Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 24.7.2018 klo 08:30

Sanoman puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018: Learningin liiketoiminnan jaksottuminen tuki toisen vuosineljänneksen hyvää tulosta

Vakaa ensimmäinen vuosipuolisko

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.–30.6.2018 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com.

Q2 2018

 • Liikevaihto oli 363 milj. euroa (2017: 418; oikaistu 359).  Liikevaihdon kehitystä tuki Learning-liiketoimintasegmentti, joka sai ensimmäiseltä vuosineljännekseltä siirtyneet perinteiset kevättilauksensa toisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihdon kehitys oli -1 % (2017: -2 %).
 • Operatiivinen liikevoitto parani 80 milj. euroon (2017: 76; oikaistu 73) pääasiassa Learningin liikevaihdon kasvun ansiosta. Vastaava operatiivinen liikevoittoprosentti oli 22,0 % (2017: 18,1 %, oikaistu 20,3 %).
 • Liikevoitto oli 71 milj. euroa (2017: 72, oikaistu 69).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (2017: 0,30, oikaistu 0,29).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (2017: 0,28, oikaistu 0,27).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 9 milj. euroa (2017: 5, oikaistu 3). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 7 milj. euroa (2017: 9, oikaistu 8).
 • Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman myynti, joka raportoidaan lopetettuna toimintona, saatettiin päätökseen 29.6.

H1 2018

 • Liikevaihto oli 624 milj. euroa (2017: 748, oikaistu 641). Konsernin rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihdon kehitys oli -3 % (2017: -2 %)
 • Operatiivinen liikevoitto laski 88 milj. euroon (2017: 91, oikaistu 93) pääasiassa Media Finlandin vertailukauden tulokseen sisältyneiden kertaluontoisten oikaisujen takia. Vastaava liikevoittoprosentti oli 14,1 % (2017: 12,1 %, oikaistu 14,5 %).
 • Liikevoitto oli 79 milj. euroa (2017: -340, oikaistu 86).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (2017: 0,34, oikaistu 0,35).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (2017: -1,46, oikaistu 0,32).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -29 milj. euroa (2017: -37, oikaistu -38) ja käyttöomaisuusinvestoinnit 14 milj. euroa (2017: 17, oikaistu 15).
 • Sanoma ilmoitti 7.3. ostaneensa N.C.D. Productionin festivaali- ja tapahtumaliiketoiminnan Suomessa. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017 oli n. 20 milj. euroa. Kauppa saatettiin päätökseen 18.4.


Näkymät (ennallaan)

Vuonna 2018 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon olevan hieman pienempi kuin vuonna 2017 ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan noin 14 %.

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinat Hollannissa ja Suomessa ovat vuoden 2017 kaltaisella tasolla.


Avainlukuja*

milj. euroaQ2 2018

Q2 2017
oikaistu
Muutos

H1 2018
 
H1 2017
oikaistu
Muutos
 
2017
oikaistu
Liikevaihto362,9359,31 %624,5641,5-3 %1 328,0
Operatiivinen käyttökate112,5105,86 %156,9163,7-4 %328,5
  prosentti31,0 %29,4 % 25,1 %25,5 % 24,7 %
Operatiivinen liikevoitto79,872,810 %88,093,2-6 %179,0
  prosentti22,0 %20,3 % 14,1 %14,5 % 13,5 %
Liikevoitto70,668,73 %79,086,4-9 %186,4
Tilikauden tulos **68,046,845 %62,955,214 %126,8
        
Liiketoiminnan rahavirta **8,62,6228 %-28,6-37,724 %140,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit ** ’ ***7,08,3-16 %14,215,0-5 %34,7
Liiketoiminnan rahavirta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla **1,6-5,7128 %-42,8-52,719 %106,2
        
Omavaraisuusaste **   36,6 %28,8 % 38,2 %
Nettovelka **   472,8846,7 391,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen **   2,13,6 1,7
        
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   4 4204 632-5 %4 562
        
Operatiivinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot0,330,2916 %0,350,352 %0,71
Operatiivinen tulos/osake, euroa **0,340,3011 %0,360,360 %0,74
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot0,280,273 %0,300,32-6 %0,76
Tulos/osake, euroa **0,410,2944 %0,380,3313 %0,77
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa **0,050,02227 %-0,18-0,2325 %0,87
Liiketoiminnan rahavirta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla
/osake, euroa **
0,01-0,04128 %-0,26-0,3219 %0,65

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu johtuen IFRS 15 -standardin käyttöönotosta. Oikaistut luvut julkaistiin 27.3.2018. Lisätietoja oikaisusta on laadintaperiaatteissa s. 24.
** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot. Omavaraisuusastetta, nettovelkaa ja nettovelan suhdetta oikaistuun käyttökatteeseen ei ole oikaistu SBS:n myynnillä.
*** Aikaisemmin käyttöomaisuusinvestoinnit esitettiin suoriteperusteisesti.

Avainluvut  oikaisemattomilla vuoden 2017 vertailuluvuilla, jotka sisältävät myydyn Hollannin TV-liiketoiminnan (SBS), ovat sivulla 18.


Toimitusjohtaja Susan Duinhoven

”Sanoman toinen vuosineljännes oli hyvä vireen ollessa tyydyttävä kaikissa liiketoiminnoissamme. Erityisesti Learning-liiketoimintamme menestyi hyvin ja sen liikevaihto ja tulos kasvoivat. Hollannissa saimme ensimmäiseltä vuosineljännekseltä siirtyneet perinteiset kevättilaukset, kun taas Belgiassa ja Suomessa toista vuosineljännestä vahvistivat heinä-elokuun sijaan jo kesäkuussa saadut tilaukset. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä Learningin tulokseen. Koko vuoden vertailutietojen osalta kannattaa kuitenkin muistaa kahden samanaikaisen opetussuunnitelmauudistuksen aiheuttama poikkeuksellisen voimakas markkinakasvu Puolassa vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla, mikä ei tule toistumaan tänä vuonna.

Toisella vuosineljänneksellä operatiivinen liikevoittomme parani merkittävästi Learningin liikevaihdon kasvun ansiosta. Laskenut liikevaihto heikensi Media Finland -liiketoimintasegmentin kannattavuutta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Aiempiin vuosiin verrattuna odotamme Media Finlandin  tuloksen painottuvan enemmän toiselle vuosipuoliskolle muun muassa Liiga-sopimuksen päättymisen (ei alaskirjausta kolmannella vuosineljänneksellä), N.C.D Productionin festivaali- ja tapahtumaliiketoiminnan hankinnan sekä tiettyjen vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä tehtyjen markkinointi- ja kehitysinvestointien vuoksi. Alemmasta liikevaihdosta huolimatta Media Netherlands -liiketoimintasegmentti säilytti kannattavuutensa sen ansiosta, että selkeytimme rakenteita ja sopeutimme toimintojamme viime vuoden yritysmyyntien jälkeen.

Vuosineljänneksen aikana edistimme onnistuneesti valikoituihin yritysostoihin ja -myynteihin pohjautuvaa strategiaamme. N.C.D. Productionin osto ja omistusosuuden kasvattaminen Suomen Tietotoimistossa (STT) saatettiin päätökseen Suomessa. Omistusosuutemme hollantilaisessa datavetoisessa markkinointi- ja ostohyvityspalvelu Scoupyssa nousi 95 %:iin. Myös Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman myynti saatettiin päätökseen suunnitellusti toisen vuosineljänneksen lopussa. Kaikki kauppaan liittyvät kustannukset on nyt huomioitu tuloksessamme, kun taas uudelleenjärjestelykulut maksetaan ja pääosa kauppahinnasta saadaan tulevien vuosineljännesten aikana.

Learningissa käynnistimme liiketoiminnan muutosohjelman (”High Five”), jonka tarkoituksena on  yhtenäistää prosesseja ja  hyödyntää synergioita läpi arvoketjun kaikissa toimintamaissamme sekä luoda kilpailukykyiset ja tehokkaat toiminnot tulevaisuuden kasvua varten. Investoimme jonkin verran järjestelmiin ja liiketoiminnan tukeen tulevina kuukausina investointien takaisinmaksuajan ollessa verrattain lyhyt.

Toisen vuosipuoliskon aikana jatkamme keskittymistä pitkän aikavälin strategiaamme. Keskitymme asiakkaisiimme sekä kannattavuuden ja rahavirran parantamiseen osinkojen kasvattamiseksi. Tähtäämme myös valikoivaan kasvuun yritysostoilla omavaraisuusasteen ja velkaantuneisuuden pitkän aikavälin tavoitteemme huomioiden. Näkymämme kuluvalle vuodelle eivät ole muuttuneet, ja olemme tyytyväisiä ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseemme.”


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana audio webcast -lähetyksenä Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ir@sanoma.com. Puhelinnumerot toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.


Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601


Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite