Sanoma Oyj, sisäpiiritieto, 11.2.2020 klo 8.00

Sanoma ostaa Alma Median alueelliset sanomalehdet ja arvioi strategisia vaihtoehtoja luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnalleen Suomessa

Sanoma on allekirjoittanut sopimuksen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ostamisesta. Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 99 milj. euroa (2018: 103) ja pro forma oikaistu käyttökate 15 milj. euroa (2018: 13) tai n. 20 milj. euroa (2018: 18) mukaan lukien 1.1.2020 voimaan tulleen jakelun ulkoistussopimuksen vaikutus. Yritysoston arvioidaan tuovan n. 13 milj. euroa vuotuisia nettosynergioita, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuonna 2022. Ostettavan liiketoiminnan sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 115 milj. euroa, mikä vastaa arvostuskerrointa 5,8 laskettuna jakelun ulkoistussopimuksen vaikutuksen sisältävällä oikaistulla pro forma käyttökatteella, ja kerrointa 3,5 sisältäen myös synergiat.
Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Lisäksi Sanoma arvioi strategisia vaihtoehtoja luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnalleen Suomessa.

Ostettava liiketoiminta käsittää Alma Media Kustannus Oy:n, joka kustantaa johtavia, alueellisia sanomalehtiä Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa sekä kolmeatoista pienempää alueellista lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa. Kauppaan kuuluu myös Alma Manu Oy, joka tarjoaa painopalveluja modernissa painotalossaan Tampereella.

Ostettavilla lehdillä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 190 000 tilausta. Noin 14 % tilauksista oli puhtaasti digitaalisia, kun vastaava osuus Helsingin Sanomilla on 27 %. Ostettava liiketoiminta täydentää Sanoman nykyistä uutismediatarjoomaa. Ostettavassa liiketoiminnassa oli vuoden 2020 alussa 365 työntekijää (kokoaikaisiksi muutettuna), joista tulee Sanoma-konsernin työntekijöitä, kun kauppa on saatettu loppuun.

Kaupan strategisena perusteena on digitaalisen tilaajamäärän kasvattaminen

Nykyistä liiketoimintaa täydentävä ja synergioita tuova yrityskauppa on merkittävä investointi Sanoman uutismedioiden digitaalisen tilaajamäärän kasvattamiseen ja kotimaisen, riippumattoman, journalismin digitaaliseen tulevaisuuteen. Kauppa mahdollistaa investoinnit myös nuorempia yleisöjä houkuttelevien digituotteiden kehittämiseen ja kiihdyttää siten digitaalisen tilaajamäärän kasvua. Yritysosto vahvistaa Sanoma Media Finlandia journalismissa, joka on yksi sen strategisista fokusalueista, ja tukee liiketoimintasegmentin pitkän aikavälin kannattavuustavoitetta (operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12-14 %).

Kaupan myötä syntyy tuoteportfolio, jonka riippumattomat ja menestyvät uutisbrändit jatkavat omien päätoimittajiensa johdolla, mikä varmistaa kotimaisen median moniäänisyyden säilymisen myös jatkossa. Ostettava liiketoiminta täydentää Sanoman olemassa olevaa uutisliiketoimintaa; Alma Median ostettavat lehdet ovat vahvimmillaan paikallisuutisissa kun taas Sanoman vahvuus on valtakunnallisissa ja kansainvälisissä uutis- ja featuresisällössä. Yrityskaupan myötä yhteisten ja tukitoimintojen tehokkuus paranee, mikä mahdollistaa digikehitykseen tehtävät investoinnit.

“Minulla on ilo toivottaa tervetulleiksi Sanomalle Alma Median osaavat tiimit ja vahvat paikalliset uutisbrändit, joiden menestyksellinen historia ulottuu jopa yli 140 vuoden taakse. Uutisjournalismi on olennainen osa Sanoman liiketoimintaa ja historiaa, joten meillä on luonteva rooli ja vastuu sen elinvoimaisuuden varmistamisessa tuleville sukupolville. Kaikkien lehtien tilaajakannan kasvattaminen on meille erittäin tärkeää, sillä digitaalisella aikakaudella menestyminen edellyttää skaalaa. Uskomme yritysjärjestelyn olevan hyödyksi niin lukijoille, mainostajille, työntekijöille kuin osakkeenomistajillemmekin. Uutismediatoimialan keskittymisen hyötyjä on nähty jo monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa ja Hollannissa – median moniäänisyyden kärsimättä”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

“Alma Median alueellisilla sanomalehdillä on vahvat brändit ja tiiviit asiakassuhteet alueillaan, ja ne täydentävät erinomaisesti Sanoma Media Finlandin uutistarjoomaa. Tämä on vahva perusta, jonka päälle rakentaa. Uskomme, että Helsingin Sanomien viimeaikaiset opit ja kokemus voivat auttaa entisestään vahvistamaan digitaalisten palvelujen käyttöä ja kehitystä ja tavoittamaan myös erityisesti nuorempia yleisöjä kaikilla alueilla. Jakamalla resursseja ja parhaita käytäntöjä voimme yhdessä kehittää lukijoille entistä houkuttelevampia digituotteita ja samalla vahvistaa painettua lehteä, jolla on jatkossakin merkittävä rooli mediankäytössä”, sanoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta.

Ostettavan liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut

Ostettavan liiketoiminnan oikaistut avainluvut (pro forma)

milj. euroa201920182019 ml. jakelun ulkoistussopimuksen vaikutus *2018 ml. jakelun ulkoistussopimuksen vaikutus *
Liikevaihto991039498
Oikaistu käyttökate15132018
Liiketoiminnan rahavirta1391814

* Sisältäen n. 5 milj. euron vuotuiset kustannussäästöt ja niitä vastaavan liikevaihtovaikutuksen liittyen 1.1.2020 voimaan tulleeseen jakelun ulkoistussopimukseen (kuten Alma Media on tiedottanut 20.6.2019 ja 31.12.2019).


Ostettavien omaisuuserien tasearvo myyjän taseessa vuoden 2019 lopussa oli 84 milj. euroa. Tasearvosta on vierasta pääomaa 73 milj. euroa, josta 41 milj. euroa muodostuu pääosin vuokratusta painokoneesta. Kun yrityskauppa on saatettu päätökseen arviolta vuoden 2020 aikana, Sanomalla on moderni kapasiteetti kolmen painolaitoksen verkostossaan Vantaalla, Varkaudessa ja Tampereella kattaen suuren osan eteläisestä Suomesta. Painot palvelevat edelleen myös Alma Mediaa ja muita ulkoisia painopalveluasiakkaita.

Kauppahinta ja kaupan rahoitus

Ostettavan liiketoiminnan sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 115 milj. euroa sisältäen vuoden 2019 lopun nettovelan ja saadut ennakot 42 milj. euroa. Kauppahinta vastaa arvostuskerrointa 5,8 laskettuna jakelun ulkoistussopimuksen vaikutuksen sisältävällä oikaistulla pro forma käyttökatteella, ja kerrointa 3,5 sisältäen myös synergiat. Yrityskauppasopimukseen sisältyy myös mainos- ja painomyyntiin perustuva lisäkauppahintamekanismi, jolla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta lopulliseen kauppahintaan. Kauppahinta maksetaan käteisenä. Sanoma rahoittaa kaupan velkarahoituksella olemassa olevien rahoitussopimustensa puitteissa.

Sanoma arvioi, että jakelun ulkoistussopimukseen liittyvien n. 5 milj. euron vuotuisten säästöjen lisäksi yrityskaupasta syntyy n. 13 milj. euroa vuotuisia nettosynergioita, joiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä vuonna 2022. Synergiat liittyvät pääosin operatiivisen toiminnan tehokkuuteen, hankintaan ja IT:hen sekä yhteisiin ja tukitoimintoihin.

Sanoma tulee kirjaamaan n. 6 milj. euroa yrityskauppaan liittyviä transaktio- ja integraatiokuluja vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Sanoma Media Finlandin vuoden 2020 tulokseen.

Yrityskauppa edellyttää tavanomaisten ehtojen täyttymistä, joihin kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen hyväksyntä, ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 aikana. Kaupan toteutumisen jälkeen ostettu liiketoiminta raportoidaan osana Sanoma Media Finland –liiketoimintasegmenttiä.

Luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi

Sanoma Media Finlandin journalismiin, viihteeseen ja B2B-markkinointiratkaisuihin keskittyvän strategian mukaisesti Sanoma aikoo arvioida strategisia vaihtoehtoja Oikotie Oy:lle, joka on Suomen johtava toimija luokitelluissa ilmoituksissa. Oikotien liikevaihto on kasvanut viime vuosina menestyksekkäästi ja sen kannattavuus parani edelleen vuonna 2019. Liiketoiminnan myyminen on yksi arvioinnin mahdollisista lopputuloksista.

Oikotie on Suomen suurin työpaikkojen ja asuntojen markkinapaikka verkossa. Yhtiöön kuuluvat lisäksi rakentamiseen ja remontointiin keskittyvä sivusto rakentaja.fi sekä sähkösopimusten vertailusivusto sähkövertailu.fi. Vuonna 2019 (pro forma) Oikotien liikevaihto kasvoi 26 milj. euroon (pro forma 2018: 24) ja operatiivinen käyttökate parani 10 milj. euroon (pro forma 2018: 9). Joulukuun 2019 lopussa Oikotie Oy:llä oli 94 työntekijää (kokoaikaisiksi muutettuna).

Sanoma tiedottaa asiasta lisää säännösten mukaisesti kun arviointi on saatu päätökseen.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Sanoma ja Alma Media pitävät yhteisen englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille ja sijoittajille tänään 11.2.2020 klo 12.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sekä Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Analyytikot ja sijoittajat voivat esittää kysymyksiä soittamalla seuraavaan numeroon ennen tilaisuuden alkua:

09 8171 0310

Puhelun PIN-koodi on: 92759113#

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat tiedotustilaisuuden alkaessa. Webcastin nauhoite julkaistaan yllä mainitulla verkkosivulla pian tilaisuuden päätyttyä.

Tiedotustilaisuus medialle

Sanoma ja Alma Media pitävät yhteisen englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle tänään 11.2.2020 klo 14.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sekä Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, Sanoma Oyj, puh. 040 560 5601
Hanna Johde, viestintäjohtaja, Sanoma Media Finland, puh. 040 673 8977

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Tänään toimimme kymmenessä maassa, mm. Suomessa, Hollannissa ja Puolassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 3 500 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.