Sanoma Media Finlandin B2B-toimintojen uudeksi kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty Tuomas Airisto. Tuomas aloittaa Sanomalla vuodenvaihteen jälkeen. Hänellä on pitkä kokemus B2B-liiketoiminnasta ja-myynnistä sekä markkinointiviestinnän palvelujen kehittämisestä. Viimeksi hän on työskennellyt markkinointitoimisto Zeeland Familyn toimitusjohtajana.Hans Edin on Sanoman B2B-toimintojen kaupallisena johtajana viimeisten kolmen vuoden aikana vetänyt läpi suuren muutoshankkeen: organisaatio ja toimintamalli on transformoitu tuotelähtöisestä asiakaslähtöiseksi. Samalla Sanoma on säilyttänyt vahvan asemansa nopeasti muuttuvalla mediamarkkinalla. Aiemmin sovitun mukaisesti Hans siirtyy nyt kehitysjohtajan rooliin ja keskittyy erityisesti kasvuhankkeisiin. Uudessa roolissaan hän raportoi toimitusjohtaja Pia Kalstalle.Turo Mäki on nimitetty Sanoma Media Finlandin CIO:ksi (Chief Information Officer) 8.10.2018 alkaen. Tehtävä on uusi: Turon vastuulla on Sanoma Media Finlandin teknologiakehitys, jonka merkitys on jatkossa entistä suurempi strategian toteuttamisessa ja esimerkiksi uusien digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä. Aiemmin Turo on tehnyt pitkän uran OP:lla monipuolisissa teknologiakehitys- ja johtotehtävissä, viimeiseksi vastuullaan OP-ryhmän digitaalisten kanavien ja kyvykkyyksien sekä asiakkuudenhallinnan ratkaisujen kehittäminen.Juha Kauppinen on nimitetty 13.8. alkaen Sanoma Media Finlandin talous- ja operatiiviseksi johtajaksi (CFO&COO). Juha siirtyi Sanomalle Intrum Justitian talousjohtajan paikalta. Hänellä on kattava kokemus talouden johtamisen ohella myös liiketoiminnan kehityksestä ja konsultoinnista.Päivi Leskinen on nimitetty Sanoma Media Finlandin henkilöstöjohtajaksi (CHRO) 3.9. alkaen. Päivi siirtyi tehtävään Valmet Automotiven henkilöstöjohtajan paikalta. Hänellä on monipuolinen ja kansainvälinen kokemus HR.n johtotehtävistä Valmetin lisäksi myös esimerkiksi ABB:lta.