Sanoma Oyj, Osavuosikatsaus, 29.10.2020 klo 8.30

Sanoma Oyj, Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Vahva tulos: Liikevaihto kasvoi ja operatiivinen liikevoitto parani

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.-30.9.2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi.

Q3 2020

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 401 milj. euroon (2019: 285). Learningin liikevaihto kasvoi pääasiassa yritysostojen, etenkin Iddinkin, myötä. Vertailukelpoisen liikevaihdon vahva kehitys huippusesongin aikana varsinkin Puolassa tuki liikevaihdon kasvua. Media Finlandin liikevaihto laski hieman. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli
  -2 % (2019: -1 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 111 milj. euroon (2019: 78) yritysostojen, etenkin Iddinkin, ja Learningin vertailukelpoisen tuloksen hyvän kehityksen johdosta.
 • Liikevoitto oli 267 milj. euroa (2019: 69). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 161 milj. euroa (2019: -7), ja niihin sisältyi Oikotien myymiseen liittyvä 165 milj. euron myyntivoitto. Hankintamenojen poistot olivat yhteensä 6 milj. euroa (2019: 2).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (2019: 0,32) ja 0,50 euroa (2019: 0,39) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,49 euroa (2019: 0,29) ja 1,50 euroa (2019: 0,35) sis. lopetetut toiminnot.
 • Hallitus päätti 28.10. osingon toisen erän, 0,25 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on 30.10. ja maksupäivä 6.11.
 • Sanoma ilmoitti 19.10. ostavansa Santillana Spainin. Kauppahinta on 465 milj. euroa.
 • Sanoma julkaisi 8.10. päivitetyt näkymät vuodelle 2020.
 • Sanoma ilmoitti 16.7. myyneensä Oikotien Schibstedille. Kauppahinta oli 185 milj. euroa.

 Q1–Q3 2020

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 835 milj. euroon (2019: 708) pääosin Iddinkin yritysoston myötä. Koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti Media Finlandin liikevaihdon kehitykseen. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli ‑6 % (2019: -1 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 156 milj. euroon (2019: 133). Learningin tulos parani Iddinkin yritysoston ansiosta. Media Finlandin tulos heikkeni.
 • Liikevoitto oli 291 milj. euroa (2019: 112). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 151 milj. euroa (2019: -15), ja niihin sisältyi Oikotien myymiseen liittyvä 165 milj. euron myyntivoitto. Hankintamenojen poistot olivat yhteensä 17 milj. euroa (2019: 6).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (2019: 0,51) ja 0,73 euroa (2019: 0,73) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,59 euroa (2019: 0,44) ja 1,67 euroa (2019: 0,71) sis. lopetetut toiminnot.
 • Sanoma sai 30.4. päätökseen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan oston. Kauppahinta oli 115 milj. euroa. Yrityskauppa julkistettiin 11.2.2020.
 • Sanoma sai 20.4. päätökseen Sanoma Media Netherlandsin myynnin DPG Medialle. Kauppahinta oli 460 milj. euroa.

Näkymät vuodelle 2020 (julkistettu 8.10.)

Vuonna 2020 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan noin 1 050 milj. euroa (2019: 913). Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan noin 14 % (2019: 14,8 %), mikä tässä tapauksessa tarkoittaa, että prosentin ei odoteta olevan alle 13 % tai yli 15 %.

Näkymät perustuvat oletukseen, että vuonna 2020 mainosmarkkinat laskevat Suomessa 15–20 % vuoteen 2019 verrattuna.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Liiketoimintamme oli vahvaa ja taloudellinen tuloksemme hyvä meille tärkeällä kolmannella vuosineljänneksellä, joka on oppimisliiketoiminnan huippusesonki. Viime kuukausina koronaepidemiasta huolimatta parantuneen tuloksemme ja viimeisen vuosineljänneksen odotettavissa olevan kehityksen ansiosta saatoimme 8.10. julkistaa päivitetyt näkymämme vuodelle 2020. Odotamme raportoidun liikevaihdon olevan noin 1 050 milj. euroa (2019: 913) ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja noin 14 % (2019: 14,8 %), mikä on verrattain lähellä vuoden alussa antamiamme näkymiä noin 15 % kannattavuudesta. Olen erittäin ylpeä ja kiitollinen kaikkien sanomalaisten ketterästä, sitoutuneesta ja innovatiivisesta tavasta vastata asiakkaidemme ja liiketoimintamme koronaepidemian vuoksi kohtaamiin poikkeuksellisiin haasteisiin. Tiimiemme kovan työn ansiosta olemme pärjänneet huomattavasti paremmin kuin olisimme epidemian alkaessa uskaltaneet toivoa ja koko vuoden näkymämme ovat hyvät.

Myös strategiset hankkeemme ovat edenneet hyvin. Sekä sanomalehtien että viihteen tilausmyynti kasvoi jälleen heinä-syyskuussa. Maan suurimman päivälehden, Helsingin Sanomien, tilausmäärä ylitti 400 000 tilauksen rajapyykin, ja tilauksista noin kolmannes on puhtaasti digitaalisia. Ruutu+-suoratoistopalvelullamme on myös yli 300 000 tilaajaa. Huhtikuun lopussa ostetun alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan integraatio on ollut viime kuukaudet täydessä vauhdissa ja etenee suunnitelmien mukaan. Maalis-heinäkuussa koronaviruspandemiasta pahasti kärsinyt mainosmyynti on viime kuukausina piristynyt yhä nopeammin ylittäen odotuksemme. Tästä huolimatta uskomme, että mainonnan kysyntään tulee liittymään merkittävää epävarmuutta tulevina kuukausina ja todennäköisesti vielä ensi vuonnakin.

Kolmas vuosineljännes on tärkeä sesonki oppimisliiketoiminnassa, ja tänä vuonna hyvää kasvuamme vauhdittivat opetussuunnitelmauudistukset etenkin Puolassa ja pienemmässä mittakaavassa myös Hollannissa. Learning-tiimimme tekivät erittäin hyvää työtä vuoden kiireisimpänä aikana koronaviruspandemian aiheuttaessa poikkeusjärjestelyitä erityisesti jakelutoiminnassa. Iddink oli ensimmäistä kertaa osa Learning-liiketoimintaamme vuotuisen huippusesongin aikana, ja sen liiketoiminta ja integraatio ovat edenneet hyvin ja suunnitelmiemme mukaisesti.

Viime viikolla ilmoitimme seuraavasta merkittävästä kasvuloikasta oppimisliiketoiminnassamme eli Santillana Spainin, Espanjan johtavan oppimateriaalikustantajan, ostosta. Yritysosto on merkittävä seuraava askel Sanoman strategisella polulla kasvavaksi eurooppalaiseksi oppimisen yhtiöksi ja johtavaksi monikanavaiseksi mediayhtiöksi Suomessa. Kauppa kasvattaa Learningin osuutta konsernin tuloksesta (operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja) noin 55 %:sta yli 65 %:iin ja vahvistaa entisestään kassavirtaamme. Näemme Espanjan markkinoilla erinomaisia kasvumahdollisuuksia, jotka liittyvät niin vuosina 2022–23 tulossa olevaan opetussuunnitelmauudistukseen kuin lisääntyvään digitalisaatioon, joka on kiihtynyt entisestään koronaviruspandemian aikaisen laajamittaiseen etäopetukseen siirtymisen myötä. Aiomme hyödyntää kokemuksiamme pitkälle digitalisoituneista maista ja viimeisten 10 vuoden aikana kehittämiämme digitaalisia oppimisalustoja kiihdyttääksemme Santillana Spainin kasvua tulevaisuudessa.

Santillana Spainin ostaminen ei vaikuta pitkän aikavälin strategiaamme, taloudellisiin tavoitteisiimme tai osinkopolitiikkaamme. Haluamme jatkaa nykyistä kasvustrategiaamme: tavoitteenamme on kasvattaa Euroopan oppimisliiketoimintaamme edelleen yritysostoilla nykyisissä toimintamaissa tai uusilla markkina-alueilla sekä vahvistaa medialiiketoimintaamme Suomessa valituissa ydinliiketoiminnoissa: uutisissa ja journalismissa, viihteessä ja B2B-markkinointiratkaisuissa.​”

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroaQ3 2020Q3 2019MuutosQ1-Q3 2020Q1-Q3 2019Muutos 2019
Liikevaihto401,1284,941 %835,1707,718 %913,3
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 1)111,377,544 %156,4133,118 %135,2
    prosentti 1)27,7 %27,2 % 18,7 %18,8 % 14,8 %
Liikevoitto266,569,1286 %291,2112,3159 %102,1
Tilikauden tulos243,948,5402 %260,273,2255 %63,1
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 2)0,500,3257 %0,640,5124 %0,49
Osakekohtainen tulos, euroa1,490,29417 %1,590,44261 %0,38
        
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   4 2253 48521 %3 567
Henkilöstömäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   4 2173 74013 %3 953

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3)

milj. euroaQ3 2020Q3 2019MuutosQ1-Q3 2020Q1-Q3 2019Muutos 2019
Tilikauden tulos244,359,2313 %274,0116,6135 %13,3
        
Vapaa rahavirta129,697,533 %64,556,314 %131,3
        
Omavaraisuusaste   48,5 %33,8 % 30,5 %
Nettovelka   234,2797,8-71 %794,7
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen   1,02,8-64 %2,7
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 2)0,500,3930 %0,730,731 %0,80
Osakekohtainen tulos, euroa1,500,35323 %1,670,71137 %0,07
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa0,790,6033 %0,400,3514 %0,81

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja hankintamenojen poistoja
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
3) Vuosina 2020 ja 2019 lopetetut toiminnot käsittävät Sanoma Media Netherlandsin ja tietyt pienet vuonna 2019 hankitut tytäryhtiöt, jotka on tarkoitus myydä tulevaisuudessa. Lopetettujen toimintojen vuoden 2020 tammi-syyskuun tulos sisältää Media Netherlandsin divestointikustannuksiin liittyvän 2 milj. euron myyntitappion (2019: 105).

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi klo 11.00. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2020-q3-results.

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon:

09 8171 0310

Vahvistuskoodi on 58838770#.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 4 500 ammattilaista. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite