Sanoma Oyj, Lehdistötiedote, 6.6.2018 klo 18.30

SANOMAN PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 7.6.2018: VAKAALTA POHJALTA KOHTI KASVUA VALITUILLA ALUEILLA

Sanoma järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä huomenna, 7.6.2018. Päivän aikana Sanoman johto kertoo ajankohtaista tietoa konsernin ja sen kolmen liiketoimintasegmentin strategiasta ja tuloskehityksestä.

Sanoman pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan ja ovat:

  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5
  • Omavaraisuusaste 35-45 %
  • Kasvava osinko, joka vastaa 40-60 %:a liiketoiminnan rahavirrasta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla.

Sanoma keskittyy jatkossakin asiakkaisiinsa, pitämään kannattavuutensa vakaana ja vahvistamaan kassavirtaansa sekä enenevässä määrin kasvamaan yritysostoin valituilla alueilla. Sanoma arvioi, että sillä on käytettävissä yritysostoihin 300-400 milj. euroa vuonna 2019 velkaantuneisuuden pysyessä pitkän aikavälin tavoitetasolla ja yhtiön sitoutuessa täysin osinkopolitiikkansa toteutumiseen.

Sanoman näkymät vuodelle 2018 pysyvät muuttumattomina. Vuonna 2018 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon olevan hieman pienempi kuin vuonna 2017 ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan noin 14 %. Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinat Hollannissa ja Suomessa ovat vuoden 2017 kaltaisella tasolla.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaali ja tallenteet

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla englanniksi Sanoman sijoittajasivuilla https://sanoma.com/fi/sijoittajat/ torstaina 7.6.2018 n. klo 8.00. Tallenteet pääomamarkkinapäivän esityksistä ovat saatavilla Sanoman verkkosivuilla tilaisuutta seuraavana päivänä.

Lisätietoja
Sijoittajasuhteet, Kaisa Uurasmaa, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.