Tiedote 20.4.2018

Oikotie Työpaikkojen sivustolla olleeseen kyselyyn tuli viikossa lähes 7000 vastausta. Kyselyn mukaan 80 % vastaajista haluaisi, että työpaikkailmoituksissa olisi mainittu myös palkka. 88 % vastaajista oli sitä mieltä, että avoin palkkatieto ilmoituksissa lisäisi heidän kiinnostustaan hakea paikkaa.

Avoimista vastauksista kävi ilmi, että palkkatietojen avoimuus antaa työnantajasta luotettavan ja vastuullisen kuvan sekä lisää uskottavuutta.

”Palkkatietojen avoimuus vaikuttaa kyselyn perusteella selkeästi työnantajamielikuvaan. Ilmoituksessa mainitut palkkatiedot kertovat minkä tason ammattilaista tehtävään ollaan hakemassa, mikä säästää sekä työnhakijan että rekrytoijan aikaa”, Oikotie Työpaikoista vastaava johtaja Joonas Pihlajamaa toteaa.

Työnantajalla on yleensä hyvä käsitys avoimena olevan tehtävän palkkatasosta. Oikotie Työpaikat kannustaakin asiakkaitaan kertomaan tehtävän palkkahaitarin työpaikkailmoituksessa. Kyselyn perusteella työnhakijat ymmärtävät, että palkkahaitari on suuntaa antava, mutta se auttaa silti ymmärtämään minkä tasoisesta tehtävästä on kyse.

”Haluamme edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Palkkatieto ja palkkausmalli ovat hakijalle tärkeitä tietoja jo hakuvaiheessa tai hakemista suunnitellessa. Palkkatiedon avoimuus helpottaa myös potentiaalisten työpaikkojen vertailua”, Pihlajamaa jatkaa.

Suomalaisissa yrityksissä ja mediassa on viime aikoina käyty keskustelua palkkatietojen avoimuudesta, mutta läpinäkyvyydestä työpaikkailmoituksissa on keskusteltu vähemmän. Palkkatietojen ilmoittaminen työpaikkailmoituksessa on tavallista esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Suomessa käytäntö on yksityisellä sektorilla vielä harvinainen.