Sanoma OyjILMOITUS30.10.2015  
     
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.10.2015   
     
     
Helsingin Pörssi    
     
Päivämäärä 30.10.2015  
Pörssikauppa           OSTO  
Osakelaji            SAA1V  
Osakemäärä 65 000 osaketta
Kokonaishinta 258 526,00 EUR
Keskihinta/ osake 3,9773 EUR
Ylin hankintahinta/ osake4,00 EUR
Alin hankintahinta/ osake3,86 EUR
     
     
     
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.10.2015  
tehtyjen kauppojen jälkeen: 65 000 kpl   
     
     
Sanoma Oyj:n puolesta    
     
Danske Bank A/S Helsinki Branch   
     
Jonathan NybergAntti Väliaho