Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 3.5.2016 klo 8.30Ensimmäinen vuosineljännes
  • Liikevaihto oli 353,1 milj. euroa (2015: 380,1).
  • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 0,1 %.
  • Operatiivinen liikevoitto* oli 1,9 milj. euroa (2015: -19,9).
  • Liikevoittoon sisältyi 1,2 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2015: 8,8). Edellisvuoden tapaan ne liittyivät pääasiassa myyntivoittoihin ja rakennejärjestelykuluihin.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (2015: -0,06).
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (2015: -0,15).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -56,2 milj. euroa (2015: -73,1).
Näkymät (ennallaan)Vuonna 2016 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kehityksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan (2015: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin* odotetaan olevan yli 7 %.*Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisten (ESMA) tulevien säännösmuutosten vuoksi Sanoma on päättänyt korvata ’liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä’ ’operatiivisella liikevoitolla’. Avainlukuja (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla)
milj. euroa1-3/20161-3/2015Muutos%1-12/2015
Liikevaihto353,1380,1-7,11 716,6
Operatiivinen liikevoitto1,9-19,983,2
  % liikevaihdosta0,5-5,24,8
Liikevoitto3,1-11,0-123,6
Tilikauden tulos0,6-8,3-158,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit *5,712,0-52,654,7
% liikevaihdosta1,63,13,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % **-13,4-5,9-13,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % **-5,4-0,5-5,3
Omavaraisuusaste, %39,340,439,5
Nettovelkaantumisaste, %81,873,277,8
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna5 3797 000-23,26 116
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna6027 080-20,96 776
Tulos/osake, euroa0,00-0,06-0,91
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa-0,35-0,450,16
Oma pääoma/osake, euroa4,445,26-15,64,59
* Sisältäen rahoitusleasingit.** Liukuva 12 kk.Orgaaninen kasvu, %
1–3/2016 vs. 1–3/2015 1–12/2015 vs. 1–12/2014
Media BeNe+3,1-1,4
Media Finland-0,8-4,1
Learning-12,8-4,0
Konserni-0,1-3,4
 Toimitusjohtaja Susan Duinhoven”Sanomalla oli vahva ensimmäinen vuosineljännes: orgaaninen liikevaihto oli käytännössä edellisvuoden tasolla ja kannattavuus parani. Kustannusinnovaatioiden ja syksyn 2015 kustannussäästöohjelman täyden vaikutuksen myötä operatiivinen liikevoitto parani edelleen ja oli 1,9 milj. euroa (2015: -19,9).Media Finland teki jälleen hyvän tuloksen vuoden 2015 lupaavan neljännen neljänneksen jälkeen. Sen operatiivinen liikevoitto oli 11,0 milj. euroa (2015: -2,1). Mainosmyynnin kasvu ja viimeisen kuuden kuukauden aikana tehdyt kustannusinnovaatiot paransivat Media Finlandin kannattavuutta merkittävästi.Merkittävä tekijä myönteisen kehityksen taustalla on Nelonen Media, joka nousi kaupallisen television markkinajohtajaksi Suomessa onnistuneen ohjelmiston ja markkinaosuuksien kasvun myötä. Myös radiotoiminnot tekivät hyvän tuloksen: liikevaihto kasvoi 39 prosenttia. Mainosmyynti kasvoi yli 6 prosenttia radion kuuntelijamäärien ja television katsojamäärien vahvan kasvun vauhdittamana. Muun kuin printtimedian myyntimme kasvoi 12,8 prosenttia verkko- ja mobiilimainonnan kasvun myötä.Vaikka Media Finlandin mainosmyynti kehittyi myönteisesti, markkinanäkymämme ovat edelleen varovaiset. Uskomme edelleen, että markkinakehitys on tänä vuonna edellisvuoden kaltaista ja pysyy epävakaana.Myös Media BeNen vuosi alkoi suotuisasti: orgaaninen liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia ja operatiivinen liikevaihto parani edellisvuoteen verrattuna. SBS:n katsojaosuus kasvoi 19,5 prosentista 20,9 prosenttiin ensimmäisellä neljänneksellä. Myös Hollannin printti- ja verkkobrändiemme vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi. Se osoittaa, että keskitetty tuotevalikoima ja monimediallisuus toimivat eduksemme.Learningin osalta ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti hiljainen: sen osuus koko vuoden liikevaihdosta on noin 13 prosenttia. Liikevaihtomme laski, mutta kannattavuutemme parani muun muassa sisällöntuotantoon liittyvien poistoaikojen muutoksen ja kustannussäästöjen seurauksena.”Q1 2016 osavuosikatsauksen webcast-tilaisuusAnalyytikoille ja sijoittajille järjestetään webcast-tilaisuus tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2,7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.Voit osallistua myös soittamalla: Suomi: +358 (0)9 6937 9590 / Yhdysvallat: +1 212 444 0896 /Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1908 / Hollanti: +31 (0)20 716 8256Puhelun tunnus: 9772714Taloudellinen raportointi 2016-  tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 27.7.2016 noin kello 8.30-  tammi-syyskuun osavuosikatsaus 28.10.2016 noin kello 8.30.LisätietojaSanoman sijoittajasuhteet, Pekka Rouhiainen, puh. 040 739 5897SanomaSanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä inspiroiva, luotettava ja arvostettu yhtiö. Perustamisvuodesta 1889 lähtien Sanomalle on ollut olennaista luovuus ja riippumaton ajattelu. Ne toimivat pohjana sisällön tuottamiselle jatkuvasti tuorein ja monipuolisin tavoin.Sanoma tarjoaa kuluttajille kiinnostavaa ja merkityksellistä sisältöä. Monikanavaiset mediabrändit ovat osa ihmisten elämää joka päivä. Tiiviin kuluttajasuhteen ansiosta Sanoma voi tarjota yritysasiakkailleen ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.Sanoma Learningin oppimisratkaisut auttavat opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja ja tarjoavat lapsille hyvät edellytykset pärjätä elämässä.Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2015 Sanoman liikevaihto oli yli 1,7 miljardia euroa ja yhtiössä työskenteli yli 6000 henkilöä.