Tiedotusvälineille 15.2.2016

Sanoma Rekrytointimedioiden tuoreesta tutkimuksesta selviää muun muassa, että työnantajat arvostavat työntekijöissä oikeanlaista osaamista yhdistettynä hyvään asenteeseen. Työtekijät pitävät työpaikan tärkeimpänä ominaisuutena arvostavaa työilmapiiriä ja selkeitä tavoitteita.   

Työn hakeminen koetaan tällä hetkellä erittäin haastavaksi: työnantajien vaatimukset koetaan kohtuuttomina, erottautuminen on vaikeaa ja jokaiseen työpaikkaan on valtavasti hakijoita.

”Suuret hakijamäärät työllistävät myös työnantajia, sillä parhaiden ja tehtäviin sopivimpien kandidaattien löytäminen vie aikaa. Suuret hakijamäärät näkyvät myös Oikotie Työpaikoissa, jonka kävijämäärät kasvoivat yli 20 prosenttia viime vuoden aikana”, Oikotie Työpaikkojen liiketoiminnasta vastaava johtaja Mika Ruokonen kertoo.

Myös työntekijöiden odotukset voivat olla kohtuuttomia eikä työelämän realiteetteja aina ymmärretä. Työnantajat peräänkuuluttivatkin työnhakijoilta parempia työelämätaitoja. Työnantajat arvostavat työntekijässä oikeanlaista ammatillista osaamista yhdistyneenä riittävän laajaan työelämä- ja liiketoimintaosaamiseen sekä hyvään asenteeseen.

”Henkilöbrändin merkitys työnhaussa kasvaa. Työtekijöiltä odotetaan yhä enemmän luovuutta ja paineensietokykyä, hyviä työelämätaitoja ja oma-aloitteista otetta. Itsensä johtamisen taito on entistä tärkeämpää. Työkierto ja erilaiset urapolut lisääntyvät ja työelämä kulkee kohti yrittäjyyttä”, Ruokonen kuvailee.

Työhakijat pitävät halutun työpaikan tärkeimpänä ominaisuutena hyvää työilmapiiriä, jossa arvostetaan kaikkia − niin kollegoita kuin asiakkaita. Toteutuakseen tämä vaatii riittävää vapautta ja kirkkaita tavoitteita. Työmotivaation kannalta tärkeimmiksi asioiksi tutkimuksessa nousivat työilmapiirin lisäksi työsuhteen pysyvyys, joustavuus, oikeudenmukainen palkitseminen sekä monipuoliset tehtävät.

73 prosentilla työnhakijoista on selkeä kuva omasta osaamisestaan.

”Työnhakutaidoissa on kuitenkin parantamisen varaa, sillä työnhakijoista kaksi kolmannesta ei oman näkemyksensä mukaan osaa tehdä hyvää ansioluetteloa tai myyvää hakemusta. Oikotie Työpaikat tarjoaa työnhakijoille tähän toimivia työkaluja: osaajaprofiili, cv- ja hakemuspohja sekä työnhakuun liittyvät vinkit auttavat työnhakutaitojen kehittämisessä”, Ruokonen sanoo.

Sanoma Rekrytointimediat toteutti syksyllä 2015 mittavan työelämätutkimuksen, jossa haastateltiin sekä työnantajia että työntekijöitä. Tutkimus koostui kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta osiosta, joista jälkimmäisessä vastaajaryhmänä olivat 18−64-vuotiaat työntekijät.

Työelämätutkimuksen infografiikka

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Hanna Johde, Sanoma Media Finland, p. 040 673 8977

Oikotie.fi on asuntojen ja työpaikkojen markkinapaikka verkossa. Oikotie.fi on osa Sanoma Digital Finlandia, joka kokoaa yhteen Suomen suosituimpia internet-palveluita. Sanoma Media Finland on Suomen monikanavaisin mediatalo, joka tunnetaan johtavista brändeistään. Tarjoamme tietoa, elämyksiä ja viihdettä niin sanoma- ja aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa, verkossa kuin mobiilissakin ja tavoitamme päivittäin lähes kaikki suomalaiset. Sanoma Media Finland on osa Sanomaa, joka on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä.