Tiedote 9.1.2018

Lähes jokainen urheiluseura ja koululuokka kerää rahaa esimerkiksi harrastusmaksuja, turnausmatkoja tai leirikoulua varten. Sanoman tekemän kyselyn* mukaan kolme neljäsosaa lapsiperheistä osallistuu varainkeruuseen vuosittain. Varainkeruuta pidetään kuitenkin melko työläänä, vaivalloisena ja liikaa aikaa vievänä. Tärkeitä kriteereitä sujuvalle varainkeruulle ovat myytävien tuotteiden laatu, prosessin helppous ja ryhmän saama osuus myynnistä.

Sanoman uudessa Mahdollistajat-palvelussa varainkeruun voi hoitaa kokonaan digitaalisesti. Tarjolla on Sanoman suosittuja ja laadukkaita digituotteita ja niin myyminen kuin ostaminenkin on helppoa ja läpinäkyvää. Myyntituotoista joukkue tai luokka saa itselleen vähintään puolet.

Koululuokat, päiväkotiryhmät ja urheilujoukkueet voivat tehdä Mahdollistajissa myyntityötä digitaalisissa kanavissa jakamalla ryhmän keräyslinkkiä kuin myös jakamalla paperisia myyntimateriaaleja. Keräystä voi tukea ostamalla Aku Ankka Lataamoa, Helsingin Sanomien digilehteä ja Ruutu+-palvelua.

”Sanoman viime vuoden lopulla tekemässä kyselyssä selvisi, että rahankeruu harrastuksista aiheutuvien kulujen kattamiseksi nähdään tärkeäksi, koska lasten harrastusten kustannukset kasvavat jatkuvasti. Ihmiset kuitenkin kaipaavat uusia varainhankintatapoja perinteisten vessapaperi-, keksi-, ja pesuainemyynnin rinnalle. Mahdollistajat tähtää tämän haasteen ratkaisemiseen”, business development manager Joni Lindholm Sanoma Media Finlandista sanoo.

Kyselystä selvisi:

60 % vanhemmista kertoo lasten harrastuskustannusten nousseen viime vuosina
35 % varainkeruuta tehneistä vanhemmista kaipaa uusia kätevämpiä tapoja kerätä rahaa 
Varainkeruuprojekti tuottaa useimmiten noin 500–1000 euroa
Yli 50 % perheistä osallistuu useampaan kuin kahteen varainkeruuprojektiin vuosittain

*Sanoman kysely Suomitutka-paneelissa