myydä tulevaisuudessa. Vuonna 2018 lopetetut toiminnot käsittävät lisäksi Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman, joka myytiin 29.6.2018. Vuoden 2019 lopetettujen toimintojen tulos sisältää Media Netherlandsin divestointiin liittyvän 105 milj. euron myyntitappion. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on s. 34.
2) Vuodelta 2019 hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”2019 oli Sanomalle hyvä vuosi, ja se merkitsi myös onnistunutta muutosta kohti oppimisen ja median yhtiötä. Vahvistimme oppimisliiketoimintaamme neljällä yritysostolla – Iddinkillä, Essenerillä, itslearningillä ja Clickedulla – ja ilmoitimme aikeistamme myydä Media Netherlands DPG Medialle. Myynnin jälkeen meillä on kaksi vahvaa liiketoimintayksikköä, Learning ja Media Finland, jotka ovat valmiina kasvuun, sekä 400 milj. euroa käytettävissämme yritysostoihin. Liiketoimintaportfoliomme on tasapainoinen: viimeisimpien yritysostojen ja tulevan divestoinnin jälkeen n. 45 % konsernin liikevaihdosta ja 55 % operatiivisesta tuloksesta tulee Learningista.

Merkittävin askeleemme Learningin kasvupolulla vuonna 2019 oli Iddinkin, johtavan hollantilaisen oppimisratkaisujen ja -palvelujen toimittajan, yritysosto, mikä saatiin päätökseen syyskuussa. Iddink toimii Hollannissa, Belgiassa ja Espanjassa. Oltuamme aiemmin yhteydessä pääosin opettajien kanssa, Iddink tarjoaa meille suoran yhteyden myös koulujen johtoon ja hallintoon. Viimeaikaisten yritysostojen myötä olemme kasvattaneet asiakasmäärämme 50 %:lla 15 miljoonaan oppilaaseen, jotka opiskelevat peruskouluissa, toisen asteen koulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Samalla olemme laajentaneet tarjoomaamme perinteisistä digitaalisista ja painetuista oppikirjoista oppimateriaalien jakeluun, digitaalisiin oppimisalustoihin ja testaus- ja analytiikkatyökaluihin.  

Learningin vuoden 2019 taloudellinen tulos oli vahva. Operatiivinen liikevoitto kasvoi 10 milj. eurolla, tai 15 %:lla. Puolet tulosparannuksesta johtui Iddinkin yritysostosta, kun taas puolet oli tiimiemme liiketoiminnan kehittämisohjelma ”High Fiven” parissa tekemän hyvän työn tulosta.

Media Netherlandsin toimitusjohtaja Rob Kolkman nimitettiin Sanoma Learningin toimitusjohtajaksi 1.1.2020 alkaen. Rob on kokenut, arvostettu ja tulosorientoitunut yritysjohtaja Learning-tiimillemme, ja olen iloinen, että hän jatkaa Sanomalla. Rob seuraa tehtävässään John Martinia, joka lopettaa Sanomalla keväällä 2020 siirtyäkseen muihin tehtäviin.

Media Finlandissa sekä Helsingin Sanomien että Ruutu+-palvelun digitaalinen tilausmyynti jatkoi kasvuaan. Helsingin Sanomien tilaajamäärä kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin, ja tilausmyynti oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, mitkä ovat merkittäviä saavutuksia myös kansainvälisesti. Mainosmyynti oli vakaata verkkomainonnan myynnin kasvaessa 6 %, kun taas painetun mainonnan myynti, joka edustaa tällä hetkellä vain 7 %:a konsernin liikevaihdosta, laski. Kokonaisuudessaan Media Finlandin liikevaihto ja tulos pysyivät vakaina ollen edellisen vuoden tasolla.

Media Netherlandsin myynnin myötä meillä on 400 milj. euroa käytettävissämme yritysostoihin, joihin näemme mahdollisuuksia sekä Learningissä että Media Finlandissa. Learningissä näemme kasvumahdollisuuksia sekä uusissa maissa että tarjooman laajentamisessa nykyisissä toimintamaissa. Media Finlandin osalta olemme kiinnostuneita synergiaa tuovista yritysostoista kolmella fokusalueellamme, joita ovat uutiset & feature, viihde ja B2B-markkinointiratkaisut. Kasvutavoitteistamme huolimatta olemme sitoutuneita osinkopolitiikkaamme, jonka mukaisesti tavoitteenamme on jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Painopisteemme on erityisesti osakekohtaisen osingon euromääräisessä kasvattamisessa, ja sen vuoksi saatamme väliaikaisesti ylittää määrittelemämme 40–60 % tason. Vuodelta 2019 hallitus ehdottaa maksettavaksi osinkoa 0,50 euroa, mikä edustaa 58 % vapaasta rahavirrasta (sisältäen Belgian naistenlehtiin liittyvän vuokrasopimuksen loppusuorituksen, joka maksettiin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä).

Joulukuussa julkaisimme uudet vertailukelpoista kasvua ja operatiivista liikevoittoprosenttia koskevat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet molemmille strategisille liiketoimintayksiköille. Konsernin aiemmat tavoitteet koskien velkaantuneisuutta, omavaraisuusastetta ja osinkoa säilyivät ennallaan. Selkeän, strategisten liiketoimintayksiköidemme liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä koskevan pitkän aikavälin vision myötä näkymämme vuodelle 2020 ovat seuraavat: odotamme konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vakaa ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 %. Odotamme menestyksellistä vuotta 2020.”

Osinkoehdotus

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 354 milj. euroa, josta tilikauden tappio oli 62 milj. euroa. Jakokelpoiset varat olivat yhteensä 564 milj. euroa vapaan pääoman rahasto 210 milj. euroa mukaan lukien. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

 • Vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,25 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 27.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä on 3.4.2020. Sanoman hallitus päättää toisen erän, 0,25 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan lokakuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2020.
 • Lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 350 000 euroa.
 • Omaan pääomaan jätetään 482 milj. euroa.

Vuodesta 2017 alkaen Sanoman tavoitteena on osinkopolitiikkansa mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Pyydämme Sanomatalossa järjestettävään tilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ir@sanoma.com. Puhelun tunnus ja puhelinnumerot toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Tänään toimimme kymmenessä maassa, mm. Suomessa, Hollannissa ja Puolassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 3 500 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite