Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 29.10.2015 klo 8.30

Kolmas vuosineljännes

 • Liikevaihto oli 458,8 milj. euroa (2014: 477,8).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 0,4 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 62,5 milj. euroa (2014: 62,1).
 • Liikevoittoon sisältyi -52,5 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2014: 15,5), jotka liittyivät pääasiassa arvonalentumisiin ja rakennejärjestelykustannuksiin. Vertailukaudella kertaluonteiset erät koostuivat pääasiassa myyntivoitoista ja rakennejärjestelykustannuksista.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (2014: 0,34).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,24 euroa (2014: 0,24).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 71,0 milj. euroa (2014: 89,9).

Tammi-syyskuu

 • Liikevaihto oli 1 307,8 milj. euroa (2014: 1 449,1).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 3,7 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 92,1 milj. euroa (2014: 124,4).
 • Liikevoittoon sisältyi -83,9 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2014: 118,5), jotka liittyivät pääasiassa arvonalentumisiin ja myyntivoittoihin ja -tappioihin sekä rakennejärjestelykustannuksiin. Vertailukaudella kertaluonteiset erät koostuivat pääasiassa myyntivoitoista ja rakennejärjestelykustannuksista sekä Belgian televisiotoimintojen myyntiin liittyneestä omaisuuden myyntitappiosta ja kauppahinnan mukaisesta alaskirjauksesta.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,22 euroa (2014: 0,97).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,22 euroa (2014: 0,38).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -42,6 milj. euroa (2014: 23,6).

Lisätietoja vuoden 2015 neljänteen vuosineljännekseen liittyen:

Osana jatkuvaa TV-oikeuksien arviointia, Sanoma on suorittanut alustavan ohjelmaoikeuksien arvostuksen Hollannissa. Muutokset kilpailuympäristössä sekä kuluttajien tottumuksissa tulevat johtamaan etenkin kansainvälisten ohjelmien arvonalentumiseen. Arvioinnin perusteella tullaan suurella todennäköisyydellä tekemään noin 14–18 milj. euron ylimääräinen arvonalentumiskirjaus vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä. Tällä ei ole vaikutusta Sanoman vuoden 2015 näkymiin.  

Näkymät (ennallaan)

Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan yli 4 % liikevaihdosta (2014: 6,2 % liikevaihdosta).


Avainlukuja (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla

 7–9/7–9/Muutos1–9/1–9/Muutos1-12/
milj. euroa20152014%20152014%2014
Liikevaihto458,8477,8-4,01 307,81 449,1-9,81 901,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä62,562,10,692,1124,4-26,0118,8
  % liikevaihdosta13,613,0 7,08,6 6,2
Liikevoitto10,177,6-87,08,2242,9-96,6133,8
Tilikauden tulos-3,157,0 -26,3165,7 61,6
        
Käyttöomaisuusinvestoinnit *12,99,142,343,232,034,950,7
% liikevaihdosta2,81,9 3,32,2 2,7
        
Oman pääoman tuotto (ROE), % **   -11,011,0 4,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % **   -4,09,7 6,5
Omavaraisuusaste, %   41,241,9 42,2
Nettovelkaantumisaste, %   73,565,4 66,7
        
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna6 6507 731-14,07 583 
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna6 9358 452-17,98 259 
        
Tulos/osake, euroa-0,040,34 -0,220,97 0,32
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,440,55-21,0-0,260,14 0,45
        
Oma pääoma/osake, euroa  5,245,92-11,55,54

* Sisältäen rahoitusleasingit.
** Liukuva 12 kk.


Orgaaninen kasvu, %

 7–9/2015 vs.
7–9/2014
1–9/2015 vs.
1–9/2014
1–12/2014 vs.
1–12/2013
Media BeNe-0,3-2,6-2,7
Media Finland-5,0-4,5-5,3
Learning6,4-1,51,0
Muut-22,2-28,7-14,2
Konserni-0,4-3,7-3,7

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Aloitin työni Sanoman toimitusjohtajana lokakuun 2015 alussa. Minuun ovat tehneet vaikutuksen Sanoman paikallisten brändien vahvuus ja ylivertainen tavoittavuus, erinomainen sisältö, jolla on merkitystä kuluttajien elämässä sekä ammattitaitoinen henkilöstö.

Media BeNe -liiketoimintayksikön liikevaihto parani kolmannella neljänneksellä nykyisen tuotevalikoiman osalta monimediastrategian onnistuneen toteutuksen ansiosta. Kodinsisustus ja naisten teema-alueen tietyt osat, esimerkiksi LINDA-brändi kehittyivät oikeaan suuntaan. SBS-televisioliiketoiminnalle neljännes oli hyvä ja kokonaiskatsojaosuus kasvoi. Tuotevalikoiman selkeät painotukset sekä johdonmukainen keskittyminen toteutukseen ja kulujen tarkasteluun tuottavat tulosta Media BeNe-liiketoimintayksikössä.

Verkko- ja mobiilimainonnan ja digitaalisten tilausten kasvu sekä Helsingin Sanomien vakaa levikkimyynnin kehitys antavat Media Finland -liiketoimintayksikölle vahvan perustan taloudellisen kehityksen parantamiselle.

Media Finland -liiketoimintayksikköä ja konserninlaajuisia tukitoimintoja koskeneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen viime viikolla. Neuvottelut olivat osa 50 milj. euron säästöohjelmaa, joka aloitettiin elokuussa 2015. Säästötoimista valtaosa saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä, ja merkittävin osuus niiden vaikutuksista alkaa näkyä vuonna 2016. Keskitymme myös tulevina vuosina kustannuksia pienentäviin innovaatioihin koko konsernissa.

Learning-liiketoimintayksikkö on saavuttamassa tälle vuodelle asetetut tavoitteensa, vaikka liiketoimintaympäristö Puolassa on edelleen haasteellinen lakimuutosten takia. Vastaamme haasteisiin tasapainottavilla toimenpiteillä. Learning-liiketoiminnan digitaalinen muutos etenee hyvin, ja suosittu Bingel-oppimisalusta on nyt otettu käyttöön myös Suomessa.”

Q3 2015 osavuosikatsauksen webcast-tilaisuus

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään webcast-tilaisuus 29.10. klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Voit osallistua myös soittamalla
Suomi: +358 (0)9 69379590 / Yhdysvallat: +1 6462543360/ Iso-Britannia: +44 (0)2034271900
Hollanti: +31 (0)207168296
Puhelun tunnus: 9560410

Taloudellinen raportointi 2016

Sanoma julkistaa vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 9.2.2016 noin klo 8:30.
Vuonna 2016 yhtiö julkistaa osavuosikatsaukset vuosineljänneksittäin:
 - tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 29.4.2016 noin kello 8:30
 - tammi–kesäkuun osavuosikatsaus 27.7.2016 noin kello 8:30
 - tammi–syyskuun osavuosikatsaus 28.10.2016 noin kello 8:30

 
Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.