Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 26.4.2017 klo 8:30Ensimmäinen vuosineljännes
 • Liikevaihto oli 343,8 milj. euroa (2016: 353,1).
 • Sanoman konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 2,4 %.
 • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 11,4 milj. euroon (2016: 1,9).
 • Sanoma ilmoitti 10.4.2017 myyvänsä SBS-televisiotoiminnot Hollannissa. Kaikki SBS-televisiotoimintoihin liittyvät varat ja velat on luokiteltu myytävinä oleviksi IFRS 5 -standardin mukaisesti, ja Sanomalle aiheutuu tappio, jolla ei ole vaikutusta yhtiön kassavirtaan ja joka vaikuttaa jo ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Vaikutus emoyhtiön omistajille kuuluvaan ensimmäisen neljänneksen tulokseen on -286,8 milj. euroa.
 • Liikevoitto oli -415,9 milj. euroa (2016: 3,1).
 • Liikevoittoon sisältyi -427,3 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2016: 1,2). Ne liittyivät pääasiassa tappioon, joka oli seurausta SBS:n luokittelusta myytävänä olevaksi. SBS:n vaikutus liikevoittoon oli -424,6 milj. euroa, ja vastaava oikaisu määräysvallattomien omistajien osalta oli 137,7 milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -1,76 euroa (2016: -0,01).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (2016: -0,04).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -42,4 milj. euroa (2016: -56,7). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 8,4 milj. euroa (2016: 5,7).  Sanoman osinkopolitiikka perustuu rahavirtaan vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli maaliskuun lopussa 3,5 (2016: 4,7).
 • Omavaraisuusaste oli 27,4 % (2016: 39,3 %). Lasku johtui tappiosta, joka kirjattiin luokiteltaessa SBS myytävänä olevaksi.
 Näkymät (ennallaan 10.4.2017 julkaistuista muuttuneista näkymistä)Vuonna 2017 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon, mukaan lukien SBS-yrityskauppa, pysyvän vakaana ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan yli 10 %.Näkymät perustuvat olettamukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys Hollannissa ja Suomessa on vuoden 2016 kehityksen mukaista. Avainlukuja (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla)        
1–3/1–3/Muutos1–12/
milj. euroa20172016 %2016
Liikevaihto343,8353,1-2,61 639,1
Operatiivinen liikevoitto11,41,9167,9
  % liikevaihdosta3,30,510,2
Liikevoitto-415,93,1196,6
Tilikauden tulos-423,0-0,1116,0
Liiketoiminnan rahavirta-42,4-56,7153,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit *8,45,747,934,8
% liikevaihdosta2,41,62,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % **-30,1-13,410,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % **-12,0-5,49,9
Omavaraisuusaste, %27,439,341,0
Nettovelkaantumisaste, %156,281,878,4
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna5 1885 379-3,55 227
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna5 1815 602-7,55 384
Tulos/osake, euroa-1,76-0,010,65
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa-0,26-0,350,95
Oma pääoma/osake, euroa2,484,44-44,24,39
* Sisältäen rahoitusleasingit.** Liukuva 12 kk.Sanoma esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät perustu IFRS:ään. Sanoma julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Lisätietoja on osoitteessa Sanoma.com. Liikevaihdon orgaaninen kasvu, %
1–3/2017 vs. 1–3/2016 1–12/2016 vs. 1–12/2015
Media BeNe-3,9+0,5
Media Finland+0,4+0,7
Learning-7,2-2,5
Konserni-2,4+0,1
 Toimitusjohtaja Susan Duinhoven”Sanoman tulos parani edelleen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Operatiivinen liikevoittomme nousi 11,4 milj. euroon (2016: 1,9).Suurin osa kannattavuuden parannuksesta tuli Suomen medialiiketoiminnasta. Tulosta paransivat jatkuvat kustannusinnovaatiot sekä kertaluonteiset korjaukset, jotka liittyivät muutoksiin kirjanpidossa käytetyissä estimaateissa. Myynti pysyi vakaana kehittyen myönteisesti digitaalisissa kanavissa ja televisiossa. Media Finlandin osuus Suomen mainosmarkkinasta kasvoi 28,6 prosenttiin (2016: 27,3 %).Media BeNen operatiivinen liikevoitto parani kustannusinnovaatioiden ansiosta etenkin printti- ja verkkomediatoiminnoissa. Hollannin televisiomarkkinaan kohdistui edelleen paineita, mikä vaikutti SBS:n tulokseen.Oppimisen liiketoiminnassa ensimmäinen neljännes on kausivaihtelujen vuoksi pieni, ja Learningin liikevaihto laski ajoituserojen vuoksi jonkin verran vertailukaudesta. Kannattavuutta heikensivät myynnin lasku ja entistä suuremmat aiempiin investointeihin liittyvät poistot sekä Puolan markkinoilla meneillään olevaan koulutusuudistukseen liittyvien uusien menetelmien kehittämiskustannukset. De Boeckin yhdistäminen Belgiassa kasvatti kausiluonteista tappiota ensimmäisellä neljänneksellä. Yrityshankinnalla on vahvat synergiat, joten koko vuoden vaikutus tulee olemaan positiivinen.Huhtikuun alussa ilmoitimme myyvämme SBS:n televisiotoiminnot ja poistuvamme Hollannin maksuttomien televisiokanavien markkinoilta. Myyntipäätös syntyi strategisen arvioinnin tuloksena: olemme päättäneet keskittyä vahvuuksiimme eli liiketoimintoihin, joissa meillä on johtava markkina-asema tai joissa voimme saavuttaa johtavan markkina-aseman. Johtavien brändien avulla voimme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisen yhdistelmän tavoittavuutta ja kohdentamista sekä hyödyntää toimintojemme mittakaavaedut. Olemme valmiit tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin oppimisessa sekä monimediaisissa liiketoiminnoissamme Suomessa, Hollannissa ja Belgiassa.Kirjaamme SBS-kaupasta tappion, jolla ei ole vaikutusta Sanoman kassavirtaan, mutta jonka vaikutus emoyhtiön omistajille kuuluvaan ensimmäisen neljänneksen tulokseen on -286,8 milj. euroa.Koska Hollannin televisioliiketoiminnan epävarmuuden vaikutus toimintaamme vähenee ja medialiiketoimintojemme hyvä kehitys Suomessa jatkuu, korjasimme vuoden 2017 näkymiämme ylöspäin samalla, kun tiedotimme SBS-televisiotoimintojen myynnistä.” Q1 2017 osavuosikatsauksen webcast-tilaisuusAnalyytikoille ja sijoittajille järjestetään webcast-tilaisuus 26.4.2017 klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Markus Holm. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.Voit osallistua myös soittamalla noin 5-10 minuuttia ennen alkua:Suomi: +358 (0)9 7479 0404Yhdysvallat: +1 719 457 1036Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9411Hollanti: +31 (0)20 703 8261Puhelun tunnus: 9595551Taloudellinen raportointi 2017-  puolivuosikatsaus (tammi-kesäkuu) 25.7.2017 noin kello 8.30-  tammi-syyskuun osavuosikatsaus 25.10.2017 noin kello 8.30.Sanoma järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä 4.5.2017. Lisätietoja tapahtumasta saa osoitteesta ir@sanoma.comLisätietojaSanoman sijoittajasuhteet, Anna Tuominen, puh. 040 584 6944Sanoma.com SanomaSanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,6 miljardia euroa ja työllistimme yli 5 000 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.