Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 19.7.2017 klo 15:00Sanoma on tänään saanut päätökseen 67 prosentin osuutensa myynnin hollantilaisesta TV-yhtiö SBS:stä Talpa Broadcasting Holding B.V.:lle. Sanoma saa yrityskaupasta maksuna 237 milj. euroa käteisenä sekä 100 %:n omistusosuuden Veronica Uitgeverij B.V.:stä. 10.4.2017 julkistetulle yrityskaupalle on nyt saatu kaupan ehtona olleet tarvittavat viranomaishyväksynnät.Hollannin SBS-televisiotoiminnot sisältyvät Sanoman raportoituihin lukuihin kesäkuun loppuun asti. Sanoma kirjaa myynnistä vuoden 2017 tulokseensa yhteensä -308,3 milj. euron myyntitappion, josta suurin osa raportoitiin jo ensimmäisen neljänneksen tuloksessa, kun kaikki SBS:n varat ja velat luokiteltiin myytävinä oleviksi IFRS 5 -standardin mukaisesti kaupan julkistuksen yhteydessä.Sanoma kirjasi vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen liikevoittoonsa -424,6 milj. euron myyntitappion vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Sanoma omisti 67 % SBS:n osakkeista, joten määräysvallattomien omistajien osuuteen sisältyy vastaava 137,7 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä. Myynnin nettovaikutus emoyhtiön omistajille kuuluvaan ensimmäisen neljänneksen tulokseen oli siis -286,8 milj. euroa. Toisella neljänneksellä Sanoma kirjaa kaupasta myyntitappiota -32,8 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä, johon liittyvä erä määräysvallattomille omistajille kuuluvassa tuloksessa on 11,4 milj. euroa. Siten myyntitappio vuoden 2017 toisen neljänneksen tuloksessa on -21,4 milj. euroa eli Sanoman osuus SBS:n tuloksesta. Lisäksi Sanoma kirjaa IFRS5:n vaatimusten mukaisesta poistojen lopettamisesta nettovaikutukseltaan yhteensä 21,9 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän. Yrityskaupan kokonaisvaikutus Sanoman nettotulokseen on siten -286,4 milj. euroa.Alla on vertailtu raportoituja ja vertailukelpoisia oikaistuja avainlukuja vuoden 2017 ensimmäiseltä neljännekseltä, vuoden 2016 ensimmäiseltä neljännekseltä ja vuodelta 2016. Vertailukelpoisten oikaistujen lukujen tarkoituksena on kuvata yritysmyynnin vaikutusta Sanomaan. Raportoidut luvut sisältävät sekä SBS-televisiotoiminnot että Veronica Uitgeverij:n. Vertailukelpoisista oikaistuista luvuista on poistettu kokonaan SBS-televisiotoiminnot mutta sisällytetty 100 % omistusosuutta vastaavat erät Veronica Uitgeverij:stä. Muita rakenteellisia muutoksia ei ole otettu huomioon. Vain vuoden 2016 raportoidut luvut ovat tilintarkastettuja. Avainlukuja
RaportoituVertailukelpoinen oikaistuRaportoituVertailukelpoinen oikaistuRaportoituVertailukelpoinen oikaistu
EUR million1–3/20171-3/20171-3/20161-3/20161-12/20161–12/2016
Liikevaihto343,8296,2353,1303,71 639,11 407,0
EBITDA-344,951,874,746,1496,3353,3
Operatiivinen liikevoitto11,416,71,96,2167,9152,6
  % liikevaihdosta3,35,60,52,110,210,8
Liikevoitto-415,914,03,17,4196,6188,3
Tilikauden tulos-423,05,4-0,13,2116,0110,2
Tulos/osake, euroa-1,760,03-0,010,010,650,63
Operatiivinen tulos/osake, euroa0,020,04-0,04-0,030,510,47
Liiketoiminnan rahavirta-42,4-40,4-56,7-52,0153,5136,5
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa-0,26-0,25-0,35-0,320,950,84
Käyttöomaisuusinvestoinnit *8,47,65,74,934,830,4
  % liikevaihdosta2,42,61,61,62,12,2
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna5 1884 8175 3794 9985 2274 847
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna5 1814 8075 6025 2185 3845 006
* Sisältäen rahoitusleasingit. Sanoma esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät perustu IFRS:ään. Sanoma julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Lisätietoja on osoitteessa Sanoma.com. Kaupan yhteydessä Sanoma on päättänyt muuttaa segmenttiraportointiaan. Aiemmin Sanoma on raportoinut kaksi segmenttiä: Consumer Media (johon sisältyivät Sanoma Media Finland ja Sanoma Media Bene) ja Learning (johon sisältyy Sanoma Learning). Hollannin tv-toimintojen myynnin jälkeen Sanoma katsoo, että sen kahden kuluttajamediaan keskittyvän strategisen liiketoimintayksikön, Sanoma Media Finlandin ja Sanoma Media BeNen, toiminnot ovat varsin erilaisia, joten ne tulee raportoida erillisinä. Sen vuoksi Sanoma siirtyy raportoimaan kolme segmenttiä, jotka ovat sen strategiset liiketoimintayksiköt Sanoma Media BeNe, Sanoma Media Finland ja Sanoma Learning. Tämä on linjassa liiketoimintojen johtamisen kanssa. Muutos on voimassa vuoden 2017 toisesta neljänneksestä lähtien. Sanoma julkistaa vertailutiedot segmenteistä ennen toisen neljänneksen osavuosituloksensa julkistamista.LisätietojaSanoman sijoittajasuhteet, Anna Tuominen, p. 040 584 6944SanomaSanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,6 miljardia euroa ja työllistimme yli 5 000 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.