Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 13.5.2016 klo 10:50Nordea Bank Danmark A/S (”Tarjoaja”) tiedottaa tänään kutsuvansa Sanoman liikkeeseen laskemien vuoden 2017 maaliskuussa erääntyvien 400 milj. euron 5,00 % lainaosuuksien (ISIN: XS0759680860) (”Lainaosuudet”) omistajat myymään Lainaosuutensa käteistä vastaan 13.5.2016 päivätyssä tarjousesitteessä esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).Samaan aikaan Sanoma tiedottaa aikomuksestaan laskea liikkeelle uusia euromääräisiä kiinteäkorkoisia lainaosuuksia (”Uudet lainaosuudet”). Tarjoaja esittää hyväksyvänsä ostettavaksi Lainaosuuksia korkeintaan siihen summaan saakka, joka vastaa määrältään Uusien lainaosuuksien kokonaismäärää. Tarjoaja kuitenkin pidättää yksinoikeuden hyväksyä takaisinostettavaksi myös tätä suuremman tai pienemmän määrän Lainaosuuksia (tai oikeuden olla hyväksymättä yhtään Lainaosuutta).Takaisinostotarjouksen toteutumisen edellytyksenä on yllä mainittujen Uusien lainaosuuksien hinnoittelu sekä järjestäjien ja yhtiön välisen liikkeeseenlaskusopimuksen allekirjoitus.Järjestelyn tarkoituksena on varautua Sanoman tulevaisuudessa erääntyvien lainojen takaisinmaksamiseen sekä pidentää lainojen keskimääräistä maturiteettiprofiilia.Lainaosuuksien takaisinostohinta on 1 041,00 euroa kutakin 1 000,00 euron suuruista Lainaosuutta kohti. Takaisinostotarjouksen mukaisesti toimitetuille ja hyväksytyille Lainaosuuksille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.Tarjousaika alkaa 13.5.2016 ja päättyy 23.5.2016 klo 17:00. Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan arviolta 24.5.2016, ja kuitenkin viimeistään 26.5.2016. Kaupan selvityspäivän odotetaan olevan arviolta 26.5.2016, ja kuitenkin viimeistään 30.5.2016.Nordea Bank Danmark A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkeina ja Lucid Issuer Services tarjouksen tekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla yhteyshenkilöiltänne järjestäjäpankeissa tai tarjouksen tekijän asiamieheltä, puh. +44 207 704 0880 tai sähköposti sanoma@lucid-is.com.Nordea Pankki Suomi Oyj, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB toimivat joukkovelkakirjalainan koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä.LisätietojaSanoman sijoittajasuhteet, Pekka Rouhiainen, puh. +358 40 739 5897SanomaSanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä inspiroiva, luotettava ja arvostettu yhtiö. Perustamisvuodesta 1889 lähtien Sanomalle on ollut olennaista luovuus ja riippumaton ajattelu. Ne toimivat pohjana sisällön tuottamiselle jatkuvasti tuorein ja monipuolisin tavoin.Sanoma tarjoaa kuluttajille kiinnostavaa ja merkityksellistä sisältöä. Monikanavaiset mediabrändit ovat osa ihmisten elämää joka päivä. Tiiviin kuluttajasuhteen ansiosta Sanoma voi tarjota yritysasiakkailleen ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.Sanoma Learningin oppimisratkaisut auttavat opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja ja tarjoavat lapsille hyvät edellytykset pärjätä elämässä.Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2015 Sanoman liikevaihto oli yli 1,7 miljardia euroa ja yhtiössä työskenteli yli 6000 henkilöä.HuomautusTätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.