Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 23.7.2015 klo 8.30

Toinen vuosineljännes

 • Liikevaihto oli 468,8 milj. euroa (2014: 533,1).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 6,6 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 49,4 milj. euroa (2014: 66,3).
 • Liikevoittoon sisältyi -40,3 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2014: -63,0 milj. euroa). Ne liittyivät pääasiassa Belgian aikakauslehtien kauppahinnan mukaiseen alaskirjaukseen ja rakennejärjestelykuluihin. Edellisenä vuonna kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa rakennejärjestelykustannuksiin sekä myyntitappioon ja alaskirjaukseen Belgian televisiotoimintojen myynnistä.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (2014: -0,13).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,13 euroa (2014: 0,23).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -40,6 milj. euroa (2014: -14,2).

Ensimmäinen vuosipuolisko

 • Liikevaihto oli 848,9 milj. euroa (2014: 971,3).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 5,3 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 29,6 milj. euroa (2014: 62,3).
 • Liikevoittoon sisältyi -31,4 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2014: 103,0). Ne liittyivät pääasiassa myyntivoittoihin ja –tappioihin, rakennejärjestelykuluihin sekä Belgian aikakauslehtien kauppahinnan mukaiseen alaskirjaukseen. Edellisenä vuonna kertaluonteiset erät koostuivat pääasiassa myyntivoitoista, rakennejärjestelykustannuksista sekä Belgian televisiotoimintojen myyntiin liittyvästä myyntitappiosta ja alaskirjauksesta.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (2014: 0,64).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,02 euroa (2014: 0,14).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -113,7 milj. euroa (2014: -66,3).

Näkymät (ennallaan, julkaistu 16.7.2015)

Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan yli 4 % liikevaihdosta (2014: 6,2 % liikevaihdosta).

Avainlukuja (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla)

 4–6/4–6/Muutos1–6/1–6/Muutos1–12/
milj. euroa20152014%20152014 %2014
Liikevaihto468,8533,1-12,1848,9971,3-12,61 901,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä49,466,3-25,429,662,3-52,5118,8
  % liikevaihdosta10,512,4 3,56,4 6,2
Liikevoitto9,23,2 -1,8165,3 133,8
Tilikauden tulos-14,9-17,615,5-23,2108,7 61,6
        
Käyttöomaisuusinvestoinnit *18,313,337,730,322,932,050,7
% liikevaihdosta3,92,5 3,62,4 2,7
        
Oman pääoman tuotto (ROE), % **   -5,8-14,9 4,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % **   -0,4-3,7 6,5
Omavaraisuusaste, %   41,940,3 42,2
Nettovelkaantumisaste, %   78,176,6 66,7
        
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna7 0058 704-19,57 583
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna7 0218 742-19,78 259
        
Tulos/osake, euroa-0,12-0,13 -0,180,64 0,32
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa-0,25-0,09 -0,70-0,41 0,45
        
Oma pääoma/osake, euroa   5,455,79-5,95,54

* Sisältäen rahoitusleasingit.
** Liukuva 12 kk.

Orgaaninen kasvu, %

 4–6/2015 vs. 4–6/20141–6/2015 vs. 1–6/2014 1–12/2014 vs. 1–12/2013
Media BeNe-5,5-3,7-2,7
Media Finland-5,4-4,2-5,3
Learning-8,1-7,71,0
Muut-30,7-31,2-14,2
Konserni-6,6-5,3-3,7

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

“Kaksi kolmesta strategisesta liiketoimintayksiköstämme, Media BeNe ja Learning, ovat oikealla tiellä. Haasteet Media Finlandin osalta sen sijaan jatkuvat.

Suomen talouden ja mainosmarkkinoiden kehitys jatkuu alavireisenä. Media Finlandin operatiivinen kehitys on pettymys. Tämän takia Sanoma muutti viikko sitten näkymiään vuodelle 2015 ja poisti keskipitkän aikavälin (2016) näkymät.

Media Finlandissa on meneillään muutosohjelma. Lisää tietoa muutosohjelmasta kerrotaan syksyn aikana.

Media BeNessä laaja aikakauslehtivalikoiman karsiminen on syynä liikevaihdon negatiiviseen kehitykseen. Media BeNe kykeni kuitenkin parantamaan kannattavuuttaan. SBS-televisiotoiminta on pääsemässä hyvään vauhtiin. Sen katsojaosuus ja mainosmarkkinaosuus kasvoivat toisella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna.

Learningin tuloskehitys sekä ensimmäisellä että toisella vuosineljänneksellä jäi edellisvuodesta johtuen tilausten ajoituseroista, kuten aiemmin ilmoitimme. Operatiivinen liiketoiminta on vakaalla pohjalla huolimatta Puolan markkinan pienenemisestä.

Sanoman työntekijöiden vahvan sitoutumisen ja kovan työn ansiosta konserninlaajuinen 100 milj. euron kustannussäästöohjelma saatiin päätökseen ennenaikaisesti toisella neljänneksellä. Kustannusten keventäminen kuitenkin jatkuu, ja lisätoimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi tullaan tekemään.”

Q2 2015 osavuosikatsauksen webcast-tilaisuus

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään webcast-tilaisuus 23.7. klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Voit osallistua myös soittamalla
Suomi: +358 (0)9 2313 9201 / Yhdysvallat: +1 334 323 6201 / Iso-Britannia: +44 (0)20 7162 0077
Hollanti: +31 (0)20 7965 008
Puhelun tunnus: 953914

Seuraava tulosjulkistus

Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkistetaan 29.10.2015 noin kello 8.30.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.