Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 20.3.2020 klo 13:45

Sanoma täydentää 25.3. pidettävään yhtiökokoukseen liittyviä ennaltaehkäiseviä toimia; vaadittu enemmistö kannattaa kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia

Sanoma Oyj järjestää keskiviikkona 25.3.2020 klo 14 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksensa koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen. Ilmoittautumisaika kokoukseen on päättynyt. Tähän mennessä saatujen valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella voidaan todeta, että lain vaatima enemmistö kannattaa jokaista kokouskutsun mukaista yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Viranomaismääräysten noudattamiseksi kokouspaikalla olevien osallistujien määrää joudutaan rajoittamaan, jotta yhdessä huoneessa samaan aikaan olevien henkilöiden määrä on enimmillään kymmeneen. Osakkeenomistajia pyydetään omalta osaltaan noudattamaan vallitsevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Ennaltaehkäisevillä toimilla pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen ja ehdotetun osingon maksaminen alkuperäisessä aikataulussa.

Sanoma kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouksesta poisjäämistä ja huomioimaan ja noudattamaan seuraavia kokoukseen liittyviä ohjeita.

  • Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla (yksityiskohtaiset ohjeet alla)
  • Tilaisuudessa ei tarjoilla kahvia tai virvokkeita eikä jaeta tuotenäytteitä
  • Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä
  • Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin
  • Ehdotetut uudet, ulkomaalaiset hallituksen jäsenet esitellään etukäteen nauhoitettujen videoiden välityksellä

Ohjeet suoran verkkolähetyksen seuraamiseksi

Osakkeenomistaja, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2020 merkitty yhtiön osakasluetteloon, voi seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Lähetykseen voi rekisteröityä osoitteessa https://sanoma.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ aina kokouksen päättymiseen saakka.

Ohjeet valtakirjan antamiseksi

Äänestämismahdollisuutensa varmistamiseksi osakkeenomistajien toivotaan käyttävän mahdollisuutta valtuuttaa Sanoma Oyj:n lakiasiainjohtaja tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta kokouksessa. Valtakirjalomakkeet äänestysohjeineen ovat saatavilla osoitteessa https://sanoma.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/. Lisäksi lomakkeita ja ohjeita on saatavilla Sanomatalon (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki) aulahenkilöstöltä. Valtakirjat palautetaan täytettynä osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 60, 00089 Sanoma tai sähköpostitse PDF-tiedostona osoitteeseen grouplegalaffairs@sanoma.com, viimeistään 24.3.2020 klo 16.00 (aikaa pidennetty). Valtakirjan voi jättää myös Sanomatalon aulahenkilöstölle mainittuun aikarajaan mennessä.

Ohjeet kysymysten esittämiseksi

Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista tiistaihin 24.3.2020 klo 16 saakka seuraavilla tavoilla:

  • Lähettämällä kysymyksiä ennakkoon verkkolähetyspalvelun kautta
  • Käyttämällä osoitteesta https://sanoma.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ löytyvää kysymyslomaketta ja palauttamalla sen sähköpostilla tai postitse
  • Käyttämällä Sanomatalon vastaanotossa saatavilla olevaa paperista kysymyslomaketta.

Sanoma tarkkailee koronavirustilanteen kehittymistä päivittäin, noudattaa Suomen viranomaisten suosituksia ja päätöksiä sekä päivittää tässä tiedotteessa kuvattuja toimenpiteitä tarvittaessa.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Tänään toimimme kymmenessä maassa, mm. Suomessa, Hollannissa ja Puolassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 3 500 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.