Intohimoisena liikkujana tunnettu valtiovarainministeri ja puoluejohtaja Alexander Stubb sekä yrittäjä ja tv-kasvo Jutta Gustafsberg yhdistivät kansan yli sukupolvien, kun suomalaisilta kysyttiin, ketä julkisuuden henkilöä he pitävät hyvinvoivana. Stubbin mainitsivat kaikki ikäryhmät lukuun ottamatta 30–39-vuotiaita ja Gustafsbergin mainitsivat kaikki paitsi yli 60-vuotiaat.

Muiden julkkisten kohdalla mielipiteet jakaantuivat eri ikäryhmien kesken. Elastisen nostivat hyvinvoinnin ideaalikseen 15–39-vuotiaat, kun taas presidenttipari Sauli Niinistö ja Jenni Haukio sekä ikinuori Aira Samulin edustavat hyvinvointia yli 50-vuotiaille suomalaisille.

Hyvän Terveyden, ET-lehden, ET Terveyden ja Sportin tilaamassa ja 15/30 Researchin toteuttamassa Hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimuksessa selvitettiin hyvinvointiin liittyviä megatrendejä ja suomalaisten käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen tulokset edustavat 15–75-vuotiasta väestöä.

”Hyvinvoinnin esikuviksi nostetut julkisuuden henkilöt tukevat hyvin tutkimuksen tulosta siitä, että suomalaisten mielestä hyvinvoiva ihminen on tasapainoinen, onnellinen ja aktiivinen. Toki painotukset muuttuvat iän myötä. Nuoremmille ikäluokille esimerkiksi ulkonäöllä on suurempi merkitys hyvinvoinnin kannalta, kun taas vanhemmat ihmiset arvostavat enemmän muun muassa itsensä kehittämistä: tutkimuksen mukaan ihmisen halu oppia uutta on korkeimmillaan 55–65 vuoden iässä”, ET-lehden ja ET Terveyden päätoimittaja Riitta Korhonen kertoo.

Eroja löytyi paitsi eri sukupolvien, myös sukupuolten välillä. Naisista 62 prosenttia on sitä mieltä, että ihanteellinen liikunta pudottaa painoa, kun miehistä näin ajattelee vain 45 prosenttia. Sama suhde pätee laihduttamiseen: siinä missä naisista 59 prosenttia aikoo olla laihempia kolmen vuoden kuluttua, miehistä samaa tavoittelee vain 44 prosenttia. Miehet ovatkin tyytyväisempiä omaan peilikuvaansa: miehistä ulkonäköönsä erittäin tyytyväisiä on 16 prosenttia, mutta naisista vain 6 prosenttia.

”Sukupuolta tai ikää enemmän ihmisiä erottaa kuitenkin jakautuminen passiivisiin, aktivoituviin sekä aktiivisiin. Hyvä uutinen on se, että passiivisuus ei ole sama asia kuin laiskuus, vaan johtuu esimerkiksi kiireisestä elämänvaiheesta. Useimmiten aktivoitumisen saa aikaan muutos omassa elämässä, kuten ikääntymisen ensi merkkien ilmaantuminen tai oman henkisen hyvinvoinnin heikentyminen. Jokainen voi siis löytää oman polkunsa yksilölliseen hyvinvointiin”, Hyvän Terveyden ja Sportin päätoimittaja Taina Risto kertoo.

Hyvän Terveyden, ET-lehden, ET Terveyden ja Sportin tilaama ja 15/30 Researchin toteuttama tutkimusprojekti koostui trendityöstä, etnografiasta sekä tuloksien kvantifioinnista. Kvantitatiivisessa osuudessa oli 1 000 vastaajaa, jotka edustivat 15-75-vuotiaita suomalaisia. Tutkimus tehtiin kevään 2015 aikana.