Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 25.7.2017 klo 8:30Toinen vuosineljännes
 • Raportoitu liikevaihto oli 441,4 milj. euroa (2016: 449,7).
 • Sanoman konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 2,0 %.
 • Operatiivinen liikevoitto laski 81,7 milj. euroon (2016: 86,9). Hollannin SBS-televisiotoimintojen myynnillä oikaistu vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 78,8 milj. euroa (2016: 78,6).
 • Liikevoitto oli 77,6 milj. euroa (2016: 141,7).
 • Liikevoittoon sisältyi -4,2 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2016: 54,8). Ne koostuivat oikaisuista ja tappiosta, jotka liittyivät SBS:n luokitteluun myytävänä olevaksi, arvonalentumisista ja rakennejärjestelykustannuksista sekä Sanoma Balticsin myyntivoitosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (2016: 0,57).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (2016: 0,32).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,4 milj. euroa (2016: 8,5). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 10,4 milj. euroa (2016: 9,7).
Ensimmäinen vuosipuolisko
 • Raportoitu liikevaihto oli 785,2 milj. euroa (2016: 802,8).
 • Sanoman konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 2,2 %.
 • Sanoma ilmoitti 10.4.2017 myyvänsä SBS-televisiotoiminnot Hollannissa ja luokittelevansa niihin liittyneet varat ja velat myytävinä oleviksi. Vaikutus emoyhtiön omistajille kuuluvaan tulokseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -286,4 milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto parani 93,1 milj. euroon (2016: 88,8). SBS-kaupalla oikaistu vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli 95,5 milj. euroa (2016: 84,9).
 • Liikevoittoon sisältyi -431,4 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2016: 56,0). Ne koostuivat oikaisuista ja tappiosta, jotka liittyivät SBS:n luokitteluun myytävänä olevaksi, arvonalentumisista ja rakennejärjestelykustannuksista sekä Sanoma Balticsin myyntivoitosta.
 • Liikevoitto oli -338,3 milj. euroa (2016: 144,7). Lasku johtui tappiosta, joka kirjattiin SBS-kaupan yhteydessä.
 • Osakekohtainen tulos oli -1,45 euroa (2016: 0,56).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (2016: 0,28).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -42,8 milj. euroa (2016: -48,2). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 18,8 milj. euroa (2016: 15,3).
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli kesäkuun lopussa 3,6 (2016: 3,8).
 • Omavaraisuusaste oli 29,0 % (2016: 41,7 %). Lasku johtui tappiosta, joka kirjattiin luokiteltaessa SBS myytävänä olevaksi.
 Näkymät (ennallaan)Vuonna 2017 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon, mukaan lukien SBS-yrityskauppa, pysyvän vakaana ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan yli 10 %.Näkymät perustuvat olettamukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys Hollannissa ja Suomessa on vuoden 2016 kehityksen mukaista. Raportoituja avainlukuja
4-6/4-6/Muutos1–6/1–6/Muutos1–12/
milj. euroa20172016 %20172016 %2016
Liikevaihto441,4449,7-1,9785,2802,8-2,21 639,1
Operatiivinen liikevoitto81,786,9-6,093,188,84,9167,9
  % liikevaihdosta18,519,30,011,911,10,010,2
Liikevoitto77,6141,7-45,3-338,3144,7196,6
Tilikauden tulos50,896,9-47,6-372,296,8116,0
Liiketoiminnan rahavirta-0,48,5-42,8-48,2153,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit *10,49,78,018,815,322,734,8
% liikevaihdosta2,42,10,02,41,90,02,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % **-38,8-3,510,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % **-16,21,29,9
Omavaraisuusaste, %29,041,741,0
Nettovelkaantumisaste, %141,579,378,4
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna5 2125 467-4,75 227
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna5 1815 491-5,65 384
Tulos/osake, euroa0,310,57-46,1-1,450,560,65
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,000,05-0,26-0,300,95
Oma pääoma/osake, euroa2,764,87-43,44,39
* Sisältäen rahoitusleasingit.** Liukuva 12 kk.Sanoma esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät perustu IFRS:ään. Sanoma julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Lisätietoja on osoitteessa Sanoma.com. Vertailukelpoisia avainlukuja, oikaistu SBS-kaupalla
4-6/4-6/Muutos1–6/1–6/Muutos1–12/
milj. euroa20172016 %20172016 %2016
Liikevaihto382,2387,6-1,4678,5691,3-1,91 407,0
Operatiivinen liikevoitto78,878,60,295,584,912,5152,6
  % liikevaihdosta20,620,314,112,310,8
Liikevoitto74,5133,4-44,188,5140,8-37,2188,3
Tilikauden tulos48,490,6-46,653,893,8-42,6110,2
Liiketoiminnan rahavirta-2,83,1-43,1-48,9136,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit *9,48,116,217,013,130,230,4
% liikevaihdosta2,52,12,51,92,2
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna4 8545 0944 847
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna4 8125 1115 006
Tulos/osake, euroa0,300,55-46,00,320,55-41,30,63
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa-0,020,02-0,27-0,300,84
* Sisältäen rahoitusleasingit.Vertailukelpoisista oikaistuista luvuista on poistettu kokonaan SBS-televisiotoiminnot mutta sisällytetty 100 %:n omistusosuutta vastaavat erät Veronica Uitgeverij:stä.Liikevaihdon orgaaninen kasvu, %
4-6/2017 vs. 4-6/2016 1-6/2017 vs. 1-6/2016 1–12/2016 vs. 1–12/2015
Media BeNe-2,3-3,0+0,5
Media Finland-2,2-0,9+0,7
Learning-0,9-2,5-2,5
Konserni-2,0-2,2+0,1
 Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:”Vuoden toinen neljännes oli odotustemme mukainen, vaikka Suomen mainosmarkkinaan kohdistui paineita. Sanoman operatiivinen liikevoitto toisella neljänneksellä oli 81,7 milj. euroa (2016: 86,9). Saimme 19.7.2017 päätökseen SBS-televisiotoimintojen myynnin Hollannissa. SBS-kaupalla oikaistu vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto pysyi toisella neljänneksellä vertailukauden tasolla ja oli 78,8 milj. euroa (2016: 78,6). Vuoden ensimmäisellä puoliskolla SBS-kaupalla oikaistu operatiivinen liikevoittomme kasvoi 13 % ja operatiivinen osakekohtainen tulos parani 0,35 euroon (2016: 0,28).Media BeNen printti- ja verkkomediatoimintojen tulos parani selvästi kustannusinnovaatioiden ansiosta ja organisaation keventäminen jatkui. Television mainosmyynnin lasku heikensi raportoitua tulosta, mutta SBS-kaupalla oikaistu operatiivinen liikevoittomme parani toisella neljänneksellä 24,6 milj. euroon (2016: 21,4). Tavoittavuudeltaan Sanoma on Hollannin johtava printti- ja verkkojulkaisija. Uutissivustomme NU.nl saavutti toukokuussa kaikkien aikojen ennätys-tavoittavuuden: 7,2 miljoonaa eri kävijää.Media Finlandin operatiivinen liikevoitto parani toisella neljänneksellä. Suomen mainosmarkkinat kehittyivät alkuvuonna hieman odotuksia heikommin, mikä vaikutti mainosmyyntiimme, mutta kokonaisuutena liiketoiminta kehittyi myönteisesti lisääntyneen tilausmyynnin, kasvavan verkkomainonnan ja kustannusinnovaatioiden ansiosta. Nelonen Median katseluosuudet kehittyivät edelleen vahvasti. Sen kanavat olivat kesäkuussa jälleen Suomen katsotuimmat kaupalliset kanavat katseluosuuden noustessa 35,6 prosentista 36,2 prosenttiin.Learningin liikevaihdon kasvua vauhdittivat hyvä kehitys Suomessa ja De Boeckin yhdistäminen Belgiassa. Kannattavuuteen vaikuttivat odotetusti uusien oppimismenetelmien kehittämiskustannukset Puolassa, jossa on meneillään koulutusuudistus, ammatillisen koulutuksen hankkeemme (SAM) kustannukset sekä aiempien investointien seurauksena odotetusti kasvaneet poistot.Huhtikuun alussa ilmoitimme myyvämme SBS:n. Saimme kaupan päätökseen heinäkuussa, mikä mahdollistaa  velkamme merkittävän pienentämisen ja antaa meille entistä paremmat asemat hyödyntää uusia mahdollisuuksia liiketoiminnoissamme. Keskitymme jatkossa liiketoimintoihin ja brändeihin, joilla on johtava markkina-asema. Niin voimme tarjota kuluttajille kiehtovinta sisältöä ja mainostajillemme ainutlaatuisen yhdistelmän tavoittavuutta ja kohdentamista. Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin ja samalla parannamme prosessejamme ja toimintatapojamme.” Q2 2017 puolivuotiskatsauksen webcast-tilaisuusAnalyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen webcast-tilaisuus 25.7.2017 klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 9. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talous- ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Tilaisuutta voi seurata Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.Voit osallistua myös soittamalla noin 5-10 minuuttia ennen alkua:Suomi: +358 (0)9 7479 0404Yhdysvallat: +1 719 457 1036Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9411Hollanti: +31 (0)20 703 8261Puhelun tunnus: 7454706 Taloudellinen raportointi 2017-  tammi-syyskuun osavuosikatsaus 25.10.2017 noin kello 8.30.LisätietojaSanoman sijoittajasuhteet, Anna Tuominen, puh. 040 584 6944Sanoma.com SanomaSanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,6 miljardia euroa ja työllistimme yli 5 000 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.