Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 8.4.2015 klo 16.15

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 päätti tänään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta sekä valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroinen jäsen Robin Langenskiöld sekä uusiksi jäseniksi Susan Duinhoven ja Denise Koopmans. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Herlin ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Voitonjako ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2014 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta ja siirtää 550 000 euroa lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 10.4.2015 ja osingon maksupäivä Suomessa 17.4.2015. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävän pankin menettelystä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 antaman valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa

Sanoman hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroinen jäsen Robin Langenskiöld sekä uusiksi jäseniksi Susan Duinhoven ja Denise Koopmans. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Herlin ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilä.

Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Antti Herlin, varapuheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä sekä jäsenet Anne Brunila, Susan Duinhoven, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Antti Herlinin, Anne Brunilan ja Mika Ihamuotilan toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016, Pekka Ala-Pietilän, Nils Ittosen, Rafaela Seppälän ja Kai Öistämön varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017, Robin Langenskiöldin, Susan Duinhovenin  ja Denise Koopmansin varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018.

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen kuukausipalkkiot ennallaan. Palkkiona maksetaan

  • puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa,
  • varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja
  • jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen kokouspalkkiot ovat:

  • hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1.000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla
  • hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
  • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
  • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa 1.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Lisätietoa
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, p. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.