Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2015 klo 8.30

Neljäs vuosineljännes

 • Liikevaihto oli 452,5 milj. euroa (2013: 517,5).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 4,7 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -5,6 milj. euroa (2013: 12,3).
 • Liikevoittoon sisältyi -103,5 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2013: -35,0), jotka liittyivät pääasiassa liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin, valuuttakurssitappion kirjaukseen (Venäjä) sekä rakennejärjestelykustannuksiin.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,65 euroa (2013: -0,20).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,05 euroa (2013: 0,01).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 50,2 milj. euroa (2013: 73,8).

2014

 • Liikevaihto oli 1 901,6 milj. euroa (2013: 2 083,5).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 3,7 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 118,8 milj. euroa (2013: 154,6).
 • Liikevoittoon sisältyi 15,0 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2013: -412,4). Ne liittyivät pääasiassa myyntivoittoihin, liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin, valuuttakurssitappion kirjaukseen (Venäjä), rakennejärjestelykustannuksiin sekä omaisuuden myyntitappioon ja alaskirjaukseen Belgian televisiotoimintojen myynnistä.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (2013: -1,89).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,33 euroa (2013: 0,44).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 73,7 milj. euroa (2013: 119,1).
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,20 euroa osakkeelta (2013: 0,10).

Näkymät

Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla tai edellisvuotta korkeammalla tasolla (2014: 6,2 % liikevaihdosta).

Keskipitkän aikavälin näkymät (ennallaan)

Pohjautuen strategian toteutukseen Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoma tavoittelee, että nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Avainlukuja* (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla)

  Oikaistu  Oikaistu 
 10–12/10–12/Muutos1–12/1–12/Muutos
milj. euroa20142013 %20142013%
Liikevaihto452,5517,5-12,61 901,62 083,5-8,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä-5,612,3 118,8154,6-23,2
  % liikevaihdosta-1,22,4 6,27,4 
Liikevoitto-109,2-22,8 133,8-257,7 
Tilikauden tulos-104,1-31,2 61,6-320,3 
       
Käyttöomaisuusinvestoinnit **18,718,8-0,750,765,6-22,7
% liikevaihdosta4,13,6 2,73,1 
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % ***   4,9-24,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % ***   6,5-9,2 
Omavaraisuusaste, %   42,237,2 
Nettovelkaantumisaste, %   66,795,7 
       
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna7 5839 035-16,1
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna8 2599 446-12,6
    
Tulos/osake, euroa-0,65-0,20 0,32-1,89 
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,310,45-32,00,450,73-38,1
       
Oma pääoma/osake, euroa   5,545,422,3
Osinko/osake, euroa ****   0,200,10100,0
Osinko tuloksesta, % ****   62,0neg. 
Osakekannan markkina-arvo   748,91 039,6-28,0

* Vertailuluvut on oikaistu johtuen uudesta IFRS11 Yhteisjärjestelyt -standardista.
** Sisältäen rahoitusleasingit.
*** Liukuva 12 kk.
**** Osinko vuodelta 2014 on hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

”Vuosi 2014 päättyi odotustemme ja vuosi sitten julkaisemiemme näkymien mukaisesti. Orgaaninen kasvu jäi odotetusti jonkin verran negatiiviseksi. Uuden median myynti kasvoi noin 6 %, ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että jo 42 % kuluttajamedian myynnistämme Hollannissa ja Suomessa tuli uuden median tuotteista ja palveluista.

Suurin strateginen liiketoimintayksikkömme Media Netherlands uudisti merkittävästi ja onnistuneesti aikakauslehtien valikoimaansa. Nyt pystymme keskittymään entistä paremmin vahvoihin brändeihin ja valittuihin teemoihin.  Teema-alueisiin pohjautuva strategia alkaa selkeästi tuottaa tuloksia, mistä on osoituksena esimerkiksi vtwonen-sisustusbrändi. Jatkamme strategiamme kehittämistä. SBS:n televisiotoimintojen katsojaosuus kasvoi yhtä kuukautta lukuun ottamatta joka kuukausi, pois lukien kuukaudet, kun julkisen palvelun kanavilla lähetettiin urheilun suurtapahtumia. Lisäksi SBS voitti jalkapallon Mestarien Liigan televisio-oikeudet vuosille 2015–2018. Nämä vahvistavat käsitystämme, että SBS on oikealla tiellä. Vuonna 2015 yhdistämme Belgian liiketoimintamme Hollannin toimintoihimme. Yhdistäminen tuo parhaan strategisen ja taloudellisen arvon molemmilla markkinoilla ja vahvistaa Sanoman strategista kokonaisasemaa.

Suomen kuluttajamediatoimintojemme vertailukelpoinen tulos parani vuoden aikana heikosta taloudellisesta tilanteesta ja vaisusta mainonnan markkinasta huolimatta. Yli 10 %:n kasvu verkko- ja mobiilimyynnissä oli yksi vuoden kohokohtia. Televisio- ja radiotoimintojen kehitys oli erityisen myönteistä. Suomen kuluttajamedian liiketoimintojen kannattavuus on kuitenkin edelleen liian alhainen. Jatkamme toimintojen tehostamista kannattavuuden parantamiseksi. Tämä on välttämätöntä etenkin siksi, että vuosi 2015 näyttää epävarmalta Suomen taloudessa ja mainosmarkkinalla.

Oppimisen liiketoiminnan menestys ja orgaaninen kasvu jatkuivat. Menestyksekkäät uudet digitaaliset työkalut ja palvelut paransivat tulosta. Digitaalinen myynti ja palvelujen myynti kasvoi 15 % vuonna 2014. Markkinaolosuhteet pysyivät vakaina kaikissa toimintamaissamme Puolaa lukuun ottamatta. Puolassa uudella lainsäädännöllä odotetaan olevan merkittävä negatiivinen vaikutus oppikirjamarkkinaan tulevina vuosina. Arviomme mukaan uudet tuotteet ja palvelut sekä oppimisliiketoiminnan kustannussäästöt kumoavat osan negatiivisesta vaikutuksesta.

Konserninlaajuinen kulusäästöohjelma etenee suunniteltua nopeammin. Vuosisäästöt ovat jo lähellä 100 miljoonan euron tavoitetasoa, eli ohjelma on melkein vuoden edellä aikatauluaan. Lisäksi taseemme on vahvistunut merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan olemme edistyneet yhtiön kasvuprofiilin ja taloudellisen tuloksen parantamisessa.”

Vuoden 2014 tuloksen webcast-tilaisuus

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään webcast-tilaisuus tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Voit osallistua myös soittamalla: Suomi: +358 (0)9 2313 9201 / Yhdysvallat: +1 334 323 6201/
Iso-Britannia: +44 (0)207 1620 077 / Hollanti: +31 (0)20 7965 008 /
Puhelun tunnus: 950766

Taloudellinen raportointi 2015

-  tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 29.4.2015 noin kello 8.30
-  tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 23.7.2015 noin kello 8.30
-  tammi-syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2015 noin kello 8.30.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.