Sanoma Oyj, pörssitiedote, 8.12.2020 klo 9.00

Sanoma nostaa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan koskien Sanoma Learningin kannattavuutta ja konsernin velkaantuneisuutta

Sanoman hallitus on päättänyt päivittää konsernin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Sanoma Learningin kannattavuustavoitetta nostetaan siten, että uusi tavoite operatiiviselle liikevoittoprosentille ilman hankintamenojen poistoja on ‘yli 23 %’ (aiemmin: 20-22%). Konsernin velkaantuneisuustavoitetta (nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen) nostetaan siten, että uusi tavoite on ‘alle 3,0’ (aiemmin: alle 2,5).

Sanoma Learningin kannattavuustavoitteen nostaminen perustuu muun muassa Santillana Spainin yritysoston odotettavissa olevaan positiiviseen kannattavuusvaikutukseen. Valmistelut yritysoston loppuunsaattamiseksi ovat edenneet alkuperäisiä suunnitelmia nopeammin. Yritysoston arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2021 alkupuolella aiemmin arvioidun vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon sijaan.

Konsernin velkaantuneisuustavoitetta (nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen) nostetaan vakaamman ja ennustettavamman oppimisliiketoiminnan osuuden konsernin tuloksesta kasvaessa. Sanoma ei muuttanut pitkän aikavälin velkaantuneisuustavoitettaan IFRS 16 -standardin käyttöönoton yhteydessä vuonna 2019, vaikka käyttöönotto kasvatti nettovelan suhdetta oikaistuun käyttökatteeseen 0,6:lla. Korkeampi velkaantuneisuustavoite ja konsernin kyky tuottaa positiivista kassavirtaa mahdollistavat sen, että Sanomalla on vuoteen 2022 mennessä käytettävissään yritysostoihin 300-400 milj. euroa. Sanoman strateginen fokus tulee olemaan sen oppimisliiketoiminnan kasvattamisessa myös 19.10.2020 julkistetun Santillana Spainin yritysoston jälkeen.

Sanoman pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Sanoma-konserni Päivitetty tavoite Aiempi tavoite
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 3,0 alle 2,5
Omavaraisuusaste 35-45 % 35-45 %
Osinkopolitiikka * kasvava osinko, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta kasvava osinko, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta


Sanoma Learning Päivitetty tavoite Aiempi tavoite
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 % 2-5 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja yli 23 % 20-22 %


Sanoma Media Finland Päivitetty tavoite Aiempi tavoite
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu +/- 2 % +/- 2 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12-14 % 12-14 %

* Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Pääomamarkkinapäivä 2020

Sanoma järjestää tänään 8.12.2020 klo 14.00 – n. 16.15 virtuaalisen pääomamarkkinapäivän. Pääomamarkkinapäivässä yhtiön johto kertoo ajankohtaista tietoa konsernin ja sen kahden liiketoimintasegmentin, Learningin ja Media Finlandin, strategiasta ja taloudellisesta kehityksestä. Tilaisuudessa esiintyvät kaikki Sanoman johtoryhmän jäsenet: Susan Duinhoven (toimitusjohtaja), Markus Holm (talous- ja operatiivinen johtaja), Rob Kolkman (toimitusjohtaja, Sanoma Learning) ja Pia Kalsta (toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland).

Pääomamarkkinapäivää voi seurata reaaliaikaisesti osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2020-cmd/register. Esitykset pidetään englanniksi. Jokaisen esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti webcast-alustan kautta. Webcastin jälkeen osallistujilla on mahdollisuus osallistua vapaamuotoiseen keskustelutilaisuuteen Rob Kolkmanin ja Pia Kalstan kanssa Teamsin välityksellä. Linkki Teams-kokoukseen on saatavilla webcast-alustalla.

Esitysmateriaali julkaistaan Sanoman verkkosivuilla osoitteessa https://sanoma.com/fi/sijoittajat/ ennen tilaisuuden alkua ja nauhoite esityksistä pian tilaisuuden päätyttyä.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 4 500 ammattilaista. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.