Tiedote 1.11.2019Oikotie Työpaikkojen Vastuullinen kesäduuni -kampanja täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta ja juhlakausi polkaistaan vauhdilla käyntiin 1.11.2019. Vastuullinen kesäduuni -kampanja on vuosien saatossa kehittänyt suomalaista kesätyötä yhdessä kumppaniensa kanssa ja ollut mukana tarjoamassa lukemattomia onnistuneita kesätyökokemuksia.”Kesätyö on kehittynyt ja muuttunut valtavasti kymmenen vuoden aikana. Vastuullisuus on vahva arvo, joka koskettaa meitä kaikkia joka päivä. Hoitamalla kesätyöasiat mallikkaasti yritykset voivat varmistaa oman ja koko alansa vetovoimaisuuden työmarkkinoilla, joilla kilpailu osaavista tekijöistä on kiristynyt”, painottaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.Nuoret haluavat kehittyäKesätyöltä odotetaan enemmän. Nykyajan nuoret ovat kunnianhimoisia ja kesätyö nähdään usein ponnahduslautana uralle, todentaa Vastuullisin kesäduuni 2019 -tutkimus*.Kesäduunitutkimuksen mukaan tyytyväisyys muun muassa kesätyöpaikan perehdytykseen on hienoisessa kasvussa viime vuoteen verrattuna. Sen sijaan nuorten kokemus siitä, että he voivat hyödyntää työssä omaa osaamistaan, on laskenut hieman. Myös palautetta kaivataan kesätöissä enemmän vuosi toisensa jälkeen. Työnantajien ja erityisesti esimiesten haasteena onkin kyetä antamaan nuorille enemmän säännöllistä palautetta ja tukea. Myös nuorten kokemusta siitä, että he ovat tasavertaisessa asemassa muiden työntekijöiden kanssa, on syytä vahvistaa.Tämän vuoksi Vastuullinen kesäduuni 2020 -juhlakauden teemoiksi on nostettu nuoren henkilökohtaisen kehityksen tukemisen sekä monimuotoisuuden vaalimisen työpaikalla.”Kesätöissä kerrytetään osaamispääomaa ja saadaan eväitä uralle. Siksi on tärkeää, että nuorta tuetaan oman osaamisen hyödyntämisessä ja tuetaan ammatillisessa kehittymisessä. Lisäksi on jokaisen yksilön vastuulla huolehtia siitä, että työpaikalle syntyy erilaisuutta salliva ja sitä hyödyntävä kulttuuri. Monimuotoisuus on voimavara, joka edistää toimintatapojen ja palveluiden kehittymistä”, Salminen-Kultanen toteaa.Miksi onnistuneet kesätyökokemukset ovat tärkeitä? Työmarkkinat ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana.”Aiemmin työmarkkinat ovat olleet työnantajan määrittelemiä. Mitä kovempi kilpailu työntekijöistä on, sitä enemmän työnantaja on alkanut pohtia, kuinka hän toimii suhteessa työnhakijaan ja erottautuu kiinnostavana työnantajana”, Salminen-Kultanen sanoo.Nykyään media ja sosiaalisen median tarjoamat globaalit yhteisöt vaikuttavat nuorten tulevaisuuskäsityksiin vahvasti. Samalla valtaosa nuorista kertoo uravalinnan stressaavan heitä, tulevaisuuden näkymää toisella asteella leimaa epävarmuus.”Nuoria ei saa jättää yksin valintojensa kanssa. Näkymällä vahvasti nuorille ominaisissa kanavissa, voimme vahvistaa ja vaikuttaa positiivisiin mielikuviin yrityksistä ja toimialoista”, Salminen-Kultanen painottaa.*Vuonna 2019 Vastuullisin kesäduuni 2019 -tutkimukseen osallistui 243 kesätyönantajaa ja kesätyöntekijöiden arvioita näistä saatiin 11 467. Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 11 907 kesätyöntekijää. Lisää tietoa kampanjasta:
  • Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojenluotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan 14–29-vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja.
  • Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, joiden kautta pyritään takaamaan onnistunut kesätyökokemus niin nuorelle, kuin yrityksellekin.
  • Kauden 2020 pääkumppanit ovat: Kojamo, EK, S-ryhmä, DNA, WSP Finland ja Manpowergroup, T-Media ja Talous ja Nuoret TAT.
  • Kampanjassa on mukana jo yli 540 suomalaista kesätyönantajaa. Kesällä 2019 tarjosimme lähes 100 000 vastuullista kesätyöpaikkaa.