Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 27.4.2018 klo 08:30

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018: Kausiluontoisesti pieni vuosineljännes, rakenteellinen siirtymä tilauksissa

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.–31.3.2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com.

Ensimmäinen vuosineljännes

  • Liikevaihto laski 262 milj. euroon (2017: 330, oikaistu 282) pääasiassa Learning-liiketoimintasegmentin tilausten rakenteellisen myöhäisemmäksi siirtymisen ja mainosmarkkinoiden heikkouden vuoksi.
  • Operatiivinen liikevoitto laski 8,2 milj. euroon (2017: 15, oikaistu 20) pääasiassa Learningin liikevaihdon laskun ja Media Finlandin Q1 2017 tulokseen sisältyneiden kertaluontoisten oikaisujen takia. Vastaava operatiivinen liikevoittoprosentti oli 3,1 % (2017: 4,6 %, oikaistu 7,2 %).
  • Liikevoitto oli 8,4 milj. euroa (2017: -412, oikaistu 18).
  • Nettorahoituserät laskivat merkittävästi ja olivat -3 milj. euroa (2017: -7).
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (2017: 0,04, oikaistu 0,06).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (2017: -1,74, oikaistu 0,05).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -37 milj. euroa (2017: -42, oikaistu -40). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 7 milj. euroa (2017: 8, oikaistu 7).
  • Sanoma ilmoitti 16.1. myyvänsä Belgian naistenlehtien tuotevalikoimansa.
  • Sanoma ilmoitti 7.3. ostaneensa N.C.D. Productionin festivaali- ja tapahtumaliiketoiminnan Suomessa. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017 oli n. 20 milj. euroa. Kauppa saatettiin päätökseen 18.4.

Näkymät (ennallaan)

Vuonna 2018 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon olevan hieman pienempi kuin vuonna 2017 ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan noin 14 %.

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinat Hollannissa ja Suomessa ovat vuoden 2017 kaltaisella tasolla.

Avainlukuja*

milj. euroaQ1 2018Q1 2017 oikaistuMuutos Q1 2017 2017
Liikevaihto261,6282,2-7 %329,81 434,7
Operatiivinen käyttökate44,457,9-23 %85,8392,3
  prosentti17,0 %20,5 % 26,0 %27,3 %
Operatiivinen liikevoitto8,220,4-60 %15,2176,7
  prosentti3,1 %7,2 % 4,6 %12,3 %
Liikevoitto8,417,7-53 %-412,1-240,5
Tilikauden tulos **-5,18,4-160 %-420,0-299,3
      
Liiketoiminnan rahavirta **-37,2-40,48 %-42,4141,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit ** ’ ***7,26,78 %7,536,5
Liiketoiminnan rahavirta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla **-44,4-47,06 %-49,9104,7
      
Omavaraisuusaste **34,1 %  27,3 %38,2 %
Nettovelka **438,9  864,2391,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen **2,0  3,51,7
      
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna4 3934 627-5 %5 0024 746
      
Operatiivinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot0,020,06-67 %0,040,70
Operatiivinen tulos/osake, euroa **0,030,06-55 %0,040,72
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot0,020,05-58 %-1,74-1,02
Tulos/osake, euroa **-0,030,05-168 %-1,74-1,00
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa **-0,23-0,25-8 %-0,260,87
Liiketoiminnan rahavirta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla/osake, euroa **-0,27-0,29-6 %-0,310,64

* Q1 2017 ja vuoden 2017 luvut on oikaistu johtuen IFRS 15 -standardin käyttöönotosta. Oikaistut luvut julkaistiin 27.3.2018. Lisätietoja oikaisusta on laadintaperiaatteissa s. 20.
** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot
*** Aikaisemmin käyttöomaisuusinvestoinnit esitettiin suoriteperusteisesti.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven

”Sanoman ensimmäinen vuosineljännes oli suhteellisen hyvä. Ensimmäinen neljännes on meille tyypillisesti pienin niin media- kuin varsinkin Learning-liiketoiminnassa. Learning-liiketoiminnassa olemme jo viime vuosina havainneet tilauskannan rakenteellista siirtymistä ensimmäiseltä vuosineljännekseltä myöhempiin neljänneksiin. Ilmiö oli maltillisempi viime vuonna, mutta kiihtyi jälleen tänä vuonna. Learning-liiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Liiketoiminta kiihtyy uuden lukuvuoden alun lähestyessä, ja korkeasesonkia ovat toinen ja etenkin kolmas vuosineljännes.

Mainosmarkkinoiden heikkous jatkui vaikuttaen kielteisesti medialiiketoimintaamme. Media BeNen kannattavuus parani pääosin omien toimiemme ansiosta: olemme sopeuttaneet toimintaamme vastaamaan nykyistä, SBS:n myynnin jälkeistä, laajuutta ja liiketoiminnan selkeämpää rakennetta. Media Finlandin vertailukelpoinen tulos (ilman vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen kertaluontoista oikaisua) heikkeni jonkin verran mainosmyynnin laskiessa.

Jatkoimme vuosineljänneksen aikana strategisella polullamme ja teimme kaksi yrityskauppaa. Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman myynti etenee suunnitellusti. Olemme päässeet sopimukseen työntekijöiden edustajien kanssa ja kauppa saataneen viimeisteltyä vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen alkupuolella. Suomessa ostimme N.C.D. Productionin festivaali- ja tapahtumaliiketoiminnan ja vahvistimme monikanavaista viihdetarjontaamme. Livetapahtumat ovat kasvava markkina ja yleisesti kannattavampia kuin media-ala keskimäärin. Yritysosto on hyvä esimerkki kasvustrategiastamme: se täydentää nykyistä liiketoimintaamme ja hyödyttää niin mainostajia, kuluttajia kuin esiintyviä artistejakin. Integroimme aiemman tapahtumaliiketoimintamme ostamaamme liiketoimintaan, jolloin luoville kyvyille avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia laajemman tarjoomamme kautta.

Vuonna 2018 liiketoimintamme ja tuloksemme noudattelevat viime vuoteen verrattuna erilaista kaavaa toisen vuosipuoliskon painottuessa aiempaa enemmän. Kulupuolella odotamme paperikustannusten nousevan jonkin verran aiempaa enemmän, etenkin sanomalehtipaperin osalta Suomessa. Näemme kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia ja jatkamme segmenttiemme kannattavuuden parantamista. Keskitymme edelleen pitkän aikavälin strategiaamme eli synergioita tuoviin, olemassa olevaa liiketoimintaamme täydentäviin yritysostoihin ja kasvavaan osinkoon, ja näkymämme tälle vuodelle pysyvät ennallaan.”

Tuloskehitys Q1 2018

Liikevaihto laski 262 milj. euroon (2017: 330, oikaistu 282). Learning-liiketoiminnassa tilausten rakenteellinen siirtyminen myöhemmäksi heikensi liikevaihtoa. Mainosmarkkinoiden heikkouden vuoksi myös Media BeNen ja Media Finlandin liikevaihdot laskivat. Konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kehitys oli -6 % (2017: -1 %).

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroaQ1 2018 Q1 2017
oikaistu
MuutosQ1 2017
Media Finland137,0144,1-5 %144,1
Media BeNe95,8101,9-6 %149,5
Learning28,936,2-20 %36,2
Muut toiminnot-0,1-0,10 %-0,1
Yhteensä261,6282,2-7 %329,8

Operatiivinen käyttökate laski 44 milj. euroon (2017: 86, oikaistu 58). Operatiivinen liikevoitto laski 8 milj. euroon (2017: 15, oikaistu 20), mikä vastaa liikevoittoprosenttia 3,1 % (2017: 4,6 %, oikaistu 7,2 %). Lasku johtui ennen kaikkea Learning-segmentin matalammasta liikevaihdosta ja Media Finlandin Q1 2017 tulokseen sisältyneestä 4 milj. euron kertaluontoisesta oikaisusta. Media BeNen ja muiden toimintojen tulos parani.

Operatiivinen liikevoitto segmenteittäin

milj. euroaQ1 2018 Q1 2017
oikaistu
MuutosQ1 2017
Media Finland13,119,0-31 %19,0
Media BeNe14,914,25 %8,9
Learning-18,0-10,9-66 %-10,9
Muut toiminnot-1,7-1,912 %-1,9
Yhteensä8,220,4-60 %15,2

Liikevoitto oli 8 milj. euroa (2017: -412, oikaistu 18). Liikevoitto sisälsi 0,2 milj. euroa (2017: -427, oikaistu -3) vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka muodostuivat Media Finlandin ja Learningin rakennejärjestelykuluista sekä Media BeNen käyttämättömään toimistotilaan liittyvien aiempien varausten purkamisesta. Q1 2017 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät muodostuivat pääasiassa SBS:n myymiseen liittyvistä tappioista.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja operatiivisen liikevoiton muodostuminen

milj. euroaQ1 2018 Q1 2017
Liikevoitto8,4-412,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
Rakennejärjestelykulut0,2-3,6
Myyntivoitot/-tappiot -423,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä0,2-427,3
Operatiivinen liikevoitto8,215,2

Operatiivisen liikevoiton muodostumisen yksityiskohdat segmenttitasolla on esitetty sivulla 16.

Nettorahoituserät olivat yhteensä -3 milj. euroa (2017: -7). Parannus johtui korollisen vieraan pääoman huomattavasta vähenemisestä ja matalammasta keskikorosta.

Tulos ennen veroja oli 5 milj. euroa (2017: -419). Tuloverot olivat 2 milj. euroa (2017: 2). Tilikauden tulos oli 4 milj. euroa (2017: -420), ja lopetetut toiminnot mukaan lukien -5 milj. euroa (2017: -420).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (2017: 0,04, oikaistu 0,06). Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (2017: ‑1,74, oikaistu 0,05) ja lopetetut toiminnot mukaan lukien -0,03 euroa (2017: -1,74, oikaistu 0,05).

Taloudellinen asema ja rahavirta

Maaliskuun 2018 lopussa konsernitaseen loppusumma oli 1 578 milj. euroa (2017: 2 168). Taseen pieneneminen johtuu pääasiassa SBS-televisiotoimintojen myynnistä.

Korollisen nettovelan määrä oli 439 milj. euroa (2017: 864). Maaliskuun 2018 lopussa nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,0 (2017: 3,5) ollen selvästi alle konsernin pitkän aikavälin tavoitetason(< 2,5).

Oma pääoma oli 487 milj. euroa (2017: 550). Lasku johtui tappiollisesta jatkuvien ja lopetettujen toimintojen laajasta tuloksesta sekä maksettavan osingon kirjaamisesta. Omavaraisuusaste oli 34,1 % (2017: 27,3 %).

Tammi–maaliskuussa 2018 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -37 milj. euroa (2017: -42). Heikompi kannattavuus ja suuremmat maksetut verot, jotka liittyivät pääasiassa Helsingissä Q4 2017 tehtyyn kiinteistökauppaan, kumosivat osittain alhaisempien nettorahoituserien positiivisen kassavirtavaikutuksen. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 7 milj. euroa (2017: 8). Liiketoiminnan rahavirta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla oli -44 milj. euroa (2017: -50), ja -0,27 euroa osakkeelta (2017: -0,31).

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana audio webcast -lähetyksenä Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ir@sanoma.com. Puhelun tunnus ja puhelinnumerot toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Sijoittajasuhteet, Kaisa Uurasmaa, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite