Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 9.2.2016 klo 8.30Neljäs vuosineljännes
 • Liikevaihto oli 408,8 milj. euroa (2014: 452,5).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 3,0 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -8,9 milj. euroa (2014: -5,6).
 • Liikevoittoon sisältyi -123,0 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2014: -103,5), jotka liittyivät pääasiassa liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin sekä rakennejärjestelykustannuksiin. Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa liikearvon arvonalentumisiin ja Venäjällä realisoituneeseen valuuttakurssitappioon sekä rakennejärjestelykustannuksiin.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,70 euroa (2014: -0,65).
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (2014: -0,05).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 67,9 milj. euroa (2014: 50,2).
2015
 • Liikevaihto oli 1 716,6 milj. euroa (2014: 1 901,6).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 3,4 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 83,2 milj. euroa (2014: 118,8).
 • Liikevoittoon sisältyi -206,9 milj. euroa (2014: 15,0) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät pääasiassa liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin sekä rakennejärjestelykustannuksiin. Vuonna 2014 kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa myyntivoittoihin, liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin ja Venäjällä realisoituneeseen valuuttakurssitappioon sekä rakennejärjestelykustannuksiin.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,91 euroa (2014: 0,32).
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (2014: 0,33).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 25,2 milj. euroa (2014: 73,7).
 • Yhtiön hallitus ehdottaa osinkoina jaettavaksi 0,10 euroa osaketta kohden (2014: 0,20).
NäkymätVuonna 2016 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kehityksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan (2015: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin* odotetaan olevan yli 7 %.*Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) tulevien säännösmuutosten vuoksi Sanoma on päättänyt korvata liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä operatiivisella liikevoitolla. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alussa. Avainlukuja (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla)
10–12/10–12/Muutos1–12/1–12/Muutos
milj. euroa20152014 %20152014%
Liikevaihto408,8452,5-9,61 716,61 901,6-9,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä-8,9-5,683,2118,8-29,9
  % liikevaihdosta-2,2-1,24,86,2
Liikevoitto-131,8-109,2-123,6133,8
Tilikauden tulos-131,7-104,1-158,061,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit *11,518,7-38,354,750,78,0
% liikevaihdosta2,84,13,22,7
Oman pääoman tuotto (ROE), % **-13,64,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % **-5,36,5
Omavaraisuusaste, %39,542,2
Nettovelkaantumisaste, %77,866,7
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna6 1167 583-19,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna6 7768 259-18,0
Tulos/osake, euroa-0,70-0,65-0,910,32
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,420,3135,60,160,45-65,8
Oma pääoma/osake, euroa4,595,54-17,2
Osinko/osake, euroa ***0,100,20-50,0
Osakekannan markkina-arvo633,7748,9-15,4
* Sisältäen rahoitusleasingit.** Liukuva 12 kk.*** Osinko vuodelta 2015 on hallituksen esitys yhtiökokoukselle Orgaaninen kasvu, %
10–12/2015 vs. 10–12/20141–12/2015 vs. 1–12/20141–12/2014 vs. 1–12/2013
Media BeNe0,6-1,4-2,7
Media Finland-2,9-4,1-5,3
Learning-24,2-4,01,0
Other-31,1-29,1-14,2
Group-3,0-3,4-3,7
 Toimitusjohtaja Susan Duinhoven”Vuosi 2015 oli Sanomalle haasteellinen. Vaikeiden valintojen myötä ja innovatiivisten työtapojemme avulla onnistuimme kuitenkin ylittämään vuodelle 2015 asetetut maltilliset odotukset. Veimme vuonna 2013 käynnistämämme yritysmyyntiohjelman päätökseen, ja uuden median myynti, yksi keskeisistä menestyksen mittareistamme, kasvoi vakaasti.Lisäksi varmistimme uudelleenrahoituksen valtaosalle yhtiömme velasta. Uudelleenrahoitus oli Sanomalle merkittävä luottamuksenosoitus, joka kannustaa meitä jatkamaan yleisöjemme palvelua eli tarjoamaan tietoa, viihdettä ja tehokkaita oppimisen työkaluja.Media BeNe hyötyy yhä enemmän monimediallisesta tuotealuestrategiastaan. SBS-televisiotoimintojen liikevaihto kasvoi vuonna 2015 mainosmarkkinaosuuden ja katsojaosuuden kasvun myötä. Orgaaninen liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä. Kasvua tukivat televisiotoiminnot sekä verkko- ja mobiilimyynti. Koko vuoden liikevaihto laski yritysmyyntien ja ydintoimintoihin kuulumattomien aikakauslehtien lakkauttamisen seurauksena. Kannattavuutta heikensi noin 15 milj. euron lisäpoisto television ohjelmaoikeuksista neljännellä neljänneksellä. Kilpailutilanteen ja kulutustottumusten muutosten vaikutus näkyi etenkin kansainvälisessä fiktiossa.Media Finlandin vertailukelpoinen mainosmyynti oli edellisvuoden tasolla haasteellisesta mainosmarkkinasta huolimatta. Verkko- ja mobiilimyynnin vakaa kasvu jatkui vuonna 2015. Uuden median myynti kasvoi, ja sen osuus Media Finlandin liikevaihdosta on jo 38 %. Kannattavuus parani vuoden 2015 toisella puoliskolla kustannussäästöjen ja mainosmyynnin markkinaosuuksien kasvun myötä. Ydintoimintoihin kuulumattomien liiketoimintojen myynnillä oli selvästi havaittava vaikutus Media Finlandin liikevaihtoon vuonna 2015.Learningin liikevaihto laski 4 % vuonna 2015 yritysostoilla ja -myynneillä oikaistuna. Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä päätimme muuttaa Learningin sisällöntuotantoon liittyviä poistoaikoja vastamaan paremmin yleistä markkinakäytäntöä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus kannattavuuteen neljännellä neljänneksellä, ja sillä tulee olemaan positiivinen vaikutus myös vuoden 2016 lukuihin. Puolan uudella lainsäädännöllä odotetaan olevan merkittävä negatiivinen vaikutus oppikirjamarkkinaan tulevina vuosina. Uudet tuotteet ja palvelut sekä kustannussäästöt tulevat kuitenkin osittain kumoamaan lainsäädännön negatiivisen vaikutuksen.Liiketoimintamme kehityksen seurauksena odotamme kannattavuutemme paranevan vuonna 2016.” Vuoden 2015 tuloksen webcast-tilaisuus Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään webcast-tilaisuus tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.Voit osallistua myös soittamalla: Suomi: +358 (0)9 2310 1619 / Yhdysvallat: +1 646 2543371/Iso-Britannia: +44 (0)20 3364 5728 / Hollanti: +31 (0)20 7168251 /Puhelun tunnus: 4349280Taloudellinen raportointi 2016-  tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 3.5.2016 noin kello 8.30-  tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 27.7.2016 noin kello 8.30-  tammi-syyskuun osavuosikatsaus 28.10.2016 noin kello 8.30.LisätietojaSanoman sijoittajasuhteet, Pekka Rouhiainen, puh. 040 739 5897Sanoma.comGet the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.