Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 30.4.2020 klo 10.45

Sanoma on saanut päätökseen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan yritysoston

Sanoma on saanut päätökseen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan yritysoston. Kauppa julkistettiin 11.2.2020, ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi sen ehdoitta 19.3.2020.

”Minulla on ilo toivottaa tervetulleiksi Sanomalle Alma Median osaavat tiimit ja vahvat paikalliset uutisbrändit, joiden menestyksellinen historia ulottuu jopa yli 140 vuoden taakse. Olemme valmiina tiiviiseen yhteistyöhön ja odotamme oppivamme parhaita käytäntöjä toisiltamme. Näinä koronapandemian aikoina riippumattomalla journalismilla ja uutismedialla on tärkeämpi rooli osana jokapäiväistä elämäämme kuin koskaan aiemmin. Yhdistämällä voimamme voimme turvata niiden elinvoimaisuuden myös jatkossa. Yhdessä varmistamme digitaalisten uutistuotteidemme houkuttelevuuden ja voimme kiihdyttää digitaalisen tilaajamäärämme kasvua”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

Alma Median alueellinen sanomalehtiliiketoiminta lyhyesti

Ostettu liiketoiminta käsittää Alma Media Kustannus Oy:n, joka kustantaa johtavia, alueellisia sanomalehtiä Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa sekä kolmeatoista pienempää paikallista lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa. Kauppaan kuuluu myös Alma Manu Oy, joka tarjoaa painopalveluja modernissa painotalossaan Tampereella. Ostettavilla lehdillä oli 31.3.2020 yhteensä 185 000 tilausta, joista n. 15 % oli puhtaasti digitaalisia. Ostettavan liiketoiminnan liikevaihdosta n. 60 % tulee tilausmyynnistä ja n. 40 % mainosmyynnistä.

Alustavat oikaistut avainluvut neljännesvuosittain (pro forma *)

milj. euroa Q1 20   Q4 19 Q3 19 Q2 19 Q1 19    2019
Liikevaihto 21,0   23,7 22,3 24,4 23,2   93,5
Liikevoitto 1,8   3,2 2,1 2,5 2,4   10,2
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0   1,3 1,3 1,3 1,3   5,0
  Hankintamenojen poistot 0   0 0 0 0   0
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 1,8   4,4 3,4 3,7 3,6

 
  15,2

* Sisältäen n. 5 milj. euron vuotuiset kustannussäästöt (kirjattuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä) ja niitä vastaavan liikevaihtovaikutuksen liittyen 1.1.2020 voimaan tulleeseen jakelun ulkoistussopimukseen.


Ostettavassa liiketoiminnassa on 365 työntekijää (kokoaikaisiksi muutettuna), jotka siirtyvät Sanoma-konsernin työntekijöiksi kaupan toteutumisen myötä.

Sanoma arvioi, että 1.1.2020 voimaan tulleeseen jakelun ulkoistussopimukseen liittyvien n. 5 milj. euron vuotuisten säästöjen lisäksi yrityskaupasta syntyy n. 13 milj. euroa vuotuisia nettosynergioita, joiden arvioidaan toteutuvan täysimäärisinä vuonna 2022. Synergiat liittyvät pääosin operatiivisen toiminnan tehokkuuteen, hankintaan ja IT:hen sekä yhteisiin tukitoimintoihin.

Tietoja yrityskaupasta

Ostettavan liiketoiminnan sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 115 milj. euroa sisältäen 37 milj. euroa nettovelkaa ja saatuja ennakoita ja se on maksettu kaupan toteutumisen yhteydessä. Kauppahinta vastaa arvostuskerrointa 5,8 laskettuna jakelun ulkoistussopimuksen sisältävällä oikaistulla pro forma käyttökatteella, ja kerrointa 3,5 sisältäen myös synergiat. Sanoma on rahoittanut kaupan 20.4.2020 päätökseen saadusta Sanoma Media Netherlandsin divestoinnista saaduilla varoilla.

Sanoma tulee kirjaamaan n. 10 milj. euroa transaktio- ja integraatiokuluja vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Sanoma Media Finlandin vuoden 2020 tulokseen. Kuluista 1 milj. euroa on kirjattu ensimmäiselle vuosineljännekselle. Yrityskauppa saatiin päätökseen aiemmin kuin allekirjoitushetkellä arvioitiin, mikä on kasvattanut arviota vuodelle 2020 kohdistuvista integraatiokuluista merkittävästi. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien lisäksi seuraavien seitsemän kuukauden aikana odotetaan syntyvän n. 3 milj. euroa operatiivisia kuluja, jotka liittyvät siirtymäkauden palvelusopimukseen. Ottaen huomioon ostettavan liiketoiminnan operatiivisen rahavirran ja yrityskauppaan liittyvät kuluerät Sanoma arvioi kaupan kassavirtavaikutuksen olevan lähellä nollaa vuonna 2020.

Ostettu liiketoiminta raportoidaan osana Sanoma Media Finland -liiketoimintasegmenttiä 1.5.2020 alkaen.


Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Tänään toimimme kymmenessä maassa, mm. Suomessa, Hollannissa ja Puolassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 3 500 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.