Sopimustiedon kehittämän Sopimuskoneen takana on entinen poliisi ja nykyinen varatuomari Marko Teppo.”Menin juristina tilitoimistopuolelle tekemään juridista dokumentaatiota erilaisille yrityksille. Siinä työssä havaitsin, että ihan pienemmästä jopa isompaan yritykseen juridinen asiakirjadokumentaatio, lähtien vaikka työsuhteen asiakirjoista, hallituksen kokouspöytäkirjoista tai yhteistyösopimuksista, on hoidettu huonosti, kelvottomasti tai ei ollenkaan, ainakaan kirjallisesti.”Tepon havaintojen mukaan tämä johtuu yhteiskunnan sopimusvapaudesta. Vain harvoista asioista täytyy lain mukaan sopia kirjallisesti.”Koska suullinen sopiminen on mahdollista, niin myös tehdään. Mutta kun kyseessä on yrityksen liiketoiminta, johon liittyy tietty taloudellinen riski ja toiminnalla on myös taloudellinen tavoite, asiakirjadokumentaation tulisi olla kunnossa. Riskien realisoituminen on yrityksille äärimmäisen kallista. Kun yritys on esimerkiksi yritysjärjestelyn kohteena, kaupan kohteen tarkastelu painottuu yrityksen asiakirjadokumentaatioon. Jos dokumentointi on puutteellista, se vaikuttaa merkittävästi kaupan kohteen hintaan tai kauppa voi jäädä kokonaan syntymättä.”Teppo kuvailee suurinta osaa Suomen yrittäjistä eräänlaisiksi elämäntapaintiaaneiksi, jotka uskaltavat ottaa riskejä, painaa menemään kentällä ja tehdä kauppaa.”Koska he joutuvat keskittymään niin paljon kassavirtalähtöiseen liiketoimintaan ja asiakaskirjadokumentaatio on vierasta, se jää useimmiten tekemättä. Tämä kostautuu monesti ainakin alempana kauppahintana siinä vaiheessa, kun yrityksestä kiinnostuu joku muu taho.”Tätä ongelmaa pohtiessa syntyi ajatus työkalusta, jonka avulla sekä yritykset että yksityishenkilöt voisivat näppärästi laatia erilaisia dokumentteja ja asiakirjoja.Seuraavaksi piti ratkaista mapittamisen ongelma.”Suurin osa tilitoimistomaailmasta elää mappimaailmassa: asiakirjoja tulostetaan ulos ja mapitetaan.  Mietin, miten palveluun kyettäisiin rakentamaan sähköinen allekirjoittamistapa mahdollisimman luontaisella tavalla. Vastaukseksi valikoitui matkapuhelin. Kun laadit Sopimuskoneella sopimuksen ja allekirjoitat sen kännykällä, sopimus myös arkistoituu automaattisesti.”Tilitoimistossa työskennellessään Teppo haki jatkuvasti Asiakastiedon palvelusta yritysten kaupparekisteriotteita, yhtiöjärjestyksiä ja luottotietoja.”Heräsi ajatus siitä, että voisimmeko koodata palveluun myös rajapinnat niin, että palvelusta poistumatta voi käydä lukemassa tiedot toisesta järjestelmästä.”Tällä hetkellä Sopimuskoneesta löytyy rajapinnat Kauppalehden tietopalveluihin, Yritystieto-järjestelmään, Patentti- ja rekisterihallituksen Kaupparekisteriin sekä Bisnodeen.”Kun olet esimerkiksi laatimassa vuokrasopimusta, voit kahdella klikkauksella tarkistaa vuokralaisen luottotiedot palvelusta poistumatta.”Kumppanuussopimuksia ja uusia asiakkaitaSopimuskoneen palvelukokonaisuutta on nyt kehitetty lähes kolme vuotta.”Myynti käy ihan hyvin. Saimme juuri asiakkaaksi tahon, joka otti palvelun kerralla käyttöön 83 yritykselle. ”Yksittäisen tulostettavan ja kynällä allekirjoitettavan, skannattavan ja erikseen arkistoitavan asiakirjan laskennallinen kustannus Tepon mukaan on 80−250 euroa.”Palvelun vuosihinta on pienille yrityksille alkaen 299 euroa vuodessa. Käytännössä kovin monta asiakirjaa ei tarvitse laatia, niin laskennallinen kustannus tulee katettua ja saavuttaa jo merkittäviä säästöjäkin.”Hiljattain Sopimustieto solmi kumppanuussopimuksen Suomen Yrittäjien ja Suomen Vuokranantajien kanssa.”Suomen Yrittäjillä on 115 000 jäsenyritystä, mutta valtakunnallisia kumppaneita on vain noin 20 koko maassa. Heillä on tosi tarkat kriteerit siitä, minkälainen tuote ja kilpailuasetelma pitää olla ja miten paljon sen tulee hyödyttää jäsenyrityksiä, että voi ylipäätään päästä valtakunnalliseksi kumppaniksi. ”Suomen Vuokranantajien juristit ovat luoneet Sopimuskoneeseen vuokrasuhteen asiakirjasisältöä noin 20 asiakirjan verran.”Suomen Vuokranantajien 13 000 jäsentä pääsevät jäsenetuna käyttämään näitä sisältöjä. Kun palvelu kykenee yhdistämään sähköisen allekirjoittamisen, tietopalvelut ja automaattisen arkistoinnin, tulee vuokrasuhteen asiakirjojen kokonaisketju täysin digitaaliseksi.”Myös jääkiekon Mestis allekirjoitti juuri Sopimustiedon kanssa yhteistyösopimuksen, jonka myötä Mestis organisaationa sekä sen kaikki 12 jääkiekkoseuraa tulivat Sopimustiedon asiakkaiksi.”Mestis on operatiivisen johtajansa Olli Aron mukaan lähtenyt rakentamaan lajiorganisaationa ja lajina uutta suuntaa koko suomalaisessa urheilussa. He haluavat haastaa lajia itseään sekä muita urheilumuotoja vastuullisuuden ja avoimuuden teemalla. Tähän teemaan sopii luontevasti yhteistyö Sopimustiedon kanssa. Sopimustiedon teknologian avulla Mestis-seurat voivat toimia vastuullisemmin ja myös avoimemmin yhteistyökumppaneiden suuntaan.”Yksityishenkilöille Sopimuskone on tällä hetkellä ilmainen. Palvelua käytetään paljon avioehtosopimusten, edunvalvontavaltakirjojen ja testamenttien laatimiseen.Yksityishenkilöille maksullisia ovat tietopalvelutuotteet ja allekirjoittaminen vahvalla tunnistautumisella.”Kun meillä on teknologia ja sisällöt valmiina, niin miksi emme tarjoaisi sitä yksityisille ilmaiseksi käyttöön. Yksittäisen ihmisen tekemien sopimusten määrä on rajallinen. Harva meistä tekee monta testamenttia tai avioehtosopimusta.”Sanoma-yhteistyö avaa ovia Sanoma-yhteistyö on avannut Sopimustiedolle uusia ovia.”Totta kai yhteistyö Suomen suurimman mediatalon kanssa lisää palvelumme uskottavuutta. Sanoma Digitalin vetäjä Marja-Leena Tuomola toimii hallituksemme puheenjohtaja. Marja-Leenan panos on ollut todella merkittävä, sillä hänellä on paljon kokemusta ja näkemystä digitaalisen liiketoiminnan kasvattamisesta.”Sanoma Digitalin Rakentaja.fi:n Omataloyhtiö-palvelun kanssa rakennetaan parhaillaan omaa tuotetta asunto-osakeyhtiöille. Kohderyhmänä on 40 000 taloyhtiöitä, joilla ei ole ammatti-isännöitsijää.Sanoman sijoituksen jälkeen Sopimustieto on kasvanut vahvasti. Vuodenvaiheessa palkkalistoilla oli 9 henkilöä. Tällä hetkellä sopimustietolaisia on 15.Sopimuskoneella ei ole kilpailua Suomessa ja Tepon käsityksen mukaan missään muuallakaan päin maailmaa.”Koemme, että palvelumme suuri arvo on yhteiskunnan digitalisaation edistäminen. Palvelumme yksinkertaistaa tosi paljon tekemisen ketjua: riidat ja epäselvyydet, matkustaminen ja tapaamisten järjestely sekä allekirjoittaminen, tulostaminen ja arkistointi vähenevät.”