Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 29.4.2015 klo 8.30

Ensimmäinen vuosineljännes

  • Liikevaihto oli 380,1 milj. euroa (2014: 438,3).
  • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 3,8 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -19,9 milj. euroa (2014: -4,0).
  • Liikevoittoon sisältyi 8,8 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2014: 166,0). Ne liittyivät pääasiassa myyntivoittoon ja rakennejärjestelykuluihin. Vertailukaudella kertaluonteiset erät koostuivat pääasiassa kiinteistöjen myyntivoitoista.
  • Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (2014: 0,77).
  • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,15 euroa (2014: -0,09).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -73,1 milj. euroa (2014: -52,1).

Näkymät (ennallaan)

Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla tai edellisvuotta korkeammalla tasolla (2014: 6,2 % liikevaihdosta).

Keskipitkän aikavälin näkymät (ennallaan)

Pohjautuen strategian toteutukseen Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoma tavoittelee, että nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Avainlukuja (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla)

 1–3/1–3/Muutos1–12/
milj. euroa20152014 %2014
Liikevaihto380,1438,3-13,31 901,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä-19,9-4,0 118,8
  % liikevaihdosta-5,2-0,9 6,2
Liikevoitto-11,0162,1 133,8
Tilikauden tulos-8,3126,3 61,6
     
Käyttöomaisuusinvestoinnit *12,09,624,050,7
% liikevaihdosta3,12,2 2,7
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % **-5,9-11,3 4,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % **-0,5-2,1 6,5
Omavaraisuusaste, %40,442,3 42,2
Nettovelkaantumisaste, %73,271,3 66,7
     
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna7 0008 831-20,77 583
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna7 0808 889-20,38 259
     
Tulos/osake, euroa-0,060,77 0,32
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa-0,45-0,32 0,45
     
Oma pääoma/osake, euroa5,266,11-13,95,54

* Sisältäen rahoitusleasingit.
** Liukuva 12 kk.

Orgaaninen kasvu, %

 1–3/2015 vs. 1–3/2014 1–12/2014 vs. 1–12/2013
Media BeNe-1,6-2,7
Media Finland-3,3-5,3
Learning-6,71,0
Muut-31,7-14,2
Konserni-3,8-3,7

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

”Ensimmäinen vuosineljännes oli kaksijakoinen. Edellisen12 kuukauden kasvutrendi parani -3,7 prosentista -3,2 prosenttiin. Tätä tuki uuden median myynti, joka kasvoi yli 5 %. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana jo lähes 40 % kuluttajamedian myynnistämme Hollannissa, Belgiassa ja Suomessa tuli uuden median tuotteista ja palveluista. Liikevoitto kuitenkin pieneni, eikä konsernin kannattavuus ollut tyydyttävällä tasolla.

Kuluttajamedian toimintomme Suomessa olivat vastatuulessa ensimmäisellä neljänneksellä. Printtimainonnan myynti laski yli 10 %, eikä digitaalisen myynnin kasvu kumonnut sen vaikutusta. Helsingin Sanomien kuluttajamyynti kasvoi hyvän sisältökehityksen ja digitaalisen myynnin kasvun ansiosta. Kokonaisuudessaan Suomen kuluttajamediatoimintojen myynti ja kannattavuus kuitenkin laskivat. Tarve suunnanmuutokseen on selkeä. Pia Kalsta nimitettiin Media Finlandin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hänen nimityksensä myötä aloitamme Sanoman muutoksen seuraavan vaiheen Suomessa: tavoitteenamme on parantaa kannattavuutta ja palata kasvuun.

Media BeNe, Hollannin ja Belgian mediatoimintojemme uusi yksikkö, teki melko hyvän tuloksen vaikeassa markkinatilanteessa. Televisiomainonnan markkina pieneni ensimmäisellä neljänneksellä. Televisiomainonnan ennakoitavuus on heikko ja vaihtelu kuukausien välillä suurta. Hollannin televisiotoimintojemme katseluosuus jäi hieman vertailukautta heikommaksi, mutta SBS:n myynti oli orgaanisessa kasvussa. Hollannin aikakauslehtitoiminnoissa keskittyminen tärkeimpiin brändeihin tuottaa tulosta. Aiempaa pienempi tuotevalikoima helpottaa ristiinmyyntiä ja lisämyyntiä, ja moni lehti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä. Uusien asiakkaiden myötä myös lehtijakelutoiminnot kääntyivät kasvuun. Media BeNen kannattavuus oli edellisvuoden tasolla yritysostoilla ja -myynneillä oikaistuna.

Oppimisessa ensimmäinen neljännes on pieni kausivaihtelun vuoksi. Toimialalla tilaukset ajoittuvat yhä enemmän kesän loppuun, mikä vahvistaa kausivaihtelua entisestään. Tämä näkyi jonkin verran Hollannissa ensimmäisellä ja näkyy Puolassa toisella neljänneksellä. Tilauskäytännön muutos ei kuitenkaan vaikuta koko vuoden tulokseen.”

Q1 2015 osavuosikatsauksen webcast-tilaisuus

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään webcast-tilaisuus tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Voit osallistua myös soittamalla
Suomi: +358 (0)9 6937 9543 / Yhdysvallat: +1 646 254 3362 / Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1905 /
Hollanti: +31 (0)20 794 6706
Puhelun tunnus: 8622277

Taloudellinen raportointi 2015

-  tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 23.7.2015 noin kello 8.30
-  tammi-syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2015 noin kello 8.30.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.