Sanoma Oyj, Osavuosikatsaus, 29.4.2020 klo 8.30

Sanoma Oyj, Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020: Vuosi alkoi vakaasti, pitkän aikavälin tavoitteet ennallaan

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.–31.3.2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi.

Q1 2020

  • Liikevaihto kasvoi 188 milj. euroon (2019: 163) pääosin Iddinkin yritysoston seurauksena. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 2 % (2019: -3 %).
  • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski -8 milj. euroon (2019: -5) Media Finlandin suunniteltujen, tavanomaista korkeampien TV- ja markkinointikustannusten seurauksena. Ensimmäinen vuosineljännes on rakenteellisesti pieni sekä Learningissa että Media Finlandissa ja tyypillisesti tappiollinen johtuen Learningin kausivaihtelusta.
  • Liikevoitto oli -18 milj. euroa (2019: -11). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -4 milj. euroa (2019: -4). Hankintamenojen poistot olivat 5 milj. euroa (2019: 2).
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (2019: -0,05) ja 0,01 euroa (2019: 0,01) sis. lopetetut toiminnot.
  • Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (2019: -0,07) ja -0,02 euroa (2019: 0,05) ) sis. lopetetut toiminnot.
  • Sanoma ilmoitti 11.2. allekirjoittaneensa sopimuksen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ostamisesta. Kauppahinta on 115 milj. euroa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yrityskaupan ehdoitta 19.3. ja sen odotetaan toteutuvan 30.4.
  • Lisäksi Sanoma ilmoitti 11.2. arvioivansa strategisia vaihtoehtoja Oikotielle, luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnalleen Suomessa. Arviointi on edelleen käynnissä.
  • Sanoma perui 24.3. väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020 käynnissä olevan koronaviruspandemian vuoksi.
  • Sanoman varsinainen yhtiökokous päätti 25.3., että osinkoa maksetaan 0,50 euroa osakkeelta kahdessa yhtä suuressa erässä. Ensimmäinen erä maksettiin 3.4. ja toinen erä maksetaan arviolta marraskuussa.
  • Sanoma sai 20.4. päätökseen Sanoma Media Netherlandsin myynnin DPG Medialle. Sovittu kauppahinta oli 460 milj. euroa. Sanoman velkaantuneisuus ja omavaraisuusaste palaavat divestoinnin jälkeen pitkän aikavälin tavoitetasoilleen.

Näkymät vuodelle 2020 (väliaikaisesti peruttu koronaviruspandemian vuoksi 24.3.) ja koronaviruspandemian merkittävimmät vaikutukset

Sanoma perui 24.3. käynnissä olevan koronaviruspandemian vuoksi väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020, jotka oli annettu 7.2. Tämänhetkisessä jatkuvasti ja nopeasti kehittyvässä tilanteessa yhtiön on liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita näkymiensä päivittämiseksi. Sanoma arvioi antavansa päivitetyt näkymät vuodelle 2020 myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Sanoma arvioi, että koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia sen liiketoimintaan vuonna 2020. Konsernin tasapainoinen liiketoimintaporfolio lieventää osaltaan vaikutuksia jonkin verran; vuonna 2019 toteutuneiden Learningin yritysostojen ja Media Netherlandsin divestoinnin jälkeen valtaosa konsernin operatiivisesta tuloksesta tulee vuonna 2020 Learningista.

Learningin liikevaihtoon ja kannattavuuteen epidemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta. Media Finlandissa yli puolet kokonaisliikevaihdosta tulee tilaus- ja muusta kuluttajamyynnistä, joihin epidemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta ellei poikkeustilanne pitkity tai voimistu. Sanoma arvioi, että koronaviruksen leviämisellä on merkittävä vaikutus Media Finlandin mainos- ja markkinointiliiketoiminnan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Yhtiön on kuitenkin liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita vaikutuksen koon arvioimiseksi. Suomen hallitus päätti 22.4. kieltää kaikki suuret yleisötapahtumat heinäkuun 2020 loppuun asti, minkä seurauksena kaikki Media Finlandin kesän 2020 festivaalit perutaan. Sanoma arvioi Media Finlandin tapahtumaliiketoiminnan liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton olevan lähellä nollaa vuonna 2020. Vuonna 2019 tapahtumaliiketoiminnan liikevaihto oli n. 35 milj. euroa ja sen operatiivinen liikevoittoprosentti oli korkeampi kuin Media Finlandin operatiivinen liikevoittoprosentti (12,0 %).


Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroaQ1 2020Q1 2019Muutos 2019
Liikevaihto187,7163,015 %913,3
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 1)-8,4-4,5-87 %135,2
  Prosentti 1)-4,5 %-2,8 % 14,8 %
Liikevoitto-17,6-10,7-64 %102,1
Tilikauden tulos-12,9-11,4-13 %63,1
     
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 2)-0,06-0,05-34 %0,49
Osakekohtainen tulos, euroa-0,08-0,07-10 %0,38
     
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna3 9593 39117 %3 567
Henkilöstömäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna3 9703 39617 %3 953

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3)

milj. euroaQ1 2020Q1 2019Muutos 2019
Tilikauden tulos-3,87,3 13,3
     
Vapaa rahavirta -60,2-41,3-46 %131,3
     
Omavaraisuusaste 25,2 %35,3 % 30,5 %
Nettovelka 856,3531,161 %794,7
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen3,02,046 %2,7
     
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,010,0134 %0,80
Osakekohtainen tulos, euroa -0,020,05 0,07
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,37-0,25-46 %0,81

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja hankintamenojen poistoja
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
3) Vuosina 2020 ja 2019 lopetetut toiminnot käsittävät Sanoma Media Netherlandsin ja tietyt pienet vuonna 2019 hankitut tytäryhtiöt, jotka on tarkoitus myydä tulevaisuudessa. Lopetettujen toimintojen tulos vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä sisältää Media Netherlandsin divestointiin liittyvän 3 milj. euron myyntitappion (tilikaudella 2019: 105).


Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

“Sanoman vuosi alkoi hyvin, ja liiketoiminnan taloudellinen kehitys oli vakaata sekä Learningissa että Media Finlandissa.

Learningissa ensimmäinen vuosineljännes on aina kausivaihtelun vuoksi pienin, ja valmistaudumme yhdessä asiakkaidemme kanssa edessä olevaan huippusesonkiin, joka ajoittuu toiselle ja erityisesti kolmannelle vuosineljännekselle. Tänä vuonna koronaviruspandemia asetti haasteita asiakkaillemme ja tiimeillemme, mutta yhteistyöllä käänsimme toimintamallimme lähes yhdessä yössä etätyöhön ja opettajien sekä oppilaiden tukemiseen digitaalisesti. Maaliskuussa digitaalisten oppimisalustojemme käyttäjämäärä kasvoi voimakkaasti kaikissa toimintamaissamme. Tällä hetkellä arvioimme, että pandemialla ei ole merkittävää vaikutusta Learningin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen vuonna 2020. Olemme valmiita syksyllä alkavan uuden kouluvuoden oppimateriaalien tilauksiin ja toimituksiin, samoin kuin mahdollisten koronaan liittyvien riskien vaikutusten pienentämiseen ja toisaalta digitaalisten alustojemme lisääntyneestä käytöstä nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Media Finlandissa liiketoimintamme kehittyi tammi-helmikuussa hyvin, ja valmistelimme onnistuneesti muun muassa tilauspohjaisen suoratoistopalvelumme, Supla+:n, maaliskuussa tapahtunutta julkaisua. Maaliskuun jälkimmäisellä puoliskolla näimme ensimmäiset merkit koronaviruspandemian vaikutuksista mainontaan. Kuluttajaliiketoiminnassa Helsingin Sanomien digitilaajamäärän kasvu jatkui vuosineljänneksen aikana ja kompensoi painetun sanomalehden ja aikakauslehtien tilaajamäärien laskun. Ilta-Sanomat saavutti uuden kävijäennätyksen verkossa osoittaen olevansa luotettava uutislähde jokaiselle suomalaiselle. Ruutu+-suoratoistopalvelun tilaajamäärä on myös kehittynyt hyvin. Tiimimme ovat tehneet erinomaista työtä palvellakseen lukijoita kaikissa medioissamme ilmaisilla ja maksullisilla uutisilla ja viihteellä ja tarjotakseen yritysasiakkaillemme oivalluksia ja kekseliäitä ideoita mainontaan näinä ennennäkemättöminä aikoina – kaikki puhtaasti etätyönä.

Helmikuun puolessa välissä ilmoitimme Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan yritysostosta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yrityskaupan ehdoitta 19.3. ja se saadaan päätökseen huomenna 30.4. Hankittu liiketoiminta tukee Media Finlandin digitaalisen tilaajamäärän kasvua uutisjournalismin alueella. Odotamme innolla tulevaa integraatiota, parhaiden käytäntöjen oppimista toisiltamme, ja toivotamme 365 uutta kollegaa tervetulleeksi Sanomalle – toistaiseksi turvallisesti etänä. Aloitimme helmikuussa myös Oikotien, Suomen luokiteltujen ilmoitusten liiketoimintamme, strategisten vaihtoehtojen arvioinnin. Arviointi on edennyt suunnitelmiemme mukaan, ja se jatkuu edelleen kaikkien mahdollisten lopputulosten ollessa avoinna.

Viime viikolla saimme päätökseen toisen tärkeän yrityskaupan eli Media Netherlandsin divestoinnin. Haluan kiittää Hollannin mediatiimiämme heidän Sanomalle luomastaan arvosta kuluneiden lähes 19 vuoden aikana ja toivon heille kaikkea hyvää osana DPG Mediaa, joka on merkittävin monikanavainen mediayhtiö Hollannin ja Belgian markkinoilla. Divestoinnin myötä meillä on käytettävissämme 400 milj. euroa yritysostoihin jatkuvissa liiketoiminnoissamme.

Nykyisessä pandemiatilanteessa tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä ovat työntekijöidemme terveys ja turvallisuus sekä toimiminen asiakkaidemme parhaaksi. Käytännössä katsoen kaikki tiimimme ovat siirtyneet etätöihin, mikä on sujunut selkeästi odotuksiamme paremmin. Omalta osaltaan etätyöskentelyä tukee paranneltu, pilvipohjainen IT-infrastruktuurimme, johon olemme tehneet huomattavia investointeja viime vuosina. Markkinoiden epävarmasta tilanteesta johtuen olemme peruneet väliaikaisesti näkymämme vuodelle 2020, mutta olemme edelleen sitoutuneita pitkän aikavälin strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme sekä toisen osinkoerämme, 0,25 euroa osakkeelta, maksamiseen marraskuussa. Olen kiitollinen siitä, että meillä on ketterät ja sitoutuneet tiimit, jotka ovat valmiita viemään meidät ja asiakkaamme tämän hetkisten haasteiden läpi keskittyen samalla pitkän aikavälin strategisten tavoitteidemme edistämiseen.”


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi klo 11.00. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2020-q1-results.

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: 09 81 710 310.

Vahvistuskoodi on 61615885#

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus puhelinhaastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Tänään toimimme kymmenessä maassa, mm. Suomessa, Hollannissa ja Puolassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 3 500 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite