Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 6.2.2019 klo 8.50


Sanoma jatkaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Sanoma Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joka koskee n. 200 työntekijää. Uusi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021 ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021 ovat osa osakepohjaisia kannustinohjelmia, jotka on julkistettu alun perin 7.2.2013 ja 7.2.2014.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuonna 2019.

Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2022. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 667 500 Sanoman osaketta (bruttona ennen palkkioihin liittyvien verojen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021

Vuoden 2019 alussa käynnistyvän ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2022. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 50 000 Sanoman osaketta (bruttona). Ohjelma on tarkoitettu ainoastaan erityisiin palkitsemistarpeisiin, jotka eivät ole suoriteperusteisia.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.