Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 20.4.2020 klo 16.00

Sanoma on saanut päätökseen Sanoma Media Netherlandsin myynnin

Sanoma on saanut tänään päätökseen Sanoma Media Netherlandsin myynnin DPG Medialle. Myynti julkistettiin 10.12.2019. Sen toteutuminen edellytti normaalien ehtojen täyttymistä, kuten Hollannin kilpailuviranomaisten hyväksyntää, josta tiedotettiin 10.4.2020.

”Sanoma Media Netherlandsin myyminen DPG Medialle on tärkeä askel Sanoman strategisella polulla kasvavaksi eurooppalaiseksi oppimisen yhtiöksi ja Suomen johtavaksi monikanavaiseksi mediayhtiöksi. Jatkossa meillä on tasapainoinen liiketoimintaportfolio ja kaksi vahvaa liiketoimintasegmenttiä – Learning ja Media Finland – joita haluamme kasvattaa sekä vakaa tase ja 400 milj. euroa käytettävissämme tuleviin yritysostoihin. Jo huhtikuun lopussa saamme päätökseen seuraavan yritysostomme, Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan, jonka kauppahinta on 115 milj. euroa. Nykyisistä poikkeuksellisista ajoista huolimatta pidämme sekä konsernin että strategisten liiketoimintayksikköjemme pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan,” sanoo toimitusjohtaja Susan Duinhoven. ”Haluan kiittää Hollannin mediatiimiämme heidän Sanomalle luomastaan arvosta sekä luovuudesta ja sitoutuneisuudesta kuluneiden vuosien aikana. Osana DPG Mediaa sekä tiimi että liiketoiminta hyötyvät mahdollisuuksista, joita vain johtava ja paikallinen monikanavainen mediayhtiö voi tarjota. Toivon arvostetuille kollegoillemme kaikkea hyvää myös jatkossa,” hän jatkaa.

Kaupan taloudelliset vaikutukset

Sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) oli 460 milj. euroa ja se on maksettu kaupan toteutumisen yhteydessä. Kauppahinta vastaa arvostuskerrointa 6,5 operatiivisella käyttökatteella laskettuna. Sanoma käyttää kaupasta saatavat varat velkojensa lyhentämiseen. Joulukuun 2019 lopussa konsernin korollisen nettovelan määrä oli 795 milj. euroa ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,7, mikä oli väliaikaisesti yli pitkän aikavälin tavoitetason (alle 2,5). Nettovelan suhteen oikaistuun käyttökatteeseen odotetaan palaavan takaisin tavoitetasolleen kaupan toteutumisen jälkeen.

Sanoma Media Netherlands on raportoitu lopetettuina toimintoina Sanoman vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Sanoman jatkuviin toimintoihin kuuluvat strategisen liiketoimintayksiköt Sanoma Learning ja Sanoma Media Finland, jotka ovat myös Sanoman raportointisegmentit.

Divestoinnin myötä Sanomalle syntyy 108 milj. euron myyntitappio, joka sisältää divestointiin liittyvät transaktiokustannukset. Myyntitappiosta 105 milj. euroa on kirjattu lopetettujen toimintojen vuoden 2019 tulokseen ja 3 milj. euroa kirjataan lopetettujen toimintojen vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Myyntitappion vuoksi konsernin omavaraisuusaste laski vuoden 2019 lopussa 30,5 %:iin, mikä on väliaikaisesti alle pitkän aikavälin tavoitetason 35-45 %. Omavaraisuusasteen odotetaan palaavan takaisin tavoitetasolleen kaupan toteutumisen jälkeen.

Divestoinnin myötä liikearvo Sanoman konsernitaseessa laski vuoden 2019 lopussa 506 milj. euroon, kun syyskuun 2019 lopussa se oli 1 115 milj. euroa ja joulukuun 2018 lopussa 936 milj. euroa.

Vuonna 2019 konsernin vapaa rahavirta jatkuvista toiminnoista oli n. 100 milj. euroa, kun raportoitu rahavirta jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista oli 131 milj. euroa. Vuodelta 2020 maksettavaa osinkoa laskettaessa konsernin rahavirrasta vähennetään myydyn liiketoiminnan rahavirta. 

Sanoma Media Netherlands lyhyesti

Sanoma Media Netherlands muodostuu Hollannin ja Belgian johtavista aikakauslehtibrändeistä (ml. Libelle, Donald Duck, vtwoonen) ja digitaalisesta uutismediasta Nu.nl:stä. Vuonna 2019 Media Netherlandsin liikevaihto oli 368 milj. euroa (2018: 424), operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 70 milj. euroa (2018: 80) ja raportoitu liikevoitto 68 milj. euroa (2018: 58). Vuonna 2019 painetun median osuus segmentin liikevaihdosta oli 61 %, muun kuin painetun median 26 % ja muun myynnin 13 %, mikä koostui pääasiassa Aldipressin jakelumyynnistä. Sanoma Media Netherlands on raportoitu lopetettuina toimintoina Sanoman vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Maaliskuun 2020 lopussa Media Netherlandsilla oli 1 005 työntekijää (925 kokoaikaiseksi muutettuna), jotka siirtyvät myytävän liiketoiminnan mukana ostajalle.


Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Tänään toimimme kymmenessä maassa, mm. Suomessa, Hollannissa ja Puolassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 3 500 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.